Enhetschef Upphandling/Inköp till Region Östergötland

Plats
Linköping (Kommun), Östergötland
Annonserat
den 18 oktober 2018
Stängs
den 11 november 2018
Kontakta
Kristina Lind
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Centrum för verksamhetsstöd och utveckling (CVU) är en del av Region Östergötlands organisation och ansvarar för tjänster inom facility management, upphandling, HR, ekonomi, IT, medicinsk teknik, arkivverksamhet, regional biblioteksverksamhet, folkhälsa och vårdnära verksamhetsutveckling. Ett brett och spännande uppdrag med andra ord.

Vi utgör Region Östergötlands kompetensstöd inom alla våra discipliner. Målet är att skapa mervärde och underlätta för vården, våra chefer och för regional utveckling. CVU har en horisontell organisation bestående av ett antal verksamhetsområden som samverkar. Vi strävar efter att ge individen både ansvar och handlingsutrymme. Vår organisation präglas av stor drivkraft, tydligt utvecklingsfokus och ett öppet och kreativt samarbetsklimat.

Vår vision är att bidra till Region Östergötlands utveckling genom att skapa branschens bästa verksamhetsstöd. Som en del i det arbetet kommer vi att utveckla upphandlingsenheten mot en effektiv, tydlig och sammanhållen inköpsorganisation, som ansvarar för hela inköpsprocessen.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Ditt uppdrag som enhetschef innebär att leda två team inom verksamhetsområdet. Det ena teamet arbetar med operativt inköp och fungerar som beställarstöd, här hanteras också e-handel. Det andra teamet arbetar med upphandling av tjänster som t ex bygg, entreprenad och IT, här finns också innovationsupphandlingar kopplade till regional utveckling. Antalet medarbetare i de två teamen är ca 20 personer. Rollen har ett tydligt fokus på ledarskap och att jobba med medarbetarutveckling men då du också är ett bollplank till dina medarbetare i deras vardag, behöver du ha egen erfarenhet och kunskap inom upphandling och inköp.

Du får en viktig roll i den spännande utvecklingsfas verksamheten går in i, med syfte att skapa en inköpsorganisation som arbetar med kategoristyrt inköp. Inköp och upphandling är strategiska verktyg som bidrar till att Region Östergötland når sina mål och är därför ett fokusområde. Du kommer att få bidra i arbetet med att bygga affärsmässighet, struktur, rutiner och tillsammans med dina medarbetare utveckla förståelsen för verksamheternas behov och därigenom utveckla nya affärs- och prismodeller.

Som enhetschef har du helhetsansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du ingår i verksamhetsområdets strategiska ledningsgrupp samt i en operativ/taktisk ledningsgrupp för upphandling/inköp. Du rapporterar till chefen för verksamhetsområdet.

Profil

Du har adekvat akademisk utbildning, te x inom affärsjuridik, ekonom, I-linjen eller motsvarande erfarenhet.

Du har flerårig erfarenhet av ledarskap och att leda verksamhet med helhetsansvar för personal och ekonomi. Vidare har du erfarenhet av upphandling eller inköp från såväl strategisk som operativ nivå. Din arbetslivserfarenhet kan vara från såväl offentlig verksamhet som stora, privata företag. Meriterande är erfarenhet från tjänsteföretag.

Du har god administrativ förmåga och goda kunskaper i att jobba med affärs- och prismodeller samt förhandlingar. Dina språkkunskaper i svenska och engelska är mycket goda i såväl tal som skrift och du har goda kunskaper i Officepaketet.

Som person har du förmåga att se till helheter och ta hänsyn till det större perspektivet men du behöver också vid behov kunna dyka ner i detaljer. Vidare har du mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är strukturerad, har personlig mognad och ett gott omdöme.

Vid en eventuell intervju kommer vi att fästa stor vikt vid följande kompetenser: förändringsbenägenhet, planering, anpassning, självkännedom, initiativtagande och relationsbyggande.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar Region Östergötland med Unik Resurs. Vi vill därför ha din ansökan via hemsidan www.unikresurs.se.

Senaste ansökningsdag är 2018-11-11. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Kristina Lind, 0767-781513, kristina.lind@unikresurs.se

Unik Resurs

Välkommen till Unik Resurs!

Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång

Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.

Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.

Lycka till!