Regional kulturchef

Plats
Linköping
Annonserat
den 6 december 2018
Stängs
den 31 december 2018
Kontakta
Kristina Lind
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Arbetsgivare Region Östergötland
Rekryteringsområde Tjänstemän
Uppdragstyp Rekrytering
Område Chefstjänster/ Styrelse-uppdrag
Ort Linköping
Platser 1
Sista ansökningsdatum 2018-12-31

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Region Östergötland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med cirka 13 000 medarbetare.

Kulturen är viktig för Östergötlands attraktivitet och spelar även en stor social och ekonomisk roll. Region Östergötland arbetar för att det i hela länet ska finnas ett rikt och tillgängligt kulturutbud präglat av kvalitet och nyskapande.

Region Östergötland driver strategisk kulturutveckling och fördelar regionala och statliga medel till kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. Vi är delägare i Scenkonst Öst AB som består av Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern. Vi är grundare av Östergötlands museum och Östgötamusiken. För kulturområdet är den regionala kulturplanen det viktigaste arbetsverktyget.

Genom kultursamverkansmodellen samverkar den regionala kulturen med kommun, stat, myndigheter, skolor, förenings- och organisationsliv samt professionella kulturskapare.

Uppdrag, roll och ansvar
Som chef för enheten för kultur, som består av åtta medarbetare, har du helhetsansvar för personal, ekonomi, och verksamhet. En viktig del i rollen är ledarskapet för medarbetarna, att stötta och utveckla dem i deras uppdrag. Gruppen kännetecknas av gedigen kompetens och lång erfarenhet.

Region Östergötland anslöt sig 2012 till kultursamverkansmodellen. I nuläget pågår arbetet med en ny 4-årig regional kulturplan för Östergötland. Den planen ligger sedan till grund för de prioriteringar som görs inom regional kulturverksamhet. Planen tas fram i samverkan med länets kommuner och i samråd med länets professionella kulturliv och ideella sektor.

Region Östergötland har ett väl utvecklat kulturutbud och kulturinstitutioner av hög kvalitet och med gott anseende såväl nationellt som internationell. Region Östergötland äger, finansierar och är stiftelsebildare för ett antal bolag, t.ex. Scenkonst Öst AB tillsammans med Linköpings och Norrköpings kommun och Stiftelsen Östergötlands museum tillsammans med Linköpings kommun. Kulturchefen har ett övergripande ansvar för samverkan och uppdragsöverenskommelser med dessa institutioner och med övriga finansiärer.

I rollen som förvaltare av kultursamverkansmodellen ingår att ha en ständigt pågående dialog med kulturlivet i Östergötland. Det handlar om att skriva fram uppdrag, fördela medel, följa upp och rapportera till olika statliga och regionala instanser. Uppdraget innebär bl.a. att verka för att vara en tydlig samverkanspart mot intressenter inom kulturområdet och att agera på en utvecklingsorienterad arena med kommuner, regionala och nationella samverkansparter, näringslivet och civilsamhället. Viktiga samarbetspartners i arbetet är även de personer som arbetar som utvecklare och främjare på Regionbibliotek Östergötland, Hemslöjdskonsulenterna, konstkonsulenten och Riksteaterkonsulenten i Östergötland, dessa är placerade hos andra huvudmän än i enheten.

För att lyckas i ditt uppdrag behöver du ha en gedigen förståelse för politiskt styrd organisation samt intresse att arbeta med det förvaltande och det utvecklande uppdraget parallellt med ett engagerat ledarskap som involverar och utvecklar medarbetarna.

Kulturenheten är en del av den regionala utvecklingsverksamheten och har sin politiska hemvist i Regionutvecklingsnämnden. Du ingår i ledningsgruppen för regional utveckling och rapporterar till regionutvecklingsdirektören.

Din profil
Vi vill att du har relevant högskoleutbildning, gärna kompletterad med utbildning inom ledarområdet.

Erfarenhet av regional kultur, kulturpolitik, bred allmänbildning och ett stort kontaktnät inom kultursektorn är skallkrav, likaså erfarenhet från politiskt styrd organisation.

Du har tidigare ledarerfarenhet, meriterande är erfarenhet från arbete i ledningsgrupper samt att ha arbetat i större organisation med komplexa organisations- och beslutsstrukturer.

Tjänsten kräver kunskap och färdigheter i strategiskt ledarskap på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du har relevanta IT-kunskaper och behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Som person är du trygg, lösningsorienterad och inlyssnande men har också integritet och kan vara kravställande. Med analytisk förmåga gör du prioriteringar och skapar struktur. Du har god kommunikativ förmåga och lägger stor vikt vid att bygga och bibehålla goda relationer. Ditt ledarskap präglas av öppenhet och du är tillgänglig för att stötta dina medarbetare.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och i denna rekrytering kommer vi lägga särskild vikt vid följande personliga kompetenser: problemlösning, planering, anpassning, relationsbyggande, kommunikation och självkännedom

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Region Östergötland med Unik Resurs. Vi vill därför ha din ansökan via hemsidan www.unikresurs.se senast den 31 december.

Vi tar helst emot din ansökan via databasen, men om du tycker det är känsligt är du naturligtvis välkommen med din ansökan direkt till ansvarig rekryterare.

Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Kristina Lind, 0767-781513, kristina.lind@unikresurs.se

Unik Resurs

Välkommen till Unik Resurs!

Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång

Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.

Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.

Lycka till!