Universitetslektor i landskapsarkitektur - SLU

Plats
Alnarp
Annonserat
den 17 oktober 2018
Stängs
den 12 december 2018
Ref:
SLU.ua.2018.2.5.1-3054
Kontakta
Ingrid Sarlöv Herlin
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Universitetslektor i landskapsarkitektur
med inriktning mot stadsbyggnad och bostadsnära utemiljö

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

För information om institutionen, se https://www.slu.se/institutioner/landskapsarkitektur-planering-forvaltning/

Ämnesbeskrivning
Denna anställning i landskapsarkitektur är inriktad mot stadsbyggandets sociala frågor och den bostadsnära utemiljön. Ämnesområdet behandlar den byggda miljön som ram och villkor för människors vardagsliv på olika skalnivåer i staden och genererar frågeställningar som undersöker relationer mellan rumslig form och socialt liv. Inom ämnesområdet behandlas både klassiska stadsbyggnadsfrågor och hur aktuella samhällsutmaningar kan hanteras i den urbana miljön. En särskild uppgift för innehavaren av denna anställning är att upprätthålla, utveckla och förmedla kunskap om den bostadsnära utemiljön.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn ska:

 • bidra till att stärka institutionens undervisning och forskning inom ämnesområdet
 • förbereda studenterna för att kritiskt kunna analysera dagens urbana utmaningar, mot bakgrund av en historisk förståelse för skiftande stadsbyggnadsideal och samhällets förändring.
 • träna studenterna i kreativ gestaltning av livsmiljöer där människors olika makt och möjligheter uppmärksammas.
 • handleda studenter på kandidat- och mastersnivåer samt minst som biträdande handledare på forskarutbildningsnivå.
 • aktivt söka externa medel och utveckla forskningen i ämnet.
 • ha intresse för att verka i ett interdisciplinärt sammanhang för en hållbar stadsbyggnad.
 • samarbeta med relevanta aktörer och intressenter i samhället.

Behörighet

Den sökande ska:

 • ha avlagt doktorsexamen i ämnet landskapsarkitektur, landskapsplanering, arkitektur, fysisk planering eller motsvarande
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • ha visat pedagogisk skicklighet och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
 • ha visat god förmåga att skriftligen och muntligen kommunicera på svenska, eller annat skandinaviskt språk samt på engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid prövningen av den pedagogiska skickligheten beaktas:

 • kursutveckling, planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning.
 • förmåga att integrera forsking och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

För forskningen viktiga bedömningsgrunder:

 • den sökandes förmåga att initiera och bedriva forskning och utvecklingsarbete inom ämnesområdet

I övrigt beaktas:

 • praktisk erfarenhet med inriktning på planering och gestaltning av stadsmiljöer.
 • ett väl utvecklat nationellt och internationellt nätverk inom forsking och undervisning
 • god samarbetsförmåga

Sista ansökningsdatum:
2018-12-12

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Kontaktpersoner
Ingrid Sarlöv Herlin
Prefekt
+46 (0)40-415407
ingrid.sarlov-herlin@slu.se

Torleif Ljung
Handläggare
+46 (0)40-415044
Torleif.Ljung@slu.se