Universitetslektor i svenska till Mälardalens Högskola

Plats
Västerås/Eskilstuna
Annonserat
den 14 november 2018
Stängs
den 16 december 2018
Ref:
2018/2552
Kontakta
Veronika Appelqvist
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås. 

På akademin för utbildning, kultur och kommunikation läser våra studenter till bland annat förskollärare, lärare, speciallärare, kommunikatörer, språkkonsulter, matematiker och kammarmusiker. Hos oss finns forskningsinriktningen utbildningsvetenskap och matematik. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med förskolor, skolor, banker och företag, kommuner och myndigheter i regionen.

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) ansvarar bland annat för ämnet svenskas kurser i förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet samt för inriktningen svenska inom ämneslärarprogrammet. UKK ger också kurser i ämnet svenska inom Språk och kommunikationsprogrammet och som fristående kurs upp till magisternivå.

Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2018-12-16
Stationeringsort: Västerås/Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Arbetsuppgifter
Anställningen innebär i första hand undervisning i svenska inom lärarprogrammen där även handledning av examensarbeten ingår. Viss tjänstgöring inom uppdragsutbildning för kompetensutveckling av yrkesverksamma lärare kan ingå.  Under de två första åren ingår viss tid för forskning i tjänsten. I arbetsuppgifterna ingår även planering, tid för kompetensutveckling och viss administration.

Behörighetskrav
Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i ämnet svenska eller nordiska språk eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande
Tidigare erfarenhet av undervisning inom förskollärarutbildning och grundlärarutbildning samt genomförd ämnesdidaktisk forskning är starkt meriterande för anställningen.  Även egen lärarexamen samt erfarenhet av uppdragsutbildning för verksamma lärare är meriterande. Ansökan
Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens högskola 
Personalsektionen 
Ref.nr: 2018/2552 
Box 883 
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Veronika Appelqvist
Avdelningschef
021-10 17 17
veronika.appelqvist@mdh.se

Gustav Bockgård
Ämnesföreträdare i svenska
021-15 17 02
gustav.bockgård@mdh.se

Michaël Le Duc
Facklig representant SACO
021-10 14 02

Susanne Meijer
Facklig representant (OFR)
021-10 14 89

Länk till den här sidanhttps://www.mdh.se/hogskolan/jobb/lediga-jobb-1.103104?l=sv_SE&rmpage=job&rmjob=461&rmlang=SE

ANSÖK