Fakultetskanslichef - Stockholms universitet

Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 6 november 2018
Stängs
den 26 november 2018
Ref:
SU FV-3742-18
Kontakta
Fredrik Oldsjö
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

vid Områdeskansliet för humanvetenskap.
Sista ansökningsdag: 2018-11-26.

Stockholms universitet har två områdesnämnder med vicerektorer som ordförande. Det Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet består av Humanistisk, Juridisk och Samhällsvetenskaplig fakultet som företräds av dekaner. Två av dekanerna är också vicerektorer och ingår i universitetsledningen. Verksamheten inom området omfattar 35 institutioner och fristående centrumbildningar och cirka 24 000 av universitetets totalt 27 000 helårsstudenter.

Till Områdesnämnden för humanvetenskap finns ett områdeskansli som ger administrativt stöd till ledning och beslutande och beredande organ på områdes-, fakultets- och institutionsnivå. Ansvarsområdet omfattar planering och uppföljning av utbildning, verksamhetsplanering, budget, lärarrekrytering och kommunikationsarbete.

Områdeskansliet för humanvetenskap har drygt 60 medarbetare och består av sex sektioner. En av dem är Humanistiska fakultetskansliet med sina tio medarbetare.

Arbetsuppgifter
Som fakultetskanslichef för Humanistiska fakultetskansliet är du sektionschef med personalansvar och leder stödet till Humanistiska fakulteten. Du arbetar nära dekanerna i fakultetsledningen och samordnar fakultetsnämndens verksamhet. Du ger råd och stöd till prefekter och övriga i ledningarna vid fakultetens 14 institutioner. Du ansvarar för budget och uppföljning av fakultetens drygt 800 mkr i anslag för utbildning och forskning. Du leder arbetet med att planera, följa upp och utvärdera fakultetens utbildningar och ansvarar för kansliets stöd till lärarförslagsnämndernas arbete med rekrytering och befordran av lärare. I samarbete med områdeskansliets kommunikationssektion ansvarar du för informationen om fakultetens utbildning, forskning och samverkan.

Kansliet ska verkställa och implementera beslut fattade av dekan, fakultetsnämnd, vicerektor, områdesnämnd, rektor och universitetsstyrelse. Kansliet ska också se till att fakultetens verksamhet bedrivs och utvecklas i enlighet med nationella regelverk och beslut. Vid kansliet arbetar controller, utbildningsledare, utredare och handläggare.

Kvalifikationer
Doktorsexamen är ett krav, gärna inom ett humanvetenskapligt ämne. Du ska ha flerårig erfarenhet av chefskap eller arbetsledande position. Du ska ha gedigen erfarenhet av arbete i akademiska miljöer och en mycket god kunskap om högre utbildning och forskning. Det är meriterande om du har erfarenhet av budgetarbete och verksamhetsplanering liksom av förändringsarbete.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och din lämplighet. Rollen kräver att du är strategisk, modig och kan prioritera. Du måste ha ett tydligt ledarskap, kunna skapa ett tryggt arbetsklimat och etablera effektiva arbetssätt i nära dialog med medarbetare och fakultetsledning. Arbetet kräver att du är flexibel och lyhörd i din roll och har mycket god kommunikativ förmåga.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av områdeskanslichef Fredrik Oldsjö, tfn 08-16 27 03, fredrik.oldsjo@su.se eller fakultetskanslichef Felicia Markus, tfn 08-16 29 00, felicia.markus@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev, CV och tjänstgöringsintyg.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-11-26

Länk till den här sidanhttps://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=7378&rmlang=SE

AnsökTillbaka