Finanspolitiska rådet är en myndighet som bildades den 1 augusti 2007. Rådet består av sex ledamöter och bistås av ett kansli med fem anställda. Rådets uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådet ska bedöma om finanspolitiken är förenlig med långsiktigt hållbara offentliga finanser samt de budgetpolitiska målen, i synnerhet överskottsmålet och utgiftstaket. Rådet ska även bedöma om finanspolitiken är i linje med konjunkturutvecklingen, långsiktigt uthållig tillväxt och långsiktigt hållbar sysselsättning. Det är också rådets uppgift att granska tydligheten i de ekonomiska propositionerna samt kvaliteten i de underlag som regeringen baserar sina bedömningar på. Slutligen ska rådet verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.

Finanspolitiska rådets kansli söker kvalificerad nationalekonom

Som kvalificerad nationalekonom på Finanspolitiska rådets kansli rapporterar du till kanslichefen och presenterar dina analyser för rådet.

Du blir därigenom en del av en kvalificerad grupp nationalekonomer. Kansliets centrala uppgift är att bistå rådet med att skriva dess årliga rapport Svensk finanspolitik, som bygger på avancerat ekonomiskt analysarbete utifrån etablerad teori och gedigen empiri. Andra sammanhang där analyser kan bli aktuella är i samband med t.ex. remissrundor, konferenser och internationella samarbeten. Ditt arbete består både av nationalekonomisk analys och professionellt textförfattande. 

Vi kan erbjuda dig en stimulerande arbetsplats med stor möjlighet till utbyte med nationella och internationella analytiker och forskare. Det finns möjlighet till distansarbete flera dagar i veckan.

Du är en kvalificerad nationalekonom med minst magisterexamen i ämnet. Du har erfarenhet av avancerad nationalekonomisk analys, antingen som analytiker eller som forskare. Eftersom finanspolitik är ett mångfacetterat område som påverkar såväl tillväxt som sysselsättning och fördelning är det viktigt att du kan sätta dig in i nya ämnen. Du ska vara noggrann, flexibel och resultatorienterad. Arbetet förutsätter att du kan arbeta självständigt och kunna organisera din tid effektivt.

Rådet kommunicerar på svenska och det är viktigt att du är en god skribent. Det nära samarbetet inom kansliet och med rådet kräver prestigelöshet och kommunikativ förmåga.

Det är meriterande om du har:

  • forskarutbildning i nationalekonomi
  • bedrivit flerårig kvalificerad analys av finanspolitiska och/eller arbetsmarknads­relaterade frågeställningar

Välkommen med din ansökan senast den 1 november 2021. Mer information om tjänsten och hur du ansöker finns i annons, som du kommer till om du klickar ansök: Kvalificerad nationalekonom till Finanspolitiska rådets kansli.