Ålands landskapsregering är det självstyrda öriket Ålands regering och politiskt styrda förvaltningsorgan. Landskapsregeringen består av den politiskt tillsatta landskapsregeringen med lantråd och ministrar samt en förvaltning bestående av regeringskansliet och ett flertal olika avdelningar.

Vikarierande lagberedare vid lagberedningen

Ålands landskapsregering lediganslår ett vikariat som lagberedare vid lagberedningen. Tillträde sker enligt överenskommelse och vikariatet gäller till och med den 31 december 2026.

Lagberedningen

Lagberedningen står utanför den egentliga avdelningsindelningen vid Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning. I praktiken fungerar dock lagberedningen som en avdelning. Vid lagberedningen arbetar 12 personer.

Vid lagberedningen arbetar vi främst med beredning av författningsförslag, det vill säga förslag till landskapslagar och -förordningar. Till det arbetet hör ofta att göra olika slag av utredningar. De författningsförslag som utarbetas vid lagberedningen föredras av den minister i landskapsregeringen som ansvarar för det sakområde som berörs i förslaget. För att detta ska fungera sker vår beredning i nära samarbete med de olika ministrarna i landskapsregeringen.

Lagberedningens verksamhet är sektorövergripande. Mest rör vi oss inom de rättsområden som faller under landskapets behörighet enligt självstyrelselagen. Ofta innehåller författningar dock bestämmelser från många olika rättsområden.

Arbetet som lagberedare

Till arbetsuppgifterna hör att bereda landskapslagar och -förordningar samt utföra övriga uppgifter inom lagberedningens verksamhetsområde enligt förmans anvisningar.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänst som lagberedare är vid juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier.

Meriterande för tjänsten är god förmåga att utrycka sig i skrift och också i tal. Erfarenhet av att arbeta i en politisk miljö värdesätts.

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Lön: Lön enligt avtal, grundlön är för närvarande 3 296,15 – 4 175,92 euro/mån utgående från erfarenhet om inte annat avtalas.

Ansökan

Ansökningshandlingarna, med uppgift också om lämplig tillträdesdag, ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 31 januari 2022 kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till:

registrator@regeringen.ax

eller adressen

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Märk e-posten eller brevet med ”vikarierande lagberedare”.

Mer information om arbetet som lagberedare

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats.

Närmare information om tjänsten lämnas av lagberedningschef Hans Selander vid lagberedningen per telefon +358 18 25259 eller e-post hans.selander@regeringen.ax

LIKNANDE JOBB

Utredare till...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Salem

Erfaren handläggande...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm