CIO/chef till nyinrättad stab för IT och digital utveckling

Plats
Stockholm
Annonserat
den 13 november 2018
Stängs
den 29 november 2018
Ref:
74-2158/18
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Vill du vara med och leda en organisation i förändring?

Vill du leda Statens Fastighetsverks (SFV:s) nya stab för IT- och digital utveckling? Då kan vi erbjuda dig ett utmanande och spännande arbete tillsammans med kunniga kollegor där du utifrån en ledande befattning får vara med att utveckla verksamheten inom hela SFV.

SFV är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att förändra och stärka vår organisation, styrning och förvaltningskultur. En ny struktur för SFV:s ledning och organisation träder i kraft den 1 januari 2019 men arbetet med att förtydliga gränssnitt mellan avdelningar, staber, enheter, funktioner och roller fortsätter. Som ett led i detta arbete inrättas en befattning som CIO med ansvar för staben för IT och digital utveckling. Som chef för någon av våra nya avdelningar och staber rapporterar du direkt till generaldirektören och ingår i myndighetens ledningsgrupp.

SFV förvaltar och utvecklar en mångfald av statligt ägda fastigheter som bl.a. innefattar regeringsbyggnader, svenska ambassader i utlandet, residens, domstolar, slott, teatrar och museer.  Det handlar också om förvaltning och utveckling av en sjundedel av Sveriges yta bestående av skog, fjäll, jordbruk, fyrplatser och mycket annat.  Fastigheternas värden, inklusive kulturmiljö- och naturmiljövärden ska bevaras, användas och utvecklas på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå och klara de krav som ställs på avkastning i verksamheten. Ofta krävs särskild hänsyn i uppdragen både i förvaltningen och i utvecklingen för att möta dagens- och morgondagens krav på t.ex. kvalitet, hållbarhet och säkerhet.  Trivs du i rollen som chef och ledare och brinner för våra frågor så kanske du är den vi söker.  Vi är idag cirka 400 anställda på kontor runt om i Sverige. Dessutom engagerar och arbetsleder vi betydligt fler, ibland flera tusen personer, i våra stora projekt och entreprenader. Till huvudkontoret i Stockholm söker vi nu en CIO/chef till nyinrättad stab för IT och digital utveckling.

Din roll
Som chef för den nya staben för IT och digital utveckling, CIO, kommer du att ha en nyckelroll i SFV:s arbete med att tillvarata de möjligheter som digital utveckling ger.  Du tar ett helhetsansvar för att styra och leda utvecklingen av SFV:s IT-verksamhet så att vi skapar förutsättningar och stöd för en genomgripande och snabb utveckling av processer och arbetssätt i verksamheten. Du kommer att ha en central roll i utformningen av administrativa IT-system och processverktyg för t.ex. ledningsprocesser, kärnprocesser och stödprocesser samt för styrningen av våra stora byggprojekt och entreprenader. I en första etapp kommer arbetet att fokusera på att konsolidera och minska antalet befintliga it system och fullfölja de arbeten som pågår inom detta område.

Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för IT-funktionen som för närvarande består av 12 medarbetare organiserade i två team. IT-funktionen ansvarar idag för drift- och teknisk förvaltning av SFV:s IT-system samt nätverk som omfattar myndighetens fastighetsbestånd samt servermiljöer, databasmiljöer, datahallar, telefoni och IT-support. Förutom att bibehålla god leverans av daglig drift, support och underhåll av vår IT-miljö, ansvarar du också för en spännande och utmanande projektportfölj som dels handlar om digitalisering som t ex fastighetsuppkoppling och GIS, och dels om IT-arkitektur, tekniska lösningar och IT-system.

Rollen innebär att du får möjlighet att forma den nya stabens inriktning som även kommer att omfatta fastighets-IT, IT-säkerhet och informationssäkerhet, med stort utrymme att utforma arbetet framåt. Som chef inom SFV verkar du för en god intern miljö som skapar förutsättningar för en fungerande process för intern styrning och kontroll inom verksamheten. Du rapporterar till generaldirektören och ingår i myndighetens ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Som en del av myndighetsledningen krävs det att du har gedigen chefserfarenhet med erfarenhet av ledningsarbete på övergripande nivå i verksamhet med hög komplexitet. Du har erfarenhet av att driva strategisk utvecklings- och förändringsarbete inom IT och digitalisering med goda resultat. Du har också erfarenhet av att leda och utveckla underställda chefer och utöva ledarskap inom ditt område genom andra chefer i myndigheten. 

Vi söker dig som har mångårig erfarenhet som chef inom IT och digitalisering med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar och erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation med höga säkerhetskrav. Du har också god kunskap om offentlig upphandling, avtal och leverantörshantering. Du har god teknisk förståelse och ett intresse för trender, innovation och samhällsutveckling. Du har en högskoleutbildning inom IT eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Erfarenhet av system som fastighetsförvaltande organisation nyttjar är en merit liksom erfarenheter av att agera inom informationssäkerhetsområdet inom en organisation med högt ställda krav på säkerhet.

Ledarförmåga och personliga egenskaper
Som ledare har du förmåga att leda strategisk utveckling och förändringsarbete med helhetssyn, långsiktiga perspektiv och affärsmässighet. Du är handlingskraftig, lösningsorienterad och uthållig med förmåga att organisera, driva frågor framåt och tillsammans med dina medarbetare åstadkomma resultat. Med god analytisk förmåga ser du lösningar i komplexa frågor. Eftersom du kommer att ha många kontaktytor och ingå i olika konstellationer är det viktigt att du är bra på att kommunicera, balansera olika intressen och skapa ett gott samarbetsklimat. Vi vill gärna att du har en god pedagogisk förmåga för att tydliggöra nyttan av digitalisering och hur det kommer att påverka våra arbetssätt i hela myndigheten framåt. Du kan prioritera och skapa tydlighet i verksamheten på ett sätt som upplevs positivt och där din förmåga att styra och leda arbetet bidrar en tydlig struktur.

Du är trygg i ditt ledarskap och verkar för en öppen, kommunikativ och samarbetsvillig kultur. Du stimuleras av att skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och växa i ett klimat som inspirerar till delaktighet, effektivitet och arbetsglädje. Du motiveras av att arbeta med förändrings- och förbättringsarbete och det förväntas av dig att du är en initiativrik och proaktiv förändringsledare. Vi lägger stor vikt vid att våra chefer har den ledarförmåga och de personliga egenskaper som krävs för att framgångsrikt kunna leda en verksamhet i förändring.

Är du vår nya CIO? Är du redo att utmana alla oss på SFV att tänka och agera mer digitalt så att vi kan erbjuda smarta, digitala tjänster till våra hyresgäster och skapa en attraktiv arbetsmiljö för våra medarbetare?

Mer information
Anställningen är tillsvidare och vi tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden.
Säkerhetsprövning skall ske före anställning.

Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.

Vi samarbetar i denna rekrytering med ProAstri. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryteringskonsult Karin Ivarson, på telefon 070-824 69 08. Du är också välkommen att kontakta GD via Rose-Marie Verlehag, GD-sekreterare på telefon 010-478 70 03.

Sista ansökningsdag är 2018-11-29 och vi ser fram emot att ta del av din ansökan och CV.

Välkommen till oss!

Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Våra ledord mod, respekt och glädje, som tillsammans med den statliga värdegrunden präglar vårt förhållningssätt och agerande i det dagliga arbetet.

Länk till den här sidanhttps://www.sfv.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/?rmpage=job&rmjob=251&rmlang=SE

Ansök

Liknande jobb

Liknande jobb