Huddinge är landets 14:e största kommun och Stockholms läns näst största med drygt 111 000 invånare. Huddinge är en snabbt växande kommun med tydliga visioner och ambitiösa mål för framtiden. 2017 utsågs Huddinge till årets tillväxtkommun. Vi planerar för 20 000 nya bostäder de kommande åren. Huddinges geografiska läge är utmärkt med närhet till Stockholm samtidigt som vi är en prisbelönt naturkommun. Huddinge är hemvist för 18 000 studenter och är en av Sveriges snabbast växande studentstäder. I Flemingsberg finns inte mindre än fem akademiska lärosäten. Som ledare i kommunens ledningsgrupp är du tillsammans med kommunens 6 700 engagerade medarbetare en viktig samhällsbyggare. Tillsammans med oss gör du Huddinge till en av de mest populära kommunerna att bo, arbeta och besöka. Läs gärna mer på www.huddinge.se.

Strateg - Södertörnssamarbetet

Södertörnssamarbetet

Södertörnssamarbetet består av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. Södertörns åtta kommuner utmärker sig genom en kraftig befolkningstillväxt, starka och världskända företag samt goda utbildningsmöjligheter. Det finns en lång tradition av samarbete och kommunerna har i ett gemensamt utvecklingsprogram formulerat de viktigaste regionala frågorna. Samarbetet utökar nu sin ambition med fokus på̊ infrastruktursatsningar. Det innebär en tydligare positionering av Södertörn ur ett infrastruktur- och samhällsutvecklingsperspektiv.

Organisationen för Södertörnssamarbetet består av en styrgrupp, en ledningsgrupp och ett sekretariat;

 • Styrgrupp/Samarbetskommitté

  Kommunstyrelseordförandena i kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö. Kommundirektörerna eller motsvarande deltar vid kommitténs möten.

 • Ledningsgrupp

  Ledningsgruppen består av kommundirektörerna i de åtta kommunerna och träffas minst sex gånger per år. Syftet för gruppen är dels att förbereda samarbetskommitténs möten och dels att samordna övriga samverkansfrågor mellan Södertörnskommunerna.

 • Sekretariat

  Huddinge kommun tillhandahåller ett sekretariat som stöd till styrgrupp och ledningsgrupp och för samordning av gemensamma utvecklingsfrågor och verksamhetsfrågor. Sekretariatet omfattar en Strateg med 100 % tjänstgöringsgrad samt ekonomi- och kansliservice.

  Det operativa arbetet bedrivs främst genom projektgrupper och nätverk som utgörs av tjänstemän från de åtta kommunerna. För vissa frågor finns gemensamma organisationer, exempelvis kommunalförbund, gemensamma nämnder och bolag. Ingen av dessa organisationer omfattar exakt de åtta kommunerna, i de flesta fall omfattas färre kommuner i olika konstellationer.

Om arbetet

Som strateg för Södertörnssamarbetet blir ditt uppdrag att för Södertörnskommunerna utveckla och samordna utvecklingsfrågor och kommungemensamma verksamhetsfrågor som kanaliseras genom Södertörnssamarbetet, dess styrdokument ”Södertörns Utvecklingsprogram” och en årlig verksamhetsplan. Detta innebär att initiera, stödja och följa upp de projekt och nätverk som drivs inom ramen för samarbetet. Vad gäller nätverken ligger i tjänsten att ha en aktiv roll i planeringschefs-, näringslivschefs och miljöchefsnätverken. Södertörnssamarbetet har ett särskilt fokus på utveckling inom infrastrukturområdet och tjänsten inkluderar därför arbete med kommunikation/påverkansarbete inom detta område.

I arbetsuppgifterna ingår att vara stöd till samarbetskommittén och ledningsgruppen som är ledningsorgan för samarbetet. Budget, verksamhetsplanering och uppföljning av verksamhet och ekonomi ingår också i ditt arbete.

Exempel på externa parter som dialog förs med är Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms län, Sveriges kommuner och landsting samt Arbetsförmedlingen.

Som strateg för Södertörnssamarbetet rapporterar du till ledningsgruppen för Södertörn-samarbetet men är organisatoriskt placerad inom Huddinge kommun.

Din profil

Vi söker dig som har;

 • Akademisk utbildning.
 • Erfarenhet av att ha arbetat med strategiskt planerings- och utvecklingsarbete och då gärna med trafikprojekt.
 • Gedigen erfarenhet av projektledning.
 • Erfarenhet av utredningsarbete.
 • Erfarenhet från politiskt styrd organisation och är väl insatt i det offentliga uppdraget.
 • God skriftlig och muntlig framställning.

Meriterande är om du har;

 • Ett upparbetat eget nätverk inom infrastrukturfrågor och övriga områden som Södertörnssamarbetet omfattar. 

Personliga egenskaper:

 • Duktig projektledare.
 • Lätt för att lära nytt och anpassa sig efter vad situationen kräver.
 • Förmåga till att se sammanhang/helhet och lösa komplexa problem samt göra välavvägda prioriteringar.
 • God kommunikativ förmåga.
 • Lätt för att skapa relationer och nätverk med andra.
 • Resultatorienterad, effektiv och självständig.

Vi utgår ifrån att du kan uttrycka dig obehindrat i tal och skrift både på svenska och engelska och välkomnar alla sökande oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, eller etnisk och religiös tillhörighet.

Välkommen med din ansökan!

I denna rekrytering samarbetar Huddinge kommun med Mercuri Urval.

Vänligen ansök via www.mercuriurval.se (ref.nr SE-13759) så snart som möjligt, dock senast 11 augusti, 2019. Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av Mercuri Urvals konsult Hans Blecher, via hans.blecher@mercuriurval.com, tel 073-3427989.

LIKNANDE JOBB

Administrativ chef


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Riksarkivet söker chef...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Enhetschef Regelverk...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Enhetschef Ekonomi...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Production System Manager


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Verkställande Direktör


Mer info
& Ansökan
Östergötlands län, Åtvidaberg

PROJEKTLEDARE INOM...


Mer info
& Ansökan
Skåne län, Malmö

Föreståndare


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala

MMS söker en...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm