Museichef Upplandsmuseet

Rekryterare
Upplandsmuseet
Plats
Uppsala
Annonserat
den 12 oktober 2018
Stängs
den 20 november 2018
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Stiftelsen Upplandsmuseet har det regionala museiansvaret i Uppsala län med ett 60-tal anställda som arbetar med många olika uppgifter och projekt. Verksamheten är organiserad i åtta avdelningar med varsin chef. Museet omsätter drygt 45 miljoner per år. Huvudmän för stiftelsen är Region Uppsala och Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Museibyggnaden och kansli är centralt belägna i Uppsala. Läs mer på www.upplandsmuseet.se

Upplandsmuseet speglar en levande och engagerande kulturhistoria tillgänglig för alla. Vi bedriver en spännande, kreativ, viktig och mångfacetterad verksamhet inom det kulturhistoriska fältet vilket innefattar kunskapsuppbyggnad, forskning, samlingsförvaltning, arkeologi, kulturmiljöarbete, hemslöjd, pedagogik och utställningar. Vi verkar i en av Sveriges mest expansiva regioner där museet har en självklar position. Verksamheten är både anslags- och uppdragsfinansierad. Vi söker nu dig som vill leda museet in i framtiden!

Uppgifter och roll 

 • Stärka museet som samhällsresurs och besöksmål.
 • Aktivt verka för en bred, tillgänglig och kvalitativ kultur och bildningsverksamhet, inklusive hembygdsrörelsen, i Uppsala län. 
 • Driva samverkan med länets olika samhällsaktörer och utveckla nätverk och dialog.
 • Fortsätta skapa en verksamhet som är kunskapsbaserad, tillgänglig och bejakar mångfald samt inbjuder till delaktighet.
 • Stärka organisationen i sina förutsättningar att tillsammans arbeta för att uppnå de gemensamma målen.

Din profil

 • Högskoleutbildning relevant för museets kärnverksamhet. 
 • Betydande kunskaper inom det kulturhistoriska fältet. 
 • Brett intresse för samhällsfrågor och stort engagemang för publik verksamhet.
 • Flerårig ledarerfarenhet från en målstyrd organisation.
 • Förtroendeingivande, entusiasmerande och inspirerande.
 • Kommunikativ och relationsskapande.
 • Erfarenhet av att leda kreativa processer med gott resultat.
 • Ser möjligheter och är drivande.

Det är en självklarhet att din ledarstil präglas av demokratiska värderingar med en strävan efter jämställdhet.