Chef för kommunikation och externa relationer

Rekryterare
NordForsk
Plats
Oslo
Annonserat
den 9 november 2018
Stängs
den 2 december 2018
Kontakta
Arne Flåøyen
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid

NordForsk är en organisation under Nordiska ministerrådet som främjar nordiskt forskningssamarbete. Syftet är att förstärka det nordiska forskningssamarbetet och tillföra mervärde i det arbetet som redan pågår i de nordiska länderna; Finland, Danmark, Sverige, Norge och Island, samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. NordForsks sekretariat består av ca 25 anställda och är beläget i centrala Oslo. För mer information, se www.nordforsk.org 
 
Har du en god forståelse för kommunikation och externa relationer och ett intresse för nordiskt samarbete?
 
NordForsk finansierar och administrerar internationella forskningsprogram som skall ge ett tydligt nordiskt mervärde.
 
NordForsks stab för kommunikation och externa relationer ska bidra till att synliggöra det mervärde som skapas i nordiskt forskningssamarbete och göra NordForsks roll som facilitator för nordiskt forsknings- och infrastruktursamarbete mera känt för beslutsfattare, forskningsfinansiärer och andra aktörer som omsätter forskningsresultat.
 
Till att leda NordForsks stab för kommunikation och externa relationer söker vi en chef med minimum fem års högre utbildning inom relevanta ämnen. Vidare har du en bred professionell kommunikationsbakgrund och minimum fem års relevant yrkeserfarenhet.
 
Du rapporterar till direktören.
 
 Arbetsuppgifter: 

 • Utarbeta mål, strategier och planer för kommunikation och externa relationer i NordForsk.
 • Vara direktörens strategiska rådgivare inom kommunikation och externa relationer.
 • Ha personal- och budgetansvar for kommunikationsstaben.
 • Delta i det dagliga kommunikationsarbetet med NordForsks aktiviteter.

Vi söker dig som har:

 • Strategiska egenskaper och dokumenterad erfarenhet från utarbetande och implementering av kommunikationsstrategier.
 • Tidigare ledarerfarenhet från liknande verksamheter.
 • Kunskap om digital kommunikation och digital utveckling.
 • Kunskap om forskningspolitiska frågor.
 • Erfarenhet från strategisk kommunikation och externa relationer, och god insikt i politiska processer.
 • Kompetens inom forskningsförmedling.

Den som anställs måste kunna kommunicera flytande muntligt och skriftlig på minst ett av de skandinaviska språken och på engelska.
 
Vidare är du utåtriktad och trygg med att tala inför en större publik och att leda möten. Du är självständig, bra på att bygga relationer och har förmågan att få fram essensen i delvis komplicerade problemställningar och att göra budskapet allmänt forståeligt. Videre är du strukturerad, nogrann och baserar dig på fakta. Stor genomförande- och arbetskapacitet samt flexibilitet är också viktiga egenskaper.

Vi erbjuder dig:

 • En utmanande och självständig tjänst i skärningsfältet mellan politik, forskningspolitik och forskning.
 • En kompetent och professionell arbetsmiljö.
 • Trevliga kolleger, en internationell arbetsmiljö och goda arbetsförmåner.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Tjänsten innefattar en del resor.
 
Du anställs på ett fyraårigt kontrakt, med möjlighet till förlängning med ytterligare fyra år enligt Nordiska ministerrådets föreskrifter. Statsanställda i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänsteledighet för att arbeta på NordForsk. Medarbetare som rekryteras från ett annat land än Norge har rätt till kompensation i samband med etablering i Norge och förflyttkostnader. Vi strävar efter en jämn ålders- och könsbalans. I tillägg ska NordForsk sekretariat så långt som möjligt återspegla den nordiska befolkningen och vid val av kandidater kommer NordForsk att eftersträva en balans mellan de olika nordiska nationaliteterna. Arbetsplatsen är belägen i Oslo.
 
Närmare information om tjänsten ger NordForsks direktör Arne Flåøyen, +47 4822 4286, eller seniorrådgivare för administration Haukur Stefansson, +47 9305 5131. 

Ansökningens sista datum:
2018-12-02