Kanslichef till JO

7 dagar kvar

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 12 december 2018
Stängs
den 25 januari 2019
Ref:
ADM 237-2018
Kontakta
Elisabeth Rynning
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Riksdagens ombudsmän (JO) är en myndighet under riksdagen. Myndigheten leds av en chefsjustitieombudsman. Chefsjustitieombudsmannen och de tre övriga justitieombudsmännen väljs av riksdagen och har riksdagens uppdrag att utöva tillsyn över tillämpningen av lagar och andra författningar i offentlig verksamhet. Ombudsmännen ska särskilt se till att domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet iakttar regeringsformens bud om saklighet och opartiskhet och att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter inte träds för när i den offentliga verksamheten. Ombudsmännen utreder klagomål från allmänheten, gör inspektioner hos myndigheter och genomför andra undersökningar på eget initiativ. I tillsynsarbetet biträds ombudsmännen av bl.a. byråchefer och föredragande, alla erfarna jurister. Totalt arbetar ca 75 personer hos JO, varav ca 55 är jurister.

Kanslichefen leder under chefsjustitieombudsmannen det administrativa arbetet på myndigheten. Kanslichefen är också chef för den administrativa avdelningen. Avdelningen består av en enhet för personal-, ekonomi-, lokal- och it-frågor, en enhet för registratur och arkiv samt en informationsansvarig och en internationell samordnare, sammanlagt 15 personer. Arbetet innefattar bl.a. arbetsledning, verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring. Kanslichefen ansvarar också för samverkan med Riksdagsförvaltningen och andra myndigheter samt bär ett övergripande ansvar för de frågor som hanteras på avdelningen samt för myndighetens avtal och upphandlingar.

Till kanslichefens övriga arbetsuppgifter hör bland annat att tillsammans med de fyra justitieombudsmännen utöva en ledningsfunktion av samrådskaraktär samt att biträda främst chefsjustitieombudsmannen med utredningar och förslag till yttranden i för JO-ämbetet övergripande frågor.

Vi söker dig som har chefserfarenhet från verksamhetsstyrning och administration inom offentlig förvaltning och som också är en skicklig jurist.

Rollen som kanslichef kräver integritet men även lyhördhet. Den person vi söker är målmedveten samt har god förmåga att driva utvecklingsarbete och verkställa fattade beslut. Du ska vidare ha en god förmåga till överblick och vara en skicklig problemlösare. Arbetet fordrar stor noggrannhet och mycket gott omdöme. I din chefsroll bör du vara entusiasmerande och tydlig i kommunikationen med dina medarbetare. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Det finns ett stort internationellt intresse för det svenska JO-ämbetet och JO:s verksamhet. Som kanslichef ska du kunna representera JO i Sverige och utomlands, vilket kräver inte enbart en god förmåga att muntligen och skriftligen kommunicera på svenska och engelska, utan också förmåga att skapa förtroende för din person och det ämbetet står för.

Anställningen är en tillsvidareanställning (sex månaders provanställning kan komma att tillämpas). Befattningen är placerad i säkerhetsklass.

JO eftersträvar att vara en arbetsplats fri från diskriminering och vill ta till vara de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Tillträde efter överenskommelse.

JO:s lokaler är centralt belägna vid Kungsträdgården i Stockholm.

Mer information kan lämnas av chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning, kanslichefen Agneta Lundgren eller administrativa direktören Yvonne Knutsen, alla nås på tel. 08-786 40 00.

Fackliga företrädare är för SACO Lars Eriksson och för ST Bertil Hansson, båda nås på tel. 08-786 40 00.

Skriftlig intresseanmälan med meritförteckning och de handlingar som åberopas ska senast den 25 januari 2019 ha kommit in till Riksdagens ombudsmän (JO), Box 16327, 103 26 Stockholm eller till e-postadress rekrytering@jo.se. Uppge i ansökan diarienummer ADM 237-2018.

Liknande jobb

Liknande jobb