Post doktor i Distribuerade datorsystem - Luleå Tekniska universitet

Plats
Skellefteå
Annonserat
den 1 november 2018
Stängs
den 15 november 2018
Ref:
3079-2018
Kontakta
Christer Åhlund
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid

lulea_tekniska.gif

Välkommen till vårt team som forskar inom distribuerade datorsystem och detta projekt som fokuserar på mjukvarusystem för IoT i vård och omsorg.

Du kommer att vara en del av en större forskargrupp som arbetar med mjukvarusystem, mobila system och Internet-baserad kommunikation. Ditt arbete kommer främst att ske inom ett nationellt projekt inom IoT i vård och omsorg som inkluderar samverkan med såväl hemtjänst som industripartners. I projektet deltar flera av gruppens forskare och ditt bidrag handlar om bearbetning av insamlat data.

Ämnesbeskrivning 
Distribuerade datorsystem omfattar distribuerande system och mobila nätverk som möjliggör mobilitet, ambiens och interaktivitet för datorer, data, programvara och användare.

Projektbeskrivning 
Post doktorn kommer att arbeta med aktivitetsigenkänning med målet att identifiera avvikelser i livsmönster. Datainsamling sker genom ett flertal sensorer som sedan analyseras genom maskininlärning/AI för att definiera ett normalt levnadsmönster för en individ. Systemet ska användas för att upptäcka avvikelser i livsmönster hos äldre individer och vid behov larma vårdgivare eller anhöriga.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna som post doktor består av att bedriva forskning och undervisning för att meritera sig för framtida anställning inom akademin.

Kvalifikationer
Vi söker en skicklig, analytisk och motiverad kollega som kan utföra avancerad forskning på egen hand och i samverkan med övriga forskargruppen.

För att vara behörig måste den sökande ha en doktorsexamen inom Datavetenskap eller motsvarande område. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. Sökande bör vara skicklig i mjukvaruutveckling och tillämpad datavetenskap samt ha goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Det är meriterande om du har erfarenhet inom matematisk statistik, maskininlärning eller AI.

Information 
Tjänsten är tidsbegränsad till 2 år.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Prof. Christer Åhlund, email christer.ahlund@ltu.se; Bitr. Lektor Saguna Saguna, email saguna.saguna@ltu.se eller Avdelningschef Robert Brännström, email Robert.brannstrom@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, christer.gardelli@ltu.se 0920-49 18 09, OFR-S Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se 0920-49 17 92

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3079-2018              
Sista ansökningsdag: 2018-11-15