Ny

Verksamhetscontroller

Norrbottens län, Luleå
Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och...
Luleå tekniska universitet
Ny

HR-chef med utveckling i sikte

Stockholms län, Stockholm
Universitets- och högskolerådet har drygt 300 anställda i Stockholm och Visby. De flesta arbetar som utredare och handläggare inom kärnverksamheterna. Många jobbar också i stödverksamheter inom exempelvis...
Universitets- och högskolerådet
Ny

Verksjurist med erfarenhet av juridiskt arbete på statlig myndighet

Stockholms län, Stockholm
Universitets- och högskolerådet har drygt 300 anställda i Stockholm och Visby. De flesta arbetar som utredare och handläggare inom kärnverksamheterna. Många jobbar också i stödverksamheter inom exempelvis...
Universitets- och högskolerådet
Ny

Enhetschefer

Stockholms län, Stockholm | 1 vecka kvar!
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbast växande region. Hos Region Stockholm arbetar 45 000 kvalificerade...
Region Stockholm

Samverkansstrateg

Norrbottens län, Luleå
Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och...
Luleå tekniska universitet
Ny

Doktorand i hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad

Norrbottens län, Luleå
Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och...
Luleå tekniska universitet
Ny

Chef verksamhetsnära stöd vid Teknikvetenskap och matematik

Norrbottens län, Luleå
Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och...
Luleå tekniska universitet
Ny

Doktorand i arbetsterapi med inriktning - ett aktivt och socialt liv för äldre...

Norrbottens län, Luleå
Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och...
Luleå tekniska universitet
Ny

Doktorand i arbetsterapi med inriktning – Hjärnvänliga arbetsplatser...

Norrbottens län, Luleå
Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och...
Luleå tekniska universitet
Ny

Doktorand i omvårdnad med inriktning mot äldres hälsa

Norrbottens län, Luleå
Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och...
Luleå tekniska universitet

Chef över fastighetsförvaltningen

Stockholms län, Stockholm
Specialfastigheter är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag. Vi är ett statligt ägt bolag som äger, förvaltar och utvecklar unika fastigheter som kännetecknas av säkerhet i framkant. Vår...
Specialfastigheter

Chefsjurist med kunskap om socialförsäkringsrätt

Västra Götalands län, Göteborg | 1 vecka kvar!
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en expertmyndighet som granskar och utvärderar socialförsäkringsområdet. ISF analyserar rättssäkerhet, administrativ effektivitet och effekter för...
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
Ny

Konserthuschef Berwaldhallen

Stockholms län, Stockholm
Radio finns överallt! Sveriges Radio är den reklamfria och oberoende radion och vår vision är att vara landets viktigaste medieföretag och ledande kulturskapare. Vi är ett decentraliserat företag från...
Berwaldhallen, Sveriges Radio
Ny

HR-ansvarig

Västra Götalands län, Göteborg | 1 vecka kvar!
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en expertmyndighet som granskar och utvärderar socialförsäkringsområdet. ISF analyserar rättssäkerhet, administrativ effektivitet och effekter för...
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
Ny

Kommunikationsansvarig

Västra Götalands län, Göteborg | 1 vecka kvar!
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en expertmyndighet som granskar och utvärderar socialförsäkringsområdet. ISF analyserar rättssäkerhet, administrativ effektivitet och effekter för...
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
Ny

Enhetschef Förhandling offentlig sektor

Stockholms län, Stockholm
Ingenjörerna är en av Sveriges viktigaste yrkesgrupper. De löser gemensamma utmaningar, genererar tillväxt och skapar fler jobb. För att stötta och utveckla dem finns Sveriges Ingenjörer - det enda...
Sveriges Ingenjörer
Ny

VD till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Stockholms län, Stockholm | 2 dagar kvar!
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är en arbetsgivar- och serviceorganisation med god kunskap om Svenska kyrkans verksamheter. Organisationen bistår förtroendevalda och chefer i deras uppdrag som arbetsgivare. Medlemmar i...
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Stabschef

Gävleborgs län
Region Gävleborg ansvar och bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet och uppdraget är att verka för att ge människor i alla delar av länet en god livsmiljö och en god hälsa. Gävleborg ska...
Region Gävleborg

Regional Utvecklingsdirektör

Gävleborgs län
Region Gävleborg ansvar och bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet och uppdraget är att verka för att ge människor i alla delar av länet en god livsmiljö och en god hälsa. Gävleborg ska...
Region Gävleborg

Medicinsk Specialist

Västra Götalands län, Göteborg
Visiba Care grundades 2014 med visionen att göra vården mer tillgänglig, effektiv och hållbar. Företaget utvecklar och tillhandahåller en lösning som gör det möjligt för vårdgivare att...
Visiba Care