Ålands landskapsregering är det självstyrda öriket Ålands regering och politiskt styrda förvaltningsorgan. Landskapsregeringen består av den politiskt tillsatta landskapsregeringen med lantråd och ministrar samt en förvaltning bestående av regeringskansliet och ett flertal olika avdelningar.

Upphandlare vid Transportbyrån, Infrastrukturavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som upphandlare vid Transportbyrån, Infrastrukturavdelningen.

Arbetet som upphandlare vid Infrastrukturavdelningen
Mycket händer inom trafiksektorn på Åland och vi vill därför nu förstärka vårt trafiktjänstteam med en till upphandlare. Trafiktjänstteamet vid transportbyrån består sedan av tre upphandlare och en logistiker. Teamet har ett mycket nära samarbete med Ålandstrafiken som sköter bokning och biljettering inom färje- och busstrafiken och även kundinformation t.ex. vid störningar i trafiken, och med tonnageteamet som underhåller vårt tonnage.


Som upphandlare hos oss är du i hjärtat av trafikfrågorna på Åland. Trafiktjänstteamet har hand om servicenivåer, upphandling och avtalsuppföljning inom skärgårdstrafiken, linfärjetrafiken och kollektivtrafiken på Åland samt flygtrafiken till Stockholm. Teamet arbetar nära kunderna och den politiska ledningen med att ta fram och utvärdera servicenivåer. Teamet handlar upp trafiktjänster, ofta över EU:s tröskelvärden, och följer upp avtal samt sköter t.ex. frågor om trafikplikt. Teamet har en central roll i att snabbt lägga om trafiken vid störningar inom trafiken och genom Ålandstrafiken gå ut med kundinformation.

Trafiktjänsterna på Åland har över tid gått från trafik i egen regi mot driftentreprenader och totalentreprenader inom färjetrafiken. Detta kräver att beställarsidan förstärks. Ålands landskapsregering är även Ålands kollektivtrafikmyndighet med ansvar för att utveckla kollektivtrafiken på Åland. Ett trafikförsörjningsprogram har tagits fram för tätortstrafiken och ett andra program även omfattande landsortstrafiken kommer att släppas nästa år. I och med programmen läggs kollektivtrafiken om såväl rörande rutter, priser, digitalisering, betalning och lagstiftning. Från den 1 januari 2022 övertog landskapsregeringen Mariehamns kollektivtrafik.

Som upphandlare hos oss leder du och genomför upphandlingar samt upprättar och följer upp avtal självständigt. Du deltar aktivt i att utveckla avdelningens upphandlingar och är ett expertstöd i andra upphandlingar som avdelningen utför. En central del är även att aktivt delta i utredningar om servicenivåer och trafiksystem samt i digitaliseringsutvecklingen. Du kliver även in i projektledarrollen och samordnar mer komplexa upphandlingar. I rollen som upphandlare utreder du olika frågeställningar och samordnar insatserna vid eventuella tvister. I tjänsten ingår att delta i byråns störningsfunktion för hantering av störningar inom trafiken. 

Du sköter även viss myndighetsutövning i direkt koppling till arbetsfältet såsom hantering av skrivelser som hör till tjänsten och leder eller deltar i projekt relaterade till ditt arbetsfält. Du föredrar själv ärenden för byråchef eller minister samt bereder ärenden inom verksamhetsområdet för avgörande i vår regering vid plenum.

Vi söker dig som har intresse av utredning, upphandling och avtal samt projektledning. Vi ser att du är driftig, ansvarstagande, välorganiserad, flexibel och tycker om att upprätthålla goda kundkontakter. Arbetet kräver god samarbetsförmåga, integritet och ett gott omdöme samt datorvana och att du uttrycker dig mycket väl i både tal och skrift på svenska.

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett spännande utvecklingsarbete där du själv har stora möjligheter att påverka, samt ett intressant, utmanande och utvecklande jobb där du direkt påverkar ålänningarnas vardag. Du kommer att få ta del av samhällsutvecklingen från insidan och delta där förändringsprocessen sker.

Behörighetskrav och kompetensprofil
Vid universitet eller därmed jämförbar högskola erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande minst fyra års heltidsstudier.

Driftighet, noggrannhet, ansvarstagande, gott omdöme och förmåga att upprätthålla goda kundkontakter tror vi är bra egenskaper för tjänsten. God muntlig och skriftlig förmåga i svenska och datavana är nödvändigt för tjänsten.

Tillträde
Tillträde enlig överenskommelse.

Lön
Lön utgår enligt erfarenhet i lönespannet 3296,15 – 4175,92 euro/mån inkl. allmänt tillägg.

Ansökan
Ansökningshandlingarna med CV ska vara registraturen tillhanda senast 5.10 2022 kl. 16.00 på adressen:

Ålands landskapsregering

PB 1060         

AX-22111 MARIEHAMN

eller

registrator@regeringen.ax

Mer information om arbetet som upphandlare
Närmare information lämnas av upphandlare Sten Schauman och avdelningschef Yvonne Österlund, telefon till växel +358-18-25000, lämna ringbud, eller e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen