Välkommen att söka till Stockholms universitet, en öppen och nyskapande arbetsplats i huvudstaden. Stockholms universitet är en av Europas ledande institutioner för forskning och högre utbildning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Ledningen och våra 6000 medarbetare arbetar hela tiden strategiskt för att utveckla verksamheten så att den fortsätter hålla högsta internationella kvalitet.

Doktorand i molekylär biovetenskap (C)

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, integrativ biologi och infektions- och immunbiologi. Forskningsmiljön präglas av en modern och avancerad metodik och har en stark internationell profil. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med drygt 30 forskargrupper och ca 200 anställda varav 60 är doktorander. Läs mer om MBW på www.su.se/mbw.

Projektbeskrivning 

Forskarutbildningen kommer att vara kopplad till Professor Mattias Mannerviks forskargrupp. Projektet behandlar molekyläramekanismer inom epigenetik och kromatin-reglerande proteiner i Drosophila. Epigenetik kan definieras som icke-genetiska förändringar i cellens fenotyp som nedärvs under cell-delning. Epigenetiska mönster av histon modifieringar bidrar till att bibehålla cell- och vävnads-specifikt genuttryck. De är därför viktiga för att upprätthålla cellers unika egenskaper och har kopplats till mänskliga sjukdomar, i synnerhet till cancer.

I det här projektet kommer genetiska och genomiska analyser av kromatin och dess regulatorer att utföras i Drosophila melanogaster för att studera transkription och bildandet av epigenetiska kromatintillstånd. Dessa studier av kromatin och kromatinregulatorer med hjälp av den enastående repertoar av experimentella verktyg som finns tillgängligt i Drosophila bör leda till viktiga insikter i cell differentiering, cell förökning och carcinogenes. Projektet använder sig av molekylära, genetiska och genomiska angreppssätt och erfarenhet av molekylär kloning, Chromatin immunoprecipitation (ChIP), high-throughput sekvenering och Drosophila genetik är önskvärt. 

Behörighetskrav 

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom molekylär biovetenskap krävs att den sökande inom utbildningen på grundnivå har minst 120 hp i molekylärbiologi, biologi, kemi eller motsvarande. Samt minst 60 hp på avancerad nivå inom molekylär biovetenskap eller motsvarande, varav minst 30 hp ska utgöras av ett självständigt arbete. 

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga.Erfarenhet av molekylär kloning, Chromatin immunoprecipitation (ChIP), high-throughput sekvenering och Drosophila genetik är särskilt meriterande.

Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av professor Mattias Mannervik, tfn 08-16 1565mattias.mannervik@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64saco@saco.su.se
Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89alejandra@st.su.se 
seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter:

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument:

 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • personligt brev som beskriver: 
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – vad som motiverar dig till att doktorera
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

LIKNANDE JOBB

Doktorand i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i teoretisk...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i molekylär...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Professor i pedagogik...


Mer info
& Ansökan
Västerbottens län, Umeå

Doktorand i organisk kemi


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm