Kommunikationsansvarig till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (vikarie)

Rekryterare
Vårdanalys
Plats
Stockholm (Stad)
Annonserat
den 30 november 2018
Stängs
den 10 december 2018
Ref:
3645/2018
Kontakta
Therese Östh
Anställningsform
Vikariat
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Myndigheten bidrar med kunskapsunderlag och rekommendationer till beslutsfattare rörande hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens funktionssätt och styrning. I dag arbetar ca 45 personer på myndigheten. Vi söker nu en vikarierande kommunikationsansvarig som under ett år ska förstärka det strategiska och operativa kommunikationsarbetet på myndigheten.

Om rollen
Som kommunikationsansvarig arbetar du både strategiskt och operativt med kommunikationsfrågorna på myndigheten. Du svarar för implementeringen av myndighetens kommunikationsstrategi och planerar, genomför, kvalitetssäkrar och utvärderar kommunikationsinsatser. En central uppgift är att löpande ta fram kommunikationsplaner för varje projekt. Uppföljning av genomslag och effekter av myndighetens arbete är en viktig del i arbetet. Du jobbar med kvalitetsutveckling och målgruppsanpassning av myndighetens kommunikation genom bland annat publikationer, webben, sociala medier, seminarier och media. Trycksaksproduktion, framställning av profilmaterial och inköp är andra vanliga arbetsuppgifter. Som kommunikationsansvarig på en liten myndighet förväntas du kunna hantera stort som smått och alla delar av kommunikationsarbetet.

Vem är du?
Vi söker en resultatinriktad och engagerad person som vill arbeta brett med kommunikationsfrågorna på en liten myndighet med ett angeläget uppdrag. Du ska ha ett genuint intresse för kommunikation och varumärkesfrågor. Arbetet ställer stora krav på att skapa förtroende och goda relationer internt och externt. Du ska vara lyhörd, prestigelös och ha initiativförmåga. Du är strukturerad, ansvarstagande samt kan prioritera och omsätta idéer i praktisk handling inom givna tidsramar. För tjänsten krävs relevant eftergymnasial utbildning. Du ska ha dokumenterad flerårig erfarenhet av operativt och strategiskt kommunikationsarbete och medierelationer. Du ska ha goda kunskaper om statsförvaltningen och specifikt om vård- och omsorgssektorn. Erfarenhet från kommunikationsarbete i sektorn är meriterande. Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper.

Vad kan vi erbjuda?
På Vårdanalys får du möjlighet att arbeta med frågor som berör alla – vi arbetar med att ta fram policyrelevanta beslutsunderlag kring några av framtidens viktigaste välfärdsfrågor. Tjänsten är ett vikariat under föräldraledighet om cirka ett år och avser heltid. Organisatoriskt rapporterar du till stabschefen. Din arbetsplats är vid myndighetens kontor i centrala Stockholm. Tillträde sker så snart som möjligt.

Så ansöker du
Din ansökan ska vara inkommen till Vårdanalys på adressen registrator@vardanalys.se senast den 10 december 2018, märkt med diarienummer 3645/2018. Betyg och eventuella övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Vid frågor kontakta kommunikationsansvarig Therese Östh, therese.osth@vardanalys.se.