Doktorand i Träteknik - Luleå Tekniska universitet

Plats
Luleå
Annonserat
den 31 oktober 2018
Stängs
den 1 december 2018
Kontakta
Mats Ekevad
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid

lulea_tekniska.gif

BAKGRUND
Vi söker en doktorand inom forskningsämnet Träteknik vid LTU i Skellefteå. Doktoranden ska arbeta med forskningsprojekt inom området träteknik med inriktning på skärande bearbetning av trä.

ÄMNESBESKRIVNING
Träteknik omfattar tvärvetenskaplig forskning på trämaterialet och industriella processer inom kedjan från skog till färdig träprodukt. Forskningsområdena är trämaterialets anatomi, fysik, kemi och mekanik, samt träförädling och produkt-utveckling, tillverkningsteknik, processoptimering och visualisering av träprodukter.

PROJEKTBESKRIVNING
Forskningsprojektet som nu ska bemannas innebär att i samarbete med industriella intressenter utföra beräkningar, datorsimuleringar och provningar samt att utvärdera dessa gällande skärande bearbetning av trä. Simuleringarna görs genom numerisk modellering i dator, t.ex. med FEM och verifierande provningar görs i labb eller i fullskala i industriförsök. Bakgrunden till projektet är att all skärande bearbetning av trä (t.ex. sågning och hyvling) är industriellt mycket viktiga processer för sågverk och snickeriindustrier. Att utveckla och förfina dessa processer är av mycket stort industriellt intresse.

ARBETSUPPGIFTER
Forskningsområdet i stort är av multidisciplinär och tillämpad art och inkluderar både områden som beräkningsteknik, mätteknik, materialvetenskap och industriella frågeställningar. Hur olika tekniska lösningar kan anpassas för att möta tekniska krav, marknadens efterfrågan samt utformning av produktionsutrustning kan ingå i arbetet.

Doktorandtjänsten är unik och kommer att leda till en i framtiden efterfrågad kompetens och ge dig som forskare möjlighet att arbeta i kreativa forskningsmiljöer vid såväl LTU som i de organisationer och företag som vi samarbetar med. Tjänsten är planerad att tillsättas under 2019.

Tjänster infattar en tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år. Institutionstjänstgöring om högst 20 % av heltid (vanligen i form av undervisning och administrativt arbete) kan komma att ingå i arbetsuppgifterna utöver forskarutbildningen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en begåvad och motiverad kollega som kan både självständigt och i samarbete med kollegor genomföra kvalificerad forskning i vår forskningsgrupp. 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: 1) avlagt en examen på avancerad nivå 2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3) på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Den sökande förväntas genomföra doktorandstudierna på heltid i anslutning till beskrivna projekt. LTU åtar sig att bidra med utmärkta arbetsförhållanden, aktivt stöd från en kvalificerad handledargrupp, samt föreliggande förslag till doktorandutbildning, vilket ska leda till en doktorsexamen i Träteknik. Den sökande ska ha ett tydligt intresse för mekanik, beräkningar, datorsimuleringar och sedvanliga ingenjörsmässiga frågeställningar. Ett aktivt deltagande i att vidareutveckla det internationella forskningssamhället inom området kommer att premieras. Den sökande ska vara en god lagspelare med goda kunskaper i engelska, i såväl muntlig som skriftlig framställan. Kunskaper i det svenska språket är inte ett krav för tjänsten, men den sökande ska vara förberedd att på några års sikt kunna utföra arbetsuppgifter som kräver förståelse i svenska.

Avvägning mellan kriterier

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven skall göras med hänsyn till förmåga att tillgodogöra forskningsstudier och meritförteckning. Sökande måste också fungera bra tillsammans med lärar- och studentgrupper, social kompetens och flexibilitet är viktiga egenskaper.

Se även; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet på vår hemsida.

INFORMATION 
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Professor, Mats Ekevad, 0910-58 53 77, mats.ekevad@ltu.se
Professor, Dick Sandberg, 0910-58 53 71, dick.sandberg@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

ANSÖKAN
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2018-12-01
Referensnummer: 3317-2018