Länsförsäkringar Skaraborg är ett kundägt bolag som erbjuder försäkring, bank och fastighetsförmedling i Skaraborg. För oss som arbetar i bolaget blir uppdraget tydligt eftersom kundnytta och ägarnytta är samma sak. För oss är det viktigt med nöjda kunder som valt att skydda, spara och låna på hemmaplan. Det skapar värde som på olika sätt kommer våra ägare, det vill säga våra kunder till godo.

Ekonomi- och Finanschef

Ansvar

Som Ekonomi- och finanschef har du övergripande ansvar för ekonomi- och finansfunktionen samt fastighet för Länsförsäkringar Skaraborg. I nära samarbete med VD och den övriga företagsledningen arbetar du med affärsstödjande analys för bästa möjliga beslutsunderlag. Du skall vara drivande i strategi-, budget- och prognosarbete samt ansvara för legal finansiell rapportering, bl.a. till Finansinspektionen. Du är ansvarig för bolagets kapitalförvaltning genom att vara beställaransvarig i valet av vilka förvaltare som ska nyttjas. Fördela bolagets kapital i olika tillgångsslag utifrån bolagets riskpolicy. Rollen förväntas arbeta aktivt med omvärldsbevakning och ha ett proaktivt förhållningssätt gällande bolagets finans- och kapitalförvaltning. Du deltar i styrelsens risk- och kapitalutskott.  Ansvarig för bolagets fastighetsbestånd. En viktig del i rollen är ledarskap för ekonomi-, finans- och fastighetsavdelningen.

Erfarenhet

Vi söker dig med gedigen erfarenhet av ekonomiansvar i en koncernstruktur och mycket god finansiell bakgrund, med fördel från försäkring eller bank. Du bör ha ett stort intresse för kapitalförvaltning och vara väl insatt i olika sorters finansiella instrument. Du har en affärsmässig helhetssyn som kopplar ekonomistyrningen till affärsmålen och bidrar till effektivare processer. Vi förutsätter att du har vana att leda förändring och att du arbetar naturligt med kontinuerlig processutveckling. Du har akademisk examen inom ekonomi, hög kompetens inom redovisning och ekonomisk analys och stort intresse för att utveckla kvalificerad verksamhetsstyrning.

Ledarskap

Ett engagerat och motiverande ledarskap är avgörande och med ett positivt och förtroendeingivande sätt har du lätt för att bygga stabila och långsiktiga relationer. Du uppfattas som en handlingskraftig person med stor nyfikenhet och framåtanda men arbetar samtidigt uthålligt, konsekvent och med prioriteringsförmåga för att fullfölja planer och strategier. Din ledarstil bygger på stark kommunikativ förmåga där du skapar resultat genom att verka genom andra och inspirera till positiva samarbeten. Självklart känner du igen dig väl i företagets värdeord; nära enkla och engagerade.

Kontakt

I denna rekrytering samarbetar Länsförsäkringar Skaraborg med PS Partner. För att söka tjänsten gå in på www.pspartner.se. Har du frågor kontakta Mats Törn på  +46 761645969, mats.torn@pspartner.se.

LIKNANDE JOBB

Credit Analyst to 1st...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm