Sverige är indelat i 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Landshövdingen utses direkt av regeringen och är länsstyrelsens chef. Länsstyrelsen sitter i länets residensstad men kan också ha kontor och verksamheter på andra platser i respektive län. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Enhetschef till enheten för investeringsstöd och kulturmiljö

Samhällsbyggnadsavdelningen är en drivande, stödjande och samverkande medspelare