På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi 1 800 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag. Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.

Säkerhetschef till säkerhetsavdelningen

Till Åklagarmyndighetens säkerhetsavdelning vid huvudkontoret i Stockholm söker vi en säkerhetschef tillika chef för säkerhetsavdelningen för tillsvidareanställning.

Åklagarmyndigheten kommer att inrätta en ny säkerhetsavdelning för att stärka arbetet med säkerheten för medarbetarna och verksamheten. Den nya säkerhetsavdelningen är under bildande och en inriktning är att den i vart fall ska bestå av två enheter; en enhet med ansvar för totalförsvarsfrågor och en enhet med ansvar för medarbetarskydd och tillhörande frågor. Chefen för säkerhetsavdelningen adjungeras in i ledningsgruppen vid behov dock minst två gånger per år. Säkerhetschefen har verksamhets- och personalansvar för de enhetschefer och medarbetare som arbetar vid säkerhetsavdelningen. Säkerhetsenheten består i dagsläget av ca 10 medarbetare och avsikten är att utöka antalet något.

Chefen för säkerhetsavdelningen är säkerhetschef och tillika säkerhetsskyddschef. Som säkerhetschef är din huvudsakliga uppgift att utveckla och driva Åklagarmyndighetens säkerhetsarbete så att myndigheten kan fullgöra sitt uppdrag på ett säkert och effektivt sätt.

Det innebär bland annat att du ansvarar för att

 • strukturerat utveckla och följa upp säkerhetsarbetet,
 • samordna myndighetens säkerhetsarbete och organisera det interna säkerhetsarbetet,
 • utarbeta interna policys och rutiner inom säkerhetsområdet,
 • ta fram utbildningar för att säkerställa en hög säkerhetskultur inom myndigheten,  
 • bedriva relevant omvärldsbevakning,
 • myndighetens verksamhet bedrivs enligt säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och tillhörande föreskrifter,
 • arbeta med myndighetens säkerhetsskyddsanalys och säkerhetskyddsplan,
 • besluta om inplacering i säkerhetsklass inkl. säkerhetsprövning och behörigheter till säkerhetskänslig verksamhet,
 • säkerställa en god fysisk säkerhet och
 • genomföra arbetet med totalförsvarsfrågor och krishantering.

I uppdraget ingår att ge stöd och nära samverka med andra delar av myndigheten för att få ett effektivt och anpassat genomslag för säkerhetsarbetet. Du kommer även att ge stöd till andra avdelningar exempelvis i säkerhetsskyddade upphandlingar.

Dina kvaliteter och kvalifikationer

Du ska ha

 • relevant akademisk utbildning eller annan utbildning/ erfarenhet som kan bedömas likvärdig,
 • ledarskapsutbildning,
 • flerårig erfarenhet av strategiskt säkerhetsarbete i en ledande befattning,
 • flerårig erfarenhet av säkerhetskyddsarbete,
 • erfarenhet av att arbeta systematiskt med verksamhetsskydds- och säkerhetsskyddsarbete,
 • väl dokumenterad chefserfarenhet med både verksamhetsansvar och personalansvar,
 • goda kunskaper i regelverket avseende säkerhets- och säkerhetsskyddsområdet,
 • god förmåga att samverka med andra myndigheter och organisationer.

Som person vill vi att du

 • är stabil, har en personlig mognad och ett bra omdöme,
 • är strukturerad och analytisk samt har förmåga till helhetssyn,
 • är kommunikativ och kan skapa en god förståelse för säkerhetsfrågor,
 • trivs i förändringsarbete,
 • har god social förmåga och har lätt för att samarbeta och skapa goda arbetsrelationer med ett öppet förhållningssätt gentemot din omgivning,
 • är uthållig med en god förmåga att nå mål och resultat. 

Det är meriterande om du har

 • säkerhetschefsutbildning och säkerhetsskyddschefsutbildning,
 • erfarenhet av arbete med informations- och it-säkerhet, personalsäkerhet samt skydd av egendom/fysisk säkerhet, såväl inom verksamhetsskydds- som säkerhetsskyddsområdet,
 • erfarenhet av internutredningar,
 • erfarenhet av utvecklingsarbete och förändringsledning,
 • erfarenhet av arbete med signalskydd,
 • goda kunskaper inom den svenska förvaltningsmodellen och svensk förvaltningsrätt,
 • arbetat med säkerhetsfrågor inom offentlig verksamhet.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Åklagarmyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Åklagarmyndigheten och omfattar följande förmågor:

 • Stabilitet
 • Helhetssyn
 • Kommunikationsförmåga
 • Social förmåga
 • Förmåga att nå mål och resultat
 • Förändringsförmåga

Om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning, provanställning på 6 månader kan eventuellt tillämpas.

Tester förekommer i rekryteringsprocessen.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll. Svenskt medborgarskap är ett krav för denna anställning.

På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss samtycker du till detta

Ansök redan i dag!

LIKNANDE JOBB

Group Security Manager...


Mer info
& Ansökan
Skåne län, Lund