Seniorrådgivare/rådgivare till Nordisk Energiforskning

Plats
Oslo
Annonserat
den 13 november 2018
Stängs
den 3 december 2018
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid

Nordisk Energiforskning är en plattform för samarbete om energiforskning- och utveckling och analys under Nordiskt Ministerråd. Nordisk Energiforskning finansierar studier och analyser för att främja en bärkraftig framtid. Nordisk Energiforskning har cirka 12 högt utbildade anställda och är lokaliserade centralt i Oslo. För mer information se www.nordicenergy.org

Vill du vara med och utveckla och stärka nordiskt samarbete?

Nordisk Energiforskning är i full gång med att implementera sin strategi för 4-årsperioden 2018–2021. Visionen är att skapa en kunskapsbas för de nordiska länderna för att bli globala ledare inom smart energi genom samarbete. Målet är bland annat att främja nordiska styrkepositioner genom ett föreslaget nordiskt forsknings- och demonstrationsprogram på 500 miljoner DKK. Den nordiska regionen är den tolfte största ekonomin i världen och cirka 10,7 miljarder svenska kronor per år går till finansiering av forskning och utveckling inom energiområdet. Det är viktigt med ett stärkt energiforskningssamarbete mellan landen i Norden. Möjliga områden för samarbete är:   <>••••••·Tillrättalägga för gott samarbete med institutioner som finansierar energiforskning i de nordiska länderna, forskningsmiljöer och Nordiskt Ministerråd.

 • Planera och genomföra utlysningar och projektuppföljning
 • Kommunicera resultaten från Nordisk Energiforsknings arbete.

Vid anställning kommer det att läggas vikt på:

 • Kännedom om och insikt i rena energiteknologier (till exempel: förnybara energikällor, energisystem, nät och marknader, lav-karbon transport, industriell energianvändning, energieffektivering.
 • Magisterexamen (eller motsvarande kompetens) i till exempel ekonomi, statsvetenskap, ingeniørfag, naturvetenskap eller kommunikation.
 • Kompetens i och erfarenhet av projektledning
 • Kompetens i forskningsfinansiering och -administration
 • Nätverk

Dessutom önskar vi att du har:

 • Förmåga att arbeta självständigt, målinriktat och strukturerat.
 • God samarbetsförmåga och god roll- och processförståelse.
 • God förmåga att formulera sig muntligt och skriftligt på ett skandinaviskt språk (danska, norska eller svenska) och på engelska.

Vi erbjuder dig:

 • En utmanande och självständig tjänst i skärningsfältet mellan politik, forskningspolitik och forskning.
 • En kompetent och god arbetsmiljö med goda möjligheter att utöva inflytande.
 • Högt utbildade, välkomnande och motiverade kolleger från alla nordiska länder som arbetar i team.
 • Lön efter avtal, medlemskap i Statens pensjonskasse, goda arbetsförmåner.

Tjänsten innefattar en del resor.

Du anställs på ett fyraårigt kontrakt med möjlighet till förlängning med ytterligare fyra år enligt Nordiska ministerrådets föreskrifter. Statsanställda i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänsteledighet för att arbeta på Nordisk Energiforskning. Medarbetare som rekryteras från ett annat land än Norge har rätt till kompensation i samband med etablering i Norge och förflyttkostnader. Vi strävar efter en jämn ålders- och könsbalans. I tillägg ska Nordisk Energiforsknings stab så långt som möjligt återspegla den nordiska befolkningen och vid val av kandidater kommer Nordisk Energiforskning att eftersträva en balans mellan de olika nordiska nationaliteterna. Arbetsplatsen är belägen i Oslo.

Ansökning via portal, www.norden.org

Skicka din ansökan och CV senast 3. desember 2018.