KSLA instiftades 1811 och har idag 530 svenska och närmare 180 internationella ledamöter, organiserade i tre avdelningar. Kansliet med 11 anställda finns centralt i Stockholm. Akademien strävar efter att vara den främsta oberoende mötesplatsen för de gröna och blå näringarna. Verksamheten bygger på obunden analys och dialog. Den omfattar bland annat arbete i olika projekt och arbetsgrupper, genomförande av konferenser och seminarier samt publicering. KSLA har förtroendet att förvalta ett antal stiftelser för utdelning av stipendier och forskningsanslag. Mer information finns på vår hemsida www.ksla.se.

KSLA söker ny akademisekreterare/VD

Vår nuvarande akademisekreterare/verkställande direktör går i pension vid årets utgång, varför vi söker en efterträdare.

I denna befattning ansvarar Du direkt under akademiens styrelse för att:

  • företräda akademien,
  • leda verksamheten och utvecklingen vid akademien,
  • förvalta akademiens och anknutna stiftelsers tillgångar, samt
  • leda akademiens kansli.

Vi förutsätter att Du har ett stort intresse för de areella näringarna med deras framtidsfrågor inom vetenskap och praktik. Du besitter goda ledaregenskaper, är utåtriktad och har sannolikt redan i dag en ledande befattning med såväl personal- som ekonomiansvar. Erfarenhet av arbete i organisation inom något av KSLA:s ämnesområden är meriterande. Tjänsten kräver akademisk utbildning, gärna på doktorsnivå inom relevant vetenskapsgren.

Närmare upplysningar om befattningen lämnas av preses Jan Fryk, preses@ksla.se, tel. 070-516 95 51, eller nuvarande VD Eva Pettersson, eva.pettersson@ksla.se, tel. 070-677 68 56.

Sedvanliga ansökningshandlingar skickas senast den 1 juni 2022 via e-post till vice preses Lena Ingvarsson, vicepreses@ksla.se. Ansökningarna behandlas konfidentiellt.

Utlysningen som pdf.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, är de gröna och blå näringarnas mötesplats – för forskare och praktiker, producenter och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och andra sammankomster träffas människor för respektfull dialog och kunskaps-förmedling. KSLA driver frågor som ytterst utgör grunden för våra liv och därför berör alla. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om uthålligt brukande och ansvarsfull förvaltning av våra naturresurser.

LIKNANDE JOBB

Leveranschef till...


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Göteborg

Chef till sektor Barn...


Mer info
& Ansökan
Västerbottens län, Nordmaling

Stadsmiljöchef


Mer info
& Ansökan
Åland, Mariehamn

CFO till We ar(e)...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Universitetsdirektör,...


Mer info
& Ansökan
Östergötlands län, Linköping

VD / Förbundsdirektör...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Avdelningschef Språkrådet


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Dynamisk ekonomichef i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Colombine Teaterförlag...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm