Enhetschef till enheten för kulturmiljöintegrering

Plats
Stockholm
Annonserat
den 14 december 2018
Stängs
den 8 januari 2019
Ref:
RAÄ-2018-3840
Kontakta
Qaisar Mahmood
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Kärnan i vårt uppdrag är att stärka och synliggöra kulturarvets betydelse för samhällets utveckling. Här arbetar cirka 250 personer som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vi har verksamhet på flera orter i Sverige.

Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöavdelning har fyra enheter. En av dem är enheten för kulturmiljöintegrering. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att verka för att de nationella målen för det statliga kulturmiljöarbetet får genomslag i samhället bl.a. genom samverkan med andra nationella myndigheter, länsstyrelser och museer. Enheten handlägger remisser samt tar fram metodstöd för att integrera kulturmiljöperspektivet inom andra relevanta politikområden. Enheten vägleder även i frågor kring kulturmiljölagens tillämpning. Enheten består i dagsläget av 11 medarbetare.

Vi söker nu en enhetschef till enheten för kulturmiljöintegrering som vill vara med att driva och utveckla enhetens arbete tillsammans med medarbetarna.

Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ansvar för att planera, leda och utveckla enhetens verksamhet för att nå uppsatta mål. Rollen är både strategisk och operativ med fullt ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. En del i rollen är att tydliggöra Riksantikvarieämbetets uppdrag, mål, prioriteringar och beslut för dina medarbetare samt att skapa förutsättningar för utveckling och förändring. Ett särskilt fokusområde är att utveckla metoder för att integrera kulturmiljöfrågorna hos andra statliga myndigheter så att deras verksamhet bidrar till ökat genomslag för kulturmiljömålen.

I det dagliga arbetet skapar du goda förutsättningar för samarbete och utveckling och du uppmuntrar och tillvaratar gruppens förmågor och engagemang. Ditt ledarskap ska bidra till att omsätta myndighetens värdeord - samverkan, öppenhet och professionalism – i den dagliga verksamheten.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och du förväntas bidra till utveckling av verksamheten utifrån myndighetens behov och utmaningar.

Din kompetens
Vi söker dig som har en akademisk utbildning. Du har chefserfarenhet och kunskap inom statlig eller kommunal styrning med planering, budget och uppföljning. Du har erfarenhet av att leda utvecklingsarbete samt att implementera tvärperspektiv i andra sektorer.

Det är meriterande om du har erfarenhet inom kulturmiljö och att du har kunskap och erfarenhet om länsstyrelsernas verksamhet och organisation. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av samverkan med miljömålsmyndigheter. Du är van att representera din organisation externt och har en god förmåga att samverka och kommunicera med olika målgrupper.

Du är trygg i din chefsroll och ditt ledarskap karaktäriseras av ett coachande förhållningssätt. Du är skicklig på att motivera, inspirera och stimulera nytänkande för att skapa förutsättningar för medarbetare att nå uppsatta mål på kort och lång sikt. Du har en viktig roll, som förebild, att skapa förutsättningar för att verksamheten och arbetsklimatet präglas av öppenhet, samverkan och professionalism. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare med 6 månaders provanställning. Placeringsort är Stockholm. Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2019-01-08. Märk din ansökan med diarienr RAÄ-2018-3840.

Kontaktpersoner
Qaisar Mahmood
Avdelningschef
08-5191 8000

Sara Harring
HR-konsult
08-5191 8117

Ove Bengtsson
Saco
08-5191 8000

Robert Lang
Fackförbundet ST
08-5191 8000

Liknande jobb

Liknande jobb