Välkommen att söka till Stockholms universitet, en öppen och nyskapande arbetsplats i huvudstaden. Stockholms universitet är en av Europas ledande institutioner för forskning och högre utbildning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Ledningen och våra 6000 medarbetare arbetar hela tiden strategiskt för att utveckla verksamheten så att den fortsätter hålla högsta internationella kvalitet.

Doktorand i materialkemi

Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 150 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser i grundläggande, fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i material och analytisk kemi.

MMKs forskningsverksamhet omfattar främst studier av material, och inkluderar olika klasser av dessa såsom keramer, glas, porösa material och mjuka material. Projekten omfattar ofta syntes samt karaktärisering med olika metoder: röntgen, neutrondiffraktion, elektronmikroskopi, fasta tillståndet NMR, och datormodellering av material med potential för diverse tillämpningar.

Forskningsaktiviteter inom analytisk kemi fokuserar på att utveckla avancerade analytiska tekniker för studier av organiska föreningar och biomolekyler.

Projektbeskrivning

Projekttitel: Bättre läkemedel genom joniska vätskor – utveckling och syntes av joniska vätskor som lösningsmedel och kristallisationsmedier för aktiva farmaceutiska substanser.
Handledare (PI): Prof. Anja-Verena Mudring och Dr. Guillaume Bousrez

Effektiva läkemedel för att kunna behandla sjukdomar är oumbärligt för samhället. En viktig del för att kunna utveckla läkemedel är att erhålla det optimala fasta tillståndet för den aktiva farmaceutiska substansen (AFS). Detta är en utmaning eftersom de flesta aktiva farmaceutiska substanser kan anta olika typer av fasta tillstånd (polymorfer). Därför är det nödvändigt att utveckla nya kristallisationsmetoder. För detta kan joniska vätskor (rumstempererade saltsmältor) öppna för helt nya möjligheter inom läkemedelsutvecklingen.

I projektet ”Access to potent medical drugs through polymorph-specific crystallization enabled by ionic liquids” (“Åtkomst till potenta läkemedel genom polymorfspecifik kristallisation förverkligad genom joniska vätskor”) finansierat av Knut & Alice Wallenbergs stiftelse kommer projektet att fokusera på utvecklingen och syntes av joniska vätskor som lösningsmedel och kristallisationsmedier för aktiva farmaceutiska substanser.

De huvudsakliga åtagandena för studenten kommer vara att designa joniska vätskor för kristallisation av aktiva farmaceutiska substanser. Detta innefattar utvecklandet och syntetisering utav nya joniska vätskor. Joniska vätskor med byggstenar från naturens källor, inklusive kirala strukturer kommer att särskilt uppmärksammas under studierna. Den sökande kommer också att karaktärisera de nya joniska vätskorna med avseende på komposition, renhet, termala och fysikaliska och kemiska egenskaper samt utföra solvatisering- och kristallisationsstudier med aktiva farmaceutiska substanser.

Den sökande bör ha utmärkta språkkunskaper i engelska, såväl talat som skriftligt. Den sökande bör ha lätt för att kunna ta egna initiativ och samarbeta väl i grupper. Högt motiverade studenter med en bakgrund inom kemi, företrädesvis med inriktning på syntes och/eller organisk kemi uppmuntras till att ansöka.

Studenten kommer att arbeta inom projektet ”Access to potent medical drugs through polymorph-specific crystallization enabled by ionic liquids” (“Åtkomst till potenta läkemedel genom polymorfspecifik kristallisation förverkligad genom joniska vätskor”) som är finansierat av Knut & Alice Wallenbergs stiftelse. Mer information hittas här, hos www.mudring.org/ eller vid www.mmk.su.se/zou.

Den kandiderade doktoranden kommer att arbeta tillsammans med materialkemister, kristallografer, organiska och teoretiska kemister vid SU .

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet kemi, materialvetenskap, kemiteknik eller ett relaterat ämne. Du hittar den allmänna studieplanen på Institutionens webbsida för doktorandstudier.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga.

Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av PIs, Anja-Verena Mudring, anja-verena.mudring@mmk.su.se, och Dr. Guillaume Bousrez, guillaume.bousrez@mmk.su.se.

Allmän information om arbetsplatsen, institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05gunnar.svensson@mmk.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64saco@saco.su.se
Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89alejandra@st.su.se
seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter:

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner 

och att bifoga följande dokument:

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:
  - varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  - vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer)

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

LIKNANDE JOBB

Doktorand i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i teoretisk...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i organisk kemi


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i materialkemi


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i materialkemi


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i molekylär...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i organisk kemi


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm