Senior Mechanical Order Installation Engineer

Rekryterare
Siemens
Plats
Finspång (Stad), Östergötland
Annonserat
den 5 december 2018
Stängs
den 13 januari 2019
Kontakta
Jonas Henrikson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Timanställd

Vill du vara med och göra hållbara energilösningar mer kostnadseffektiva och bidra till att göra verklighet av vår vision om en hållbar värld? Vill du bli en del av en öppen och dynamisk arbetsplats där professionalitet och personlig utveckling står högt på agendan? I rollen som Modellansvarig på Siemens i Finspång kommer du att vara med och forma din nya roll i en målfokuserad kultur med ett högt tempo tillsammans med några av branschens skickligaste ingenjörer.

Would you like to be a part of making sustainable energy solutions more cost-effective and contribute to turning our vision of a sustainable world into reality? Would you like to be part of an open and dynamic workplace where professional and personal development is a priority? As Senior Mechanical Engineer within Order Installation at Siemens in Finspång, you will be involved in shaping your new role within a goal-oriented culture. You will work in with high focus and tempo alongside with some of the industry's most skilful engineers.

Följ med på en resa in i framtiden #FutureMakers#Siemens

Välkommen med din ansökan till oss på Unik!
We look forward to your application via Unik!

Vad innebär rollen?
Som Modellansvarig har du ett övergripande ansvar för att planera, driva och följa upp orderprojekten för installations-och layoutfrågor i våra gasturbinleveranser. Du har många kontaktytor och har ett nära samarbete med delprojektledare, systemkonstruktörer, verkstad, inköp och underleverantörer. Alltid med målet att tidplan och budget inom ditt ansvarsområde hålls och samordnas som en del i det större projektet.

Du arbetar med ritningsunderlag i 3D CAD (främst NX och PDMS) och utför tekniska inköpsspecifikationer för upphandlingar av rör och komponenter samt plattformar och stålkonstruktioner. Du upprättar underlag och är ett stöd till inköpsavdelningen under upphandlingsfasen och även till montage- och driftsättningspersonal i slutleveransen. Du genomför, granskar och uppdaterar utredningar och dokumentation inom ditt teknikområde samt distribuerar detta internt och lyfter avvikelser, risker och möjligheter.

What are your responsibilities?
As Senior Mechanical Order Installation Engineer, you have the overall responsibility for planning, installation, and following up the installation as well as layout ordering projects regarding our gas turbine deliveries. With a wide network of contacts within the organization, you work in close cooperation with project managers, system engineers, production, purchasing and subcontractors. Always with the target of keeping schedule and budget within your area of responsibility, and coordinating as part of the complete project.

You work in 3D CAD (mainly NX and PDMS) and produce technical purchasing specifications for piping and components, as well as platform-, and steel structures. You assist the purchasing department during the procurement phase, by defining the procurement documentation. In the end of the process you support the assembly and deployment personnel in the final delivery. You conduct, review and update investigations and documentation in your field of technology, and address deviations, risks and opportunities.

Vem söker vi?
För att lyckas i rollen behöver du kunna identifiera och säkerställa lösningar som korresponderar till kundens behov för att säkerställa kundnöjdhet. Du har en naturlig förmåga att bygga och vårda relationer inom organisationen. Genom att samordna resurser och sätta upp delmål planerar du på ett realistiskt sätt. När det oförutsedda sker och det inte blir som du har planerat bibehåller du ditt engagemang och positivitet och fortsätter arbeta fokuserat på den nya vägen framåt. Du kommunicerar på ett rakt och tydligt sätt, där du kan anpassa sig till mottagaren. Du använder medvetet dina styrkor och vänder dig till andra för att få stöttning i delar som du är svagare på. Kort sagt, en pragmatisk, resultatorienterad ingenjör som tål att och trivs när förutsättningarna för leverans ändras och kan se både tjusningen och möjligheterna i detta.

Vi lägger stor vikt vid personlig potential men för att lyckas i rollen behöver du:

 • Minst gymnasieingenjörsexamen
 • Minst 5 (fem) års relevant erfarenhet.
 • Minst 3 (tre) års erfarenhet av att arbeta med 3D CAD verktyg, exempelvis Catia v4/5, PDMS, NX.
 • Haft en roll i vilken du kan visa att du planerat, drivit och följt upp ditt eget ansvarsområde och gjort detta med framgång.
 • Tidigare erfarenhet av att granska andras arbete, underlag och modeller.
 • Obehindrat uttrycka dig i tal och skrift på engelska

