Vill du vara med och skapa dagens och morgondagens utemiljöer i Göteborg? Park- och naturförvaltningen är en viktig part i stadsutvecklingen. Vi förvaltar och utvecklar stadens parker, lekplatser, naturområden, sjöar och vattendrag. På uppdrag av andra förvaltningar utför vi även barmarksrenhållning, grönskötsel, vinterväghållning, underhåll och nybyggnation av markanläggningar samt arbetsmarknadsuppdrag. I vårt arbete strävar vi efter att vara effektiva, kompetenta, engagerade och nyfikna för att skapa en skön storstad med en grön själ, där alla kan hitta sin plats.

Stadsträdgårdsmästare

Arbetsbeskrivning

Vi söker en stadsträdgårdsmästare som har idéerna, viljan och kraften att tillsammans med oss skapa framtidens gröna Göteborg! Avdelningen Stadsutveckling på park- och naturförvaltningen ansvarar för att utveckla Göteborgs parker, naturområden och stadsrum och är en aktiv deltagare i stadens stadsplaneringsprocesser. Vi är närmare 40 medarbetare fördelade på tre enheter och vi befinner oss i en expansiv fas med många nya uppdrag och projekt. 

Som stadsträdgårdsmästare driver och samordnar du vårt strategiska utvecklingsarbete för stadens offentliga utemiljöer och analyserar tillsammans med chefer övergripande trender inom stadsutvecklingen i Göteborg. Du verkar för ett helhetsperspektiv i vårt strategiska arbete som sträcker sig från planering till genomförande, förvaltning och skötsel. Du samordnar vårt interna arbete kring gestaltning för att tillsammans med övriga medarbetare utveckla och upprätthålla en hög kvalitet och hållbarhet i allt gestaltningsarbete som park- och naturförvaltningen genomför.

Med en pedagogisk och kommunikativ förmåga bidrar du aktivt till omvärldsbevakning, kunskapsspridning och inspiration inom förvaltningen och Göteborgs Stad. Du representerar även förvaltningen i nationella och internationella nätverk, forum och seminarier.

Som stadsträdgårdsmästare arbetar du direkt under avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med avdelningschef, enhetschefer och utvecklingsledare. Tillsammans med chefer deltar du i strategiska arbetsgrupper och styrgrupper internt på förvaltningen och externt i staden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är analytisk och har en god förmåga att se helheten. För att lyckas i rollen behöver du vara initiativrik och ha engagemang för att bidra till en positiv samhällsutveckling och gröna stadsrum av god kvalitet i Göteborg. Då arbetet innebär mycket kontakter både externt och internt behöver du ha lätt för att samarbeta och även kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.

Du har en högskoleutbildning inom landskapsarkitektur, arkitektur eller motsvarande och har en dokumenterad flerårig erfarenhet av stadsutveckling och utformning av offentliga utemiljöer. Erfarenhet av kommunala planprocesser och kommunal verksamhet är meriterande.

Övrig information

Park- och naturförvaltningen har ett brett uppdrag och kan erbjuda ett flertal spännande roller så att du som medarbetare kan växa och utvecklas. Vår rekryteringsprocess är normkritisk och komptensbaserad och vi strävar efter mångfald bland våra medarbetare. Vi arbetar för en god och hållbar arbetsmiljö och tar avstånd från alla former av kränkningar och sexuella trakasserier. För att du ska trivas och må bra erbjuder vi förmåner som cykelbidrag, friskvårdsbidrag och träning på flera olika idrottsanläggningar till rabatterat pris. Vi har även en fritidsförening som ordnar olika aktiviteter för personalen.
Vill du veta mer om oss?

LIKNANDE JOBB

Erfaren miljövetare


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm