HR-direktör Huddinge kommun

Rekryterare
Huddinge kommun
Plats
Huddinge (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 4 september 2018
Stängs
den 25 september 2018
Kontakta
Bo Bengtsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Huddinge kommun

Huddinge är landets 14:e största kommun och Stockholms läns näst största med ca 110 000 invånare. Antal anställda är ca 6 500. Kommunen växer snabbt  och har tydliga visioner och ambitiösa mål för framtiden. Huddinge kommun planerar för 20 000 nya bostäder de kommande åren och 2017 utsågs Huddinge till årets tillväxtkommun.

 I Huddinge ligger även de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva där stor utveckling nu sker. I Flemingsberg finns flera högskolor och akademier och kommer på sikt att bli ett stort affärscentrum i södra Stockholm.

Som HR-direktör och medlem i kommunens ledningsgrupp är du en av nyckelpersonerna i  helheten och samhällsbygget, där vi tillsammans gör Huddinge till en av de mest populära kommunerna att bo, verka i och besöka. Läs gärna mer på www.huddinge.se.

Din roll
HR-direktören är direkt underställd och samarbetar nära med kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp. HR-direktören är processägare för HR-processerna och föredragande i kommunstyrelsen utifrån det strategiska målet Attraktiv arbetsgivare, där en välfungerande kompetensförsörjning är viktigt.

HR-direktören leder HR- avdelningen med ca 20 medarbetare. Avdelningen ingår i kommunstyrelsens förvaltning. Avdelningen ansvarar för kommunens övergripande styrning, utveckling och uppföljning av de personalfrågorna. Detta utifrån gällande personalpolicy, vars bärande delar är medarbetarskap, ledarskap och gemensamma värden, men också utifrån kommunens ledarskapsmodell- transformerande ledarskap. Avdelningen ska också i sitt uppdrag stötta och ge service åt kommunens olika förvaltningar.

HR-avdelningen har ansvar för att utveckla, förvalta, följa upp och utbilda inom arbetsmiljö och rehabilitering, personalförsörjning, rekrytering, arbetsgivarvarumärke och chefsutveckling. Andra viktiga ansvarsområden är kompetensutveckling, arbetsrätt och avtalstolkning, lönebildning, samverkan och förhandling samt motverka sjukfrånvaro.

HR-avdelningen består av tre sektioner som rapporterar till HR-direktören. Det är HR-strategiska sektionen samt HR-administrativa sektionen och förhandlings- och stödsektionen som leds av sektionschefer.

Inom förvaltningarnas organisationer finns förvaltningsspecifika HR resurser. Den ansvarige för dessa resurser ingår i en HR-chefsgrupp, som HR-direktören leder.

HR-direktören i Huddinge kommun ingår också i ”30-nätverket”, som består av HR-direktörerna för Sveriges 30 största kommuner. Även nätverken för HR-direktörer i Stockholms läns kommuner, Södertörns kommuner, Högskolerådet och Arbetsmarknadsrådet.

Vi söker
Dig som är en god ledare och har erfarenhet av strategiskt arbete inom HR-området.

Du har i dina tidigare uppdrag visat god förmåga att leda väl genomförda utvecklingsuppdrag.

Vi ser gärna att du har erfarenhet från en roll där man vidareutvecklat verksamhet, medarbetare och organisation via byggande av arbetsgivarvarumärke, ledar- och medarbetarutveckling, arbete med kultur och värderingar, arbete med digitalisering och dess effekter. Som person är du konstruktiv, analytisk och utvecklingsinriktad. Du söker lösningar och är en god pedagog med förmåga att presentera och inspirera.

Självklart kan du relevanta lagar och regler och har vana vid fackliga förhandlingar.  Du är van att rapportera till politisk ledning och har erfarenhet av att leda en HR avdelning.

Du har relevant akademisk utbildning.

Det här är rätt jobb för en utvecklingsintresserad person som vill arbeta i ledningen för en av Sveriges största kommuner!

För eventuella frågor eller för att inleda en dialog; kontakta gärna vår externa konsult Bo Bengtsson på Compass,  0709-713 550 bo.bengtsson@compass.se. Om du vill söka tjänsten, gå in på www.compass.se/aktuella rekryteringar. Vi vill ha din ansökan senast 25/9 2018. Välkommen!

Liknande jobb

Liknande jobb