Det är meriterande men ej krav om du har en högskoleutbildning med inriktning maskiningenjör eller liknande. På samma sätt är det meriterande men ej ett krav om du kan uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Who are we looking for?
In order to succeed in the role, you need to be able to identify and ensure solutions that correspond to customer needs in order to ensure customer satisfaction. You have a natural ability to build and maintain relationships, mainly within the organization. By coordinating resources and setting up goals, you are realistic in your ways of planning ahead. When your original plan needs changing you maintain your dedication and positivity and continue to work focused on the new way forward. You communicate in a straightforward way, and you are able to adapt to your counterpart. You are aware of your strengths and weaknesses and know when to ask for help. In short, a pragmatic, results-oriented engineer who can withstand and thrive when the prerequisites for delivery change, and can see both the excitement and the possibilities in this.

We value personal potential, but in order to succeed in the role you need:

 • Minimum Technical high school diploma.
 • Minimum 5 (five) years relevant working experience.
 • Minimum 3 (three) years of experience working with 3D CAD tools, such as Catia v4 / 5, PDMS, NX.
 • Work experience from which you can show that you have planned, led and followed up your own area of responsibility, and done this successfully.
 • Work experience of reviewing other people’s work, documentation, and models.
 • Be able to express yourself fluently in speech and writing in English.

It is desirable but not a requirement if you have a university degree with mechanical engineering or similar. Likewise, it is desirable but not a requirement if you can express yourself in speech and writing in Swedish.

Mer om Siemens Industrial Turbomachinery
Siemens Industrial Turbomachinery (SIT) tillverkar gasturbiner av världsklass och deras marknad sträcker sig över hela världen. De erbjuder produkter och lösningar för att generera långsiktigt hållbar och resurssnål elektricitet. Bland kunderna finns kraftbolag, oberoende kraftproducenter samt företag inom olje- och gasindustrin. De har hela kedjan från utveckling, produktion, försäljning, eftermarknad och service. SIT är ca 2600 medarbetare och omsätter ca 10 miljarder kronor.

Genom att göra hållbara energilösningar mer kostnadseffektiva, utveckla ny teknik för framtidens smarta industri och elektrifiera person- och godstransporter gör SIT verklighet av visioner och innovationer för en bättre värld. Deras energisystem är under snabb förändring och världens energianvändning ökar stadigt. De här utmaningarna kräver nytänkande lösningar och produkter som kombinerar både fysisk och digital teknik, och som täcker hela energins värdekedja. Siemens energiportfölj sträcker sig från det senaste inom kompressorer, turbiner och generatorer till virtuella kraftverk, smart näthantering och innovativa lagringslösningar.

More about Siemens Industrial Turbomachinery
Siemens Industrial Turbomachinery (SIT) manufactures world-class gas turbines on a global market.Siemens offer products and solutions for generating sustainable and resource efficient electricity. Customers include utilities, independent power producers and companies in the oil and gas industry. SIT manages the entire chain from development, production, sales, aftermarket and service. SIT consists of approximately 2600 employees and has a turnover of approximately SEK 10 billion.

By making sustainable energy solutions more cost effective, developing new technologies for the future's smart industry, and electrifying passenger and freight transport, SIT makes reality of visions and innovations for a better world. The company´s energy system is undergoing rapid changes and the world's energy use is steadily increasing. These challenges require innovative solutions and products that combine both physical and digital technology, which cover the entire energy value chain. Siemen’s energy portfolio extends from the latest in compressors, turbines and generators to virtual power plants, smart network management and innovative storage solutions. Everything is backed by a comprehensive service offering range and genuine commitment to meeting their customers' individual needs.
Ansök redan idag!

Ansökan
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!

Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.

Vi tar helst emot din ansökan via databasen, men om du tycker detta är känsligt är du naturligtvis välkommen med din ansökan direkt till ansvarig rekryterare eller researcher.

Ansvarig rekryterare är Jonas Henrikson och nås på jonas.henrikson@unikresurs.se. Researcher är Lovisa Holgersson och nås på lovisa.holgersson@unikresurs.se eller 070-7740131.
Väl mött!

Apply today!
If you feel that you are the person we are looking for, do not hesitate to apply today!

Remember to motivate as detailed as possible why you are suitable for this position, and don’t forget to update your resumé with your latest job and contact information.

We prefer to receive your application via our web site, but if you would rather apply directly you can do so by sending your application to our Unik Recruiter Jonas Henrikson at jonas.henrikson@unikresurs.se or to our Researcher Lovisa Holgersson at lovisa.holgersson@unikresurs.se alternatively 070-7740131.

Good luck!
Unik Resurs

Välkommen till Unik Resurs!
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång

Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.

Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.

Lycka till!