Enhetschef till Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

Plats
Göteborg
Annonserat
den 9 november 2018
Stängs
den 19 november 2018
Kontakta
Catarina Eklundh Ahlgren
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en expertmyndighet som granskar och utvärderar socialförsäkringsområdet. ISF analyserar rättssäkerhet, administrativ effektivitet och effekter för individ och samhälle. I uppdraget ingår bland annat att granska Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och relevanta delar av Skatteverket.

På ISF arbetar ett 60-tal personer varav en majoritet är utredare med grund- eller forskarutbildning inom bland annat företagsekonomi, juridik, medicin, nationalekonomi, statistik och statsvetenskap i gemensamma projekt.

Vi söker en chef till Enheten för övergripande studier och internationella frågor som vill vara med att utveckla verksamheten vid ISF i Göteborg. Enheten ansvarar för granskningsprojekt som rör frågor som inte hör till något av socialförsäkringens mer specifika förmånsområden. Det kan handla om effektivitet, kvalitet och rättssäkerhet i myndigheternas ärendehandläggning eller hur de arbetar med kontroller och styrning. Det handlar också om sådan ärendehandläggning som inte är knuten till en viss förmån, t.ex. fastställande av försäkringstillhörighet, sjukpenninggrundande inkomst, omprövning av tidigare fattade beslut och överklaganden till domstol. Enheten ansvarar även för granskningsprojekt som rör internationella socialförsäkringsfrågor. På enheten arbetar ett 10-tal kvalificerade utredare och forskare med olika utbildningsbakgrund som du har personalansvar för.

Just nu pågår en omlokalisering av hela myndigheten från Stockholm till Göteborg som ska vara helt genomförd den 1 augusti 2019. Men ISF har redan startat upp verksamheten i Göteborg. Samtidigt kommer det att finnas verksamhet och medarbetare kvar i Stockholm fram till den 1 augusti 2019 vilket innebär arbete både i Göteborg och i Stockholm under övergångsperioden.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef arbetar du verksamhetsnära och ansvarar för att planera, leda och utveckla verksamheten i samverkan med den övriga ledningsgruppen och medarbetarna. Verksamheten på ISF bedrivs i projektform där medarbetare med olika utbildningsbakgrund och från olika enheter arbetar tillsammans i ett eller flera granskningsprojekt. En del granskningar genomförs på uppdrag av regeringen medan andra initieras av myndigheten. En granskning pågår från några månader upp till ett år eller längre och resulterar i en rapport (eller ibland flera) som lämnas till regeringen och de verksamheter som granskas.

Arbetet omfattar att bevaka utvecklingen inom ansvarsområdet, att delta i planeringen av nya projekt samt att följa upp att projekten genomförs i enlighet med verksamhetens inriktning och behov. Du är ansvarig chef för och kvalitetssäkrare av vissa av projekten, företrädesvis de som faller inom din enhets ansvarsområde. I rollen ingår att företräda enheten och myndigheten i kontakter med de verksamheter som granskas samt med Regeringskansliet och andra myndigheter, forskarvärlden och media.

Som enhetschef har du personalansvar för dina medarbetare. Du är en del av myndighetens ledningsgrupp och har ett nära samarbete med myndighetens andra chefer i arbetsgivar- och verksamhetsutvecklings-frågor. Du är organisatoriskt placerad under generaldirektören.

Kompetens
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet som ledare i en kunskapsintensiv verksamhet. Har du erfarenhet som chef med personalansvar är det meriterande. Du har bred kunskap om och erfarenhet av kvalificerat utrednings- eller forskningsarbete inom socialförsäkringsområdet eller närliggande område. Arbetet kräver mycket god förmåga att se helheter och kunna identifiera och prioritera det som är relevant.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet som chef och ledare. Du ska ha erfarenhet och intresse för att utveckla och leda kvalificerade medarbetare, vara trygg i din roll och kunna skapa bra förutsättningar för en arbetsmiljö som underlättar delaktighet, ansvarstagande och engagemang.

Som chef behöver du

  • vara engagerad, drivande och resultatinriktad
  • ha gott omdöme och personlig integritet kombinerat med förmåga att skapa förtroende och goda relationer
  • vara en god kommunikatör och en skicklig skribent
  • coacha medarbetare att ta ansvar för verksamheten och bidra med sina olika bakgrunder och kompetenser
  • agera utifrån ett helhetsperspektiv på ISF:s verksamhet och samverka mellan olika enheter

Du har akademisk examen på grund- eller forskarnivå med relevant inriktning, till exempel nationalekonomi, statsvetenskap, statistik, juridik eller samhällsmedicin.

Anställningen är tillsvidare med ett tidsbegränsat chefsförordnande och med tillträde enligt överenskommelse.

Information och ansökan
För frågor om tjänsten är du också välkommen att kontakta Catarina Eklundh Ahlgren, t.f. generaldirektör, tel. 08-58 00 15 01.

Frågor om rekryteringsprocessen bevaras av Angela Berthelsen, HR-ansvarig, tel. 08-58 00 15 16.

Facklig kontaktperson för Saco är Jonas Thelander, tel. 08-58 00 15 09.

Välkommen med din ansökan senast den 18 november.