Två socionomer med inriktning på familjerätt respektive internationella adoptioner

Plats
Skellefteå
Annonserat
den 17 oktober 2018
Stängs
den 16 november 2018

MFoF har sitt säte i Skellefteå. I dagsläget har vi 14 anställda. Vi söker nu två socionomer med inriktning på familjerätt respektive internationella adoptioner.

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att ta fram, utveckla och förmedla kunskap till yrkesverksammma inom det familjerättsliga området. Du kommer också att delta i arbetet med och utvecklingen av myndighetens övriga verksamhetsområden.

Inriktning familjerätt

 • Delta i arbetet med att upprätta handböcker samt föreskrifter och allmänna råd

 • Samverka nationellt med myndigheter och organisationer

 • Delta i arbetet med besvarande av remisser

Inriktning internationella adoptioner

 • Arbeta med tillsyn av adoptionsorganisationernas förmedlingsverksamhet

 • Tillsynsresor till ursprungsländer

 • Handlägga ansökningar om auktorisation för adoptionsförmedling

 • Samverka nationellt och internationellt med myndigheter och organisationer

Kvalifikationer

 • Socionom med flerårig erfarenhet av familjerättsligt arbete

 • Goda kunskaper om den lagstiftning som rör familjerätt och socialtjänst

 • Erfarenhet av att arbeta utifrån ett barnperspektiv och dokumenterad yrkesmässig kunskap om barn och ungas utveckling samt föräldraskapets betydelse

 • Ett strukturerat arbetssätt och vana att ta egna initiativ

 • God analytisk förmåga och intresse att driva och utveckla verksamheter

 • Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift

 • Lätt för att samarbeta och arbeta självständigt

Meriterande Generellt

 • Erfarenhet av arbete i statlig verksamhet

Inriktning familjerätt

 • Erfarenhet av projektledning

 • Erfarenhet av jämställdhetsarbete

Inriktning internationella adoptioner

 • Erfarenhet av arbete med internationella adoptioner

 • Erfarenhet av internationellt arbete

 • Kunskaper i fler språk än svenska och engelska

Myndigheten är liten och delar av arbetet sker i nära samarbete med kollegor. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningen
Anställningarna är tillsvidare på heltid med tillträde snarast efter överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Vi ser gärna manliga sökande till tjänsten för att främja jämställdheten på arbetsplatsen.

Lön
Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökan
Sista dag att ansöka är 4 november 2018.

Skicka din ansökan med e-post till info@mfof.se eller med vanligt brev till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Box 35, 931 21 Skellefteå. Kom ihåg att ange diarienummer 2.2.1:1051/18.

Kontaktpersoner
Jonas Hägerlind, chefsjurist, 076-501 47 11

Fackliga företrädare
Saco-S: Jonas Lidberg, 070-6652965
ST: Sofie Furtenback, 060-67 80 31

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och den familjerätt som ligger under kommunernas socialnämnder. Myndigheten arbetar också för att internationella adoptioner av barn till Sverige ska ske enligt lag och på ett etiskt godtagbart sätt. Det gör vi genom auktorisation och tillsyn. 

Myndighetens viktigaste målgrupper är yrkesverksamma och beslutsfattare i kommuner, landsting och det civila samhället. I all vår verksamhet främjar vi barnets rättigheter som de uttrycks i barnkonventionen. Vi arbetar också för jämställdhet och ett jämställt föräldraskap. 

MFoF har föreskriftsrätt, utfärdar allmänna råd, betalar ut statsbidrag samt ansvarar för officiell statistik.