Doktorand i Experimentell Mekanik - Luleå Tekniska universitet

Plats
Luleå
Annonserat
den 1 november 2018
Stängs
den 18 november 2018
Ref:
3102-2018
Kontakta
Mikael Sjödahl
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid

lulea_tekniska.gif

Avdelningen för Strömningslära och Experimentell Mekanik vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) bedriver bland annat forskning som kopplar till ingenjörsmässiga aspekter av snö och is inom infrastruktur och transportsektorn. Vi har ett nära samarbete med de vintertestanläggningar som är verksamma i regionen och med flera aktörer som nyttjar dessa anläggningar. Kunskap om olika egenskaper hos snö är viktiga vid förädling av snö, det vill säga hur snön ska prepareras för att kunder såsom bil- och däckstestare och skidåkare ska vara nöjda med den produkt som levereras. Men snö och is kan också skapa stora problem inom områden som energiförsörjning, fordon, väghållning/snöröjning och sjöfart/hamnar där snö och is ofta begränsar tillgängligheten. Ökad kunskap om snö och is är därför central för verksamhet i våra norra region.

Snö och is är material som uppvisar en stor variation i mekaniska egenskaper beroende på ålder och den miljö de har utsatts för vilket gör det svårt att studera dessa material under repeterbara förhållanden. Det finns dock mycket praktisk kunskap ute bland företagen och stora vinster skulle skapas om denna kunskap blev vetenskapligt verifierad. Vid avdelningen arbetar vi därför med metoder som möjliggör framtagandet av modeller och simuleringar vilka syftar till att öka förståelsen för dessa material.

Ämnesbeskrivning
Experimentell mekanik omfattar utveckling av experimentella metoder för studier av fenomen inom teknisk mekanik.

Projektbeskrivning
Målet med detta projekt är att öka den vetenskapliga kunskapen kring skjuvningsegenskaper hos olika typer av snö genom dedikerade experiment och modellering. Experimenten kommer i huvudsak att genomföras i vår Röntgen-mikrotomograf som möjliggör detaljerade studier av mikrostrukturen av snö vid olika typer av belastning och för olika temperaturer. Målet är att fånga de huvudsakliga mekanismer och egenskaper som påverkar skjuvningsegenskaperna av snö och översätta dessa till förenklade modeller.

Arbetsuppgifter
Arbetet kommer att genomföras inom projekt Snöakademin vid Luleå tekniska universitet med placering vid avdelningen för Strömningslära och Experimentell mekanik. Doktorandstudierna innefattar en tidsbegränsad heltidsanställning på fyra år. Institutionstjänstgöring om högst 20 % av heltid (vanligen i form av undervisning och administrativt arbete) kan komma att ingå i arbetsuppgifterna utöver forskarutbildningen.

En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Det teoretiska arbetet inom detta projekt är kopplat till utveckling av olika algoritmer för att isolera de parametrar som är betydelsefulla för skjuvningsegenskaperna hos snö från tomografibilder samt att översätta dessa till användbara modeller. Det praktiska arbetet kommer i huvudsak att vara kopplat till förberedelser och genomförande av experiment i mikrotomografen, men också implementering och genomförande av simuleringar med hjälp av beräkningsprogram. I en doktorandtjänst ingår också träning i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga arbeten i tidskrifter och vid konferenser samt genomförande av obligatoriska och frivilliga doktorandkurser.

Kompetens och erfarenhet
Du är kvalificerad att söka denna befattning om du har en Civilingenjörs-, Masterexamen eller motsvarande med inriktning mot teknisk mekanik eller materialmekanik. Då tjänsten innebär en hel del praktiskt arbete krävs ett intresse för experimentellt arbete och en erfarenhet av att analysera experimentella resultat.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet 

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Mikael Sjödahl: mikael.sjodahl@ltu.se
För frågor rörande Snöakademin kontakta biträdande professor Johan Casselgren: johan.casselgren@ltu.se

Information om avdelningens övriga verksamhet finns på: https://www.ltu.se/research/subjects/Experimentell-mekanik och https://www.ltu.se/research/subjects/Stromningslara

Facklig företrädare: SACO-S Christer Gardelli 0920-49 18 09 christer.gardelli@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3102-2018
Sista ansökningsdag: 18 november