Enhetschef till Lärarlegitimation - Skolverket

Rekryterare
Skolverket
Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 6 september 2018
Stängs
den 23 september 2018
Kontakta
Joakim Feldt
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Skolverket stödjer skolorna i att säkerställa att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Utöver vårt grunduppdrag hanterar vi en mängd uppdrag från regeringen för att möjliggöra att den svenska skolan kan utvecklas i takt med omvärldens behov. Vårt ansvarsområde är brett och Skolverket kan därför erbjuda meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter samt ett omväxlande arbete med breda kontaktytor.

Avdelningen för handläggning består av fyra enheter – två enheter med ansvar för statsbidrag och två enheter som arbetar med lärarlegitimationer. Statsbidragsenheterna handlägger, fördelar och följer upp statsbidrag till skolan. Enheterna för lärarlegitimation har i uppgift att utfärda förskollärar- och lärarlegitimationer samt föra register över legitimerade lärare och förskollärare. På avdelningen driver vi utveckling av effektiva arbetsformer och systemstöd för att säkerställa att Skolverket är en professionell handläggningsmyndighet.

Vi söker en enhetschef som vill leda, styra och utveckla verksamheten. Du drivs av att utveckla processer och arbetssätt för att uppnå effektiva och kvalitativa flöden, korta ledtider och hög servicegrad. Enheten, som är väletablerad med erfarna och kvalificerade medarbetare, har ett tjugotal anställda. Personalen består av teamledare, handläggare, verksamhetscontroller och administrativ personal. Genom att ta tillvara på den drivkraft som finns hos medarbetarna och att skapa förutsättningar för delaktighet, engagemang och fokus på våra sökande bidrar du till fortsatt utveckling av verksamheten. Måluppfyllelse, effektivisering av våra arbetssätt och en god arbetsmiljö prioriteras högt.

Ansvaret för legitimationsverksamheten delas idag av två enheter som tillsammans med de två statsbidragsenheterna utgör avdelningen för handläggning. Avdelningen består av ca 100 medarbetare och vi sitter i Värtahamnen. Från och med årsskiftet 2019/2020 kommer vi att sitta i nyrenoverade lokaler i Solna business park.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef är du ansvarig för personal, verksamhet, budget och resultat. De två enheterna har som huvudsaklig arbetsuppgift att handlägga lärar- och förskollärarlegitimationer men skiljer sig åt vad gäller vilka ärendekategorier som handläggs. På den aktuella enheten handläggs idag ansökningar från lärare med svensk examen. Vidare hanterar enheten administrativa uppgifter som relaterar till hela legitimationsverksamheten.

Eftersom det löpande arbetet, den långsiktiga verksamhetsutvecklingen och den årliga verksamhetsplaneringen samt uppföljningen samordnas mellan de båda enheterna krävs ett mycket nära samarbete mellan dig och den andra enhetschefen för legitimationsverksamheten.

Du formulerar tillsammans med din enhetschefskollega strategier och mål för verksamheten och leder personalen på din enhet på ett sätt som skapar engagemang och utveckling. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du bidrar till ett gott samarbetsklimat och arbetar för att avdelningen och myndigheten når sina mål.

Kvalifikationer

 Du har:

  • akademisk examen med relevant samhällsvetenskaplig utbildning
  • dokumenterad flerårig erfarenhet av arbetsledande uppgifter eller ledning av större projekt
  • god kunskap om och erfarenhet av statlig styrning eller av annan politiskt styrd organisation
  • mycket god kommunikativ förmåga.

Det är meriterande att ha kunskap om och erfarenhet av framgångsrik och effektiv ärendehantering. Erfarenheter av att ha arbetat som chef eller i en processtyrd organisation är också meriterande.

Ditt ledarskap är tydligt och resultatinriktat och präglas av tillit till dina medarbetares kompetens och förmåga. Du arbetar strategiskt, har ett brett perspektiv på verksamheten och bidrar till ett gott samarbetsklimat på alla nivåer.

Du kommer att representera Skolverket externt i olika sammanhang och har därför god förmåga att kommunicera med olika målgrupper inklusive media.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Sista ansökningsdag är den 23 september 2018.

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Skolverket tillämpar sex månaders provanställning.

Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Jenny Sellberg 08-5273 3828 (Lärarförbundet), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53 och Claes Prentius (Saco) 08-527 334 47.

Arbetspsykologiska tester kan komma att användas som en del i urvalsarbetet. I denna rekrytering samarbetar Skolverket med Experis och har tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt från annonsförmedlare eller försäljare.

Kontaktpersoner

Joakim Feldt

Avdelningschef

08-527 334 55

Liknande jobb

Liknande jobb