HR-chef Örebro universitet

Plats
Örebro
Annonserat
den 23 november 2018
Stängs
den 31 december 2018
Kontakta
Fredrika Schartau
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Om Örebro universitet
Örebro universitet präglas av utveckling, högkvalitativ forskning och professionsutbildningar som ger jobb efter examen. Universitetet räknas bland de 400 främsta av världens mer än 20 000 universitet. Örebro universitets vision är att vara ett framstående universitet – för en kunskapsbaserad samhällsutveckling. Vill du bli en av oss?

Universitetet har flera viktiga uppdrag att vara stolt över: utbildning, forskning och att genom samverkan se till så att dessa kunskaper kommer näringsliv och samhälle till nytta. Medarbetares engagemang är drivkraften bakom universitetets utveckling och det som fortsätter att föra vår verksamhet framåt. Örebro universitetet strävar efter att vara en attraktiv studie- och arbetsplats där studenter och medarbetare känner glädje och stolthet. Miljön ska utmärkas av engagemang, utveckling och en vilja att bidra till att universitetet når sina mål.

Universitetets viktigaste konkurrensmedel är kvalitet. Kvalitet i utbildning, forskning och samverkan är ledstjärnan och den värdegrund vi ska utgå från.

Universitetets fem utvecklingsområden är:

❖ Framstående forskning

❖ Utbildning med hög kvalitet

❖ Kompetensförsörjning och hållbart ledarskap

❖ Effektiva och smarta arbetssätt

❖ Positionering och relationer
 

Om Personalavdelningen

Personalavdelningens ansvarsområden omfattar:

·        Rekrytering, kompetensförsörjning, employer branding

·        Kompetensutveckling, medarbetarskap, chefstöd

·        Arbetsrätt, förhandling, lön och villkor,
         löneutbetalningsprocessen

·        Arbetsmiljö och hälsa

Personalavdelningen har utvecklat sin verksamhet till att verka i ett allt närmare samarbete med institutioner och avdelningar. De senaste åren har universitetet satsat stort på att rekrytera fler anställda, framför allt lärare och forskare. Personalavdelningen är ett viktigt stöd i dessa satsningar.

HR chefens huvudsakliga uppgift är att leda och utveckla universitetets HR- arbete. En utgångspunkt för uppdraget är arbete på likväl strategisk som operativ nivå. Som HR-chef driver du också själv vissa strategiska HR frågor.

Stort fokus ligger på ledarskapet, att leda hela avdelningen mot uppställda mål, att säkerställa ändamålsenlig organisation och bemanning och att verka för ett kontinuerligt förbättringsarbete, i processer och i systemstöd.

I chefskapet ingår att ge medarbetarna förutsättningar till kompetensutveckling och skapa möjligheter för både självständigt arbete och goda samarbeten inom och utom den egna avdelningen. Som HR-chef skapar du möjligheter för både bra leveranser och god arbetsmiljö inom avdelningen.

Eftersom rekrytering av akademisk personal drivs både utifrån institutionernas behov av att mer i närtid bemanna sin verksamhet och av fakultetsnämndernas långsiktiga och strategiska arbete med kompetensförsörjning som grund för verksamhetens kvalitet och verksamhetsutveckling, är det viktigt att personalavdelningen kan jobba på flera olika plan samtidigt.

Rapportering sker till universitetsdirektören och chefen ingår i den administrativa ledningsgruppen.

Vem är du?
Vi ser att du har flera års erfarenhet av kvalificerat HR arbete inom en större organisation, som HR-chef med plats i ledningsgrupp. Du är kunnig inom HR området, har själv arbetat med flera olika delar inom HR området och du ser enkelt lösningar i olika former av chefsstöd och administrativa processer.

Vi ser det som meriterande med en bakgrund från myndighet, akademi eller annan offentlig organisation. Ett krav är erfarenhet från en större organisation med blandad personalstyrka (med flera avtalsområden), företrädesvis en ”kunskapsorganisation” med högt kvalificerade medarbetare.

Du har erfarenhet av att arbeta med fokus på kundnytta och ständigt förbättringsarbete. Du har utvecklat goda samarbeten med andra enheter inom och utanför den egna verksamheten och erfarenhet av att snabbt sätta dig in i nya verksamhetsområden.

Din utbildningsbakgrund är Personalvetarprogrammet eller motsvarande och akademisk examen är ett krav.

Du har stor kunskap i arbetsrätt och erfarenhet av rekryteringsprocesser. Du har intresse och erfarenhet av systemfrågor, allt från implementation till utveckling/effektiviseringar och utnyttjande av systemstöd.

Dina personliga egenskaper kännetecknas av att du är
Lyhörd för verksamhetens behov av stöd. Du är nyfiken och med vilja att lära sig den akademiska världens förutsättningar.

Kommunikativ genom att du säkerställer att viktig information ges både från avdelningen till övriga enheter inom universitetet och till medarbetarna vid avdelningen. Samarbetsorienterad och prestigelös.

Förtroendeingivande, stabil och trygg. En coachande chef som samtidigt är tydlig, strukturerad och bra på att skapa ändamålsenliga rutiner. Drivande i att utveckla det HR stöd som avdelningen ger.

Vetenskaplighet, engagemang och delaktighet är viktiga värdeord för alla medarbetare inom Örebro universitet.

Intresserad?
Anställningen är tillsvidare på 100%. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning.

Vi ser fram emot din ansökan senast den 31 december. Vi vill informera om att vid en eventuell begäran måste inkomna ansökningshandlingar lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vill du veta mer om ansökningsförfarandet eller om denna intressanta tjänst är du varmt välkommen att kontakta oss; Fredrika Schartau, rekryteringskonsult Signpost, 0705 10 71 30, fredrika.schartau@signpost.se eller Stina Nord rekryteringskonsult Signpost, 0736 54 52 57, stina.nord@signpost.se

http://www.flyttatillorebro.se

Ansök här