BDO är världens femte största revisions- och rådgivningsbyrå med ca 67 000 anställda i 160 länder. BDO i Sverige har ca 700 anställda på drygt 20 kontor med en familjär kultur som gör att varje medarbetare känner sig sedd. Vi satsar på individuell utveckling och förstår att du måste trivas för att utvecklas och utvecklas för att trivas. Hos BDO involveras du i hela kundprocessen vilket ger dig möjlighet att jobba nära våra kunder. Vårt breda tjänsteutbud innebär att vi kan hjälpa kunderna på många plan. Därmed växer både du, ditt team och vi som bolag. BDO värnar om balans mellan arbetsliv och privatliv hos våra medarbetare vilket gör det möjligt att kombinera ansvarsfullt arbete med familjeliv och fritid samt möjlighet för återhämtning mellan arbetstoppar. Vi erbjuder dig ett konkurrenskraftigt anställningserbjudande.

Ledningsstöd och Verksamhetsutvecklare till BDO

Jobba med branschens nöjdaste kunder
Vår vision är enkel: att ge den bästa kundupplevelsen. Genom att skapa nära och bra relationer till våra kunder kan vi på BDO jobba mer effektivt och därmed kosta på oss lite extra engagemang i varje enskilt uppdrag. På köpet får vi också värdefull tid över för våra kollegor och för oss själva. Det är genom att jobba bäst, inte mest, vi har belönats med utmärkelsen ”branschens nöjdaste kunder”. För åttonde året i rad toppar vi Svenskt Kvalitetsindex mätning.


Om rollen

BDO verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad i stark förändring. BDO ser goda möjligheter att genom offensiv verksamhetsutveckling effektivisera vår organisation. Den digitala utvecklingen skapar potential för BDO att stärka sin ställning på marknaden. I rollen som Ledningsstöd och Verksamhetsutvecklare är din uppgift att på C-nivå bidra i denna process.

I uppdraget ingår att tillsammans med ledande befattningshavare driva det övergripande strategiarbetet som skapar förutsättningar för ökad tillväxt och lönsamhet.

Du är en drivande kraft i att definiera och förankra strategisk riktning, såväl som att vara en kraft i implementation/förändringsledning. Du driver komplexa projekt, från strategi till implementering, och har en central roll i förändringsarbetet av verksamheten. Du arbetar brett över flera utvecklingsdiscipliner och säkrar upp att identifierad potential realiseras.

I tillväxtperspektivet bidrar du med att öka marknadspenetrationen av befintliga tjänster och driver etablering av nya tjänster från affärsstrategi till marknads- och säljetablering.

I lönsamhetsperspektivet identifierar och påvisar du de möjligheter en ökad specialisering mot prioriterade kundsegment ger. Du utvecklar BDO:s operativa modell och effektiviserar leveransorganisationen samt säkrar förutsättningar för digitalisering av verksamhet och tjänster.

Som stöd och rådgivare till ledningen analyserar du marknaden och pekar på omställningsbehov i verksamheten. Du arbetar fram tydliga förslag som genom business case visar kopplingen till BDO:s affärsmål. Du identifierar de beslutsstöd som krävs för att effektivisera målstyrningen i organisationen.

Rollen ingår i BDO:s nationella team för affärsutveckling som stöttar BDO:s affärsområden, regioner och andra stabsfunktioner i utvecklingsarbetet. Vi stärker BDO:s utvecklingsförmåga och förser den övriga verksamheten med kompetens- och resursförstärkning inom affärsutveckling och projekt. Vi arbetar brett över discipliner såsom strategiutveckling och tjänsteutveckling. BDO:s verksamhetsutveckling utgår ifrån processorientering och automatisering. Vi arbetar även med att utveckla BDO:s operativa modell, ledningssystem samt interna förmåga att etablera en utvecklingsskicklig organisation som svarar mot omvärldens tempo och behov.  Affärsutveckling ansvarar för BDO:s projektportfölj, den strategiska utvecklingen av BDO:s digitala plattform samt metod inom projektledning.

Rollen är en tillsvidaretjänst på heltid med placering vid BDO:s moderna aktivitetsbaserade huvudkontoret i centrala Stockholm. Rollen rapporterar till BDO:s Affärsutvecklingschef.

Vem söker vi?

Vi söker dig med bakgrund som managementkonsult med erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling. Du har god erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete kopplat till tillväxt, effektivisering och lönsamhet.

Du har gedigen erfarenhet av att agera ledningsstöd och att arbeta med både strategiskt och operativt utvecklingsarbete.

Du har omfattande erfarenhet av tjänsteutveckling och etablering av nya tjänster, målstyrning och uppföljning, organisationsmodellering, processutveckling och effektivitetshöjande åtgärder med hjälp av IT/automatisering.   

Rollen kräver god affärsförståelse då du arbetar direkt mot ledande befattningshavare och hjälper regioner och affärsområden att driva tjänsteutveckling. Du har troligen en bakgrund som managementkonsult eller verksamhetsutvecklare/affärsutvecklare. Du är van att arbeta projektorienterat med både interna och externa intressenter på företagsledande nivå och i linjen. Du har relevant akademisk utbildning.

För att lyckas i rollen har du;

 • Erfarenhet av att arbeta med strategiutveckling och genomföra omvärlds- och affärsanalyser, skapa business-case och ta fram underlag för strategiarbete
 • Erfarenhet av att driva komplexa projekt enligt strukturerad metod
 • Erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete
 • Erfarenhet av att driva förändringsarbete utifrån ett processperspektiv
 • Förståelse för övergripande IT kopplat till digitalisering och förmåga att koordinera förändringsarbete i samarbete med införande av olika IT/automatiseringsinitiativ

Det är meriterande med;

 • Erfarenhet av att arbeta som managementkonsult inom marknads- och säljnära utvecklingsarbete
 • Branschkunskap från revisions- och redovisningsbranschen, gärna erfarenhet av specialistrådgivningstjänster inom ramen för ”proffessional services”
 • Erfarenhet av service-design-nära projekt
 • Kunskap i processmodellering
 • Kunskap och förståelse kring MS Dynamics

Som person är du;

 • Bekväm med att agera rådgivare till ledande befattningshavare
 • Initiativrik, självgående och driven med en förmåga att bryta ner komplexa utmaningar och skapa struktu
 • Utvecklingsorienterad och förändringsskicklig
 • Social och utåtriktad relationsbyggare som värnar om kollegors arbetssituation
 • Pedagogisk och kommunikativ med god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
 • Analytisk med god förmåga att se lösningar och samband utifrån beskrivna verksamhetsutmaningar

Frågor och ansökan

I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Constatera Search & Interim. Vid frågor kontakta gärna rekryteringskonsult Lotta Belfrage Palmqvist, 0722-522 373, eller Peter Palmqvist, 0705-708 282. Ansök snarast, dock senast 18 augusti 2019, via www.constatera.segenom att bifoga CV och ansökningsbrev. I ditt ansökningsbrev svara gärna på följande frågor: 1. Varför tycker du att tjänsten är intressant? 2. Vad kan du bidra med? Urval och intervjuer sker löpande.

Välkommen med din ansökan!

LIKNANDE JOBB

VD


Mer info
& Ansökan
Jönköpings län, Jönköping

Teknisk projektledare...


Mer info
& Ansökan
Kronoborgs län, Växjö

Brocc söker en...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Överbibliotekarie


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala

Verkställande Direktör


Mer info
& Ansökan
Östergötlands län, Åtvidaberg

Forsknings-/projektkoo...


Mer info
& Ansökan
Gävleborgs län, Gävle

Production System Manager


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Internationell chef


Mer info
& Ansökan
Placering enligt ö.k.

PROJEKTLEDARE INOM...


Mer info
& Ansökan
Skåne län, Malmö