Högskolelektorer i vårdvetenskap till Ersta Sköndal Bräcke högskola

Plats
Stockholm
Annonserat
den 26 oktober 2018
Stängs
den 1 december 2018
Kontakta
Jane Österlind
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

hogskolelektor_bracke_skondal_skola.gif

Vi söker två högskolelektorer i vårdvetenskap, en lektor med fördjupad kunskap inom huvudområdet och vårdetik samt en lektor med fördjupad kunskap inom medicinsk vetenskap

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas  utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete.Vi bedriver också utbildning i teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Forskning bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete och det finns en väletablerad forskning om det civila samhället, palliativ vård, välfärdsrätt samt i etik. Forskarutbildning anordnas inom området Människan i välfärdssamhället med för närvarande två forskarutbildningsämnen, Palliativ vård och Social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Här bedrivs också uppdragsutbildning inom våra områden. Ersta Sköndal Bräcke högskola har sin verksamhet förlagd på tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg.

Bakgrund
Vid Institutionen för vårdvetenskap bedrivs grundutbildning för sjuksköterskor. Högskolan ger även specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning palliativ vård, psykiatrisk vård, att leva med långvarig ohälsa och sjukdom samt en masterutbildning i palliativ vård. Ersta Sköndal Bräcke högskola samverkar med olika vårdgivare i Stockholms län med målsättning att utveckla akademisk kompetens och möjliga forskningsprojekt till gagn för båda parter. Vid Institutionen för vårdvetenskap bedrivs bland annat forskning om äldre, palliativ vård, psykisk ohälsa samt vårdetik- med livsåskådningsvetenskap.

Arbetsuppgifter
I anställningen som högskolelektor i vårdvetenskap ingår att bedriva utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en högskolelektors uppgifter hör också att fördjupa sig inom huvudområdet vårdvetenskap och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. För tjänsten som högskolelektor med specialisering i medicinsk vetenskap hör att fördjupa sig i och utveckla pedagogiska former för undervisning inom det medicinska området. Högskolelektorer vid Ersta Sköndal Bräcke högskola ska medverka i undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Vid Institutionen för vårdvetenskap tillämpas problembaserat lärande (PBL) och andra studentaktiva undervisningsformer.

Sjuksköterskeexamen är ett krav då anställningen kommer att vara inom  sjuksköterskeprogrammens teoretiska kurser och verksamhetsförlagda undervisning på såväl grund som avancerad nivå

Kvalifikationer/ bedömningsgrunder
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som är disputerad i ämnet vårdvetenskap eller motsvarande, har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Särskilt meriterande är kunskaper inom vårdetik och fördjupade kunskaper inom anatomi och fysiologi.

Meriterande är docentkompetens.

Ersta Sköndal Bräcke högskola strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning där etnisk och kulturell mångfald utgör viktiga värden.

Information om tjänsten lämnas av
Prefekt Jane Österlind
E-postadress: jane.osterlind@esh.se
Telefon: 0766-36 50 11
För facklig information, kontakta Lars Andersson (SULF)
E-postadress: lars.andersson@esh.se
Telefon: 08-555 050 45

Anställning
Anställningen som högskolelektor är på heltid, tillsvidare och tillträde sker efter överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 1 december 2018

Till ansökan ska bifogas meritförteckning och redogörelse för pedagogisk verksamhet. Ansökan i sin helhet tillsammans med publikationer skickas i fem identiska uppsättningar till:

HR-konsult Nina Wallin
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189
100 61 Stockholm

Övriga kontaktuppgifter: Nina Wallin (nina.wallin@esh.se), telefon 076-636 50 63