Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler ska överleva. För att nå dit arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete genom opinionsbildning och nätverkande.

Sakkunnig forskning

Vill du bidra till att stärka Cancerfondens roll som extern forskningsaktör? I den nyinrättade rollen som Sakkunnig forskning ansvarar du för att samordna och stärka Cancerfondens arbete inom forskningsområdet utöver forskningsfinansiering.

Om rollen

Vi vet att dagens forskning är morgondagens behandling och sedan 1951 har Cancerfonden som privat forskningsfinansiär delat ut 12 miljarder kronor till cancerforskning där resultaten kommer patienter till nytta. 

Vår vision är att besegra cancer och som forskningsfinansiär vill vi även stärka vår roll som aktiv forskningsaktör både i samhället och i ekosystemet life science. 

Därför söker vi nu en person till den nya rollen som Sakkunnig forskning med ansvar att utveckla nya, stärka pågående och samordna insatser som för Cancerfondens arbete framåt som forskningsaktör. Det kan t ex vara att initiera samarbeten och ingå i strategiska partnerskap med nationella och internationella organisationer. Det kan också vara att förbättra förutsättningarna för cancerforskning genom att samla in och sammanställa aktuell kunskap inom forskningsområdet. 

Du kommer både initiera och driva egna projekt, men även samarbeta nära med kollegor som tex intressepolitiska sakkunniga, sakkunnig vård, forskningshandläggare och digitala redaktörer. Du är sakkunnig både internt och externt och rapporterar till enhetschefen för Forskning.

Ansvarsområden

I rollen som Sakkunnig forskning ingår i huvudsak följande arbetsuppgifter:

  • Säkerställa kunskap relaterat till cancerforskning både internt och externt 
  • Skriva och ta fram relevant kunskapsunderlag inom området samt vara beställare av utredningar och undersökningar
  • Agera stöd i sakfrågan till andra enheter
  • Initiera och driva samarbeten och partnerskap med andra organisationer, både nationellt och internationellt.
  • Arrangera och projektleda aktiviteter för att sprida kunskap eller påverka utvecklingen inom sakområdet, så som seminarier, frukostmöten och vid behov vara talesperson och expert i sakfrågan

Vi söker någon som har erfarenhet från sakområdet forskning ifrån samhällsperspektivet forskning och rollen i ekosystemet, inte medicinsk sakkunnig.

Är du nyfiken på att se hur det är att jobba på Cancerfonden? Lär känna Fanny som arbetar som sjuksköterska på Verksamhetsavdelningen.

Om dig

Vi tror att du har mycket god kännedom om forskningssystemet och aktörernas roller i detta som tex myndigheter, akademi, regioner och life science industrin. Du har också kunskap om forskningsområdets utmaningar.

För att lyckas i rollen har du flera års relevant arbetslivserfarenhet och är van vid att ha helhetsansvar, vi ser gärna att du har erfarenhet av strategiskt arbete och projektledning.

Du har förmåga att samarbeta väl internt och externt och att bygga och underhålla relationer. Vi tror att du är samhällsintresserad och har en god analysförmåga samt är noggrann och van att uttrycka dig i skrift och kan snabbt skriva fram underlag vid behov.

Vi går igenom ansökningar löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.