Härnösands stift är ett av tretton stift inom Svenska kyrkan. Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingsliv och förvaltning i församlingar och pastorat. Främjandet sker bland annat genom utbildning och fortbildning av församlingarnas förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare. Stiftet har även förvaltande uppgifter. Geografiskt omfattar stiftet landskapen Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Stiftskansliet ligger i Härnösand, vid Höga Kustens undersköna sydspets.

Härnösands stift söker stiftsdirektor

Vi söker dig som med glädje och engagemang vill leda arbetet på vårt kansli och verka för Svenska kyrkans utveckling i Härnösands stift.

OM UPPDRAGET

Stiftsdirektorn är chef på stiftskansliet och har det övergripande ansvaret för att leda, organisera och utveckla arbetet samt säkerställa att kansliets verksamhet drivs i enlighet med stiftsorganisationens uppdrag. Till sin hjälp har stiftsdirektorn cirka 50 medarbetare indelade i fyra enheter: Tro och liv, Struktur och utveckling, Egendomsförvaltningen och Stöd och service. Enheterna leds av enhetschefer som har personalansvaret för medarbetarna, medan stiftsdirektorn har personalansvaret för enhetscheferna. Stiftsdirektorn är direkt underställd stiftsstyrelsen, är föredragande tjänsteman i stiftsstyrelsen och leder arbetet i ledningsgruppen.

Eftersom mycket av arbetet på stiftskansliet genereras från biskopens uppdrag kommer stiftsdirektorn ha ett nära samarbete med biskopen, men ska också samverka med stiftets förtroendevalda, företräda stiftet i olika sammanhang och leda och utveckla stiftskansliets verksamhet. Detta innebär i första hand att arbeta med övergripande, långsiktiga och strategiska frågor, samtidigt som man bidrar till stiftsorganisationen med sitt ledarskap och verkar för ett sammanhållet, välfungerande och utvecklingsorienterat kansli.

OM VÅR NYA STIFTSDIREKTOR

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, en gedigen chefserfarenhet och är van att arbeta på en strategisk nivå. Du har goda kunskaper om, erfarenhet av och förståelse för Svenska kyrkans tro, lära och organisation. Du har utvecklat ditt ledarskap och har en god förståelse för de processer som kommer med chefsansvaret, inklusive en hög digital mognadsgrad. Detta innebär också att du har en god administrativ förmåga och att du uttrycker dig väl i både tal och skrift.

Arbetet som stiftsdirektor bygger i stor utsträckning på att skapa och upprätthålla goda relationer och därför tror vi att du har lätt för att samarbeta med alla, är lyhörd och kommunikativ. Som person är du trygg i dig själv och har en förmåga att anpassa dig till olika sammanhang. Men vi står också inför ett viktigt förändringsarbete så det är avgörande att du kan tänka strategiskt och se till helheten. Här behövs också ett ledarskap som präglas av förmåga att skapa engagemang och delaktighet, samtidigt som du är drivande och arbetar målinriktad.

ÖVRIGA KRAV

För tjänsten krävs B-körkort och medlemskap i Svenska kyrkan

KONTAKT

Vill du veta mer om tjänsten? Varmt välkommen att kontakta:

Biskop och ordförande i stiftsstyrelsen Eva Nordung Byström, eva.nordung.bystrom@svenskakyrkan.se
Vice ordförande i stiftsstyrelsen Kenneth Norberg, kenneth.norberg@svenskakyrkan.se, 070-660 55 06
Tillförordnad stiftsdirektor, Max Enander, max.enander@svenskakyrkan.se, 0611-254 30
Rekryteringskonsult Malin Lindelöw, malin@lindelowpartners.com, 073-626 32 95
Kyrkans Akademikerförbund, Håkan Stiberg, hakan.stiberg@svenskakyrkan.se, 070-224 78 43
Vision, Maria Eddebo Persson, maria.eddebopersson@svenskakyrkan.se 0611-254 50
Akademikerföreningen vid Härnösands stift, Marie-Louise Olsson-Rautalinko, marie-louise.olsson-rautalinko@svenskakyrkan.se, 0611-254 25

HÄRNÖSANDS STIFT ERBJUDER DIG

Vi erbjuder dig stimulerande arbetsuppgifter och flexibla arbetstider. Vi månar om din professionella utveckling och uppmuntrar olika slags kompetensutveckling. Som anställd inom Svenska kyrkan får du tjänstepension, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Vi erbjuder stöd för friskvårdsaktiviteter och friskvårdstid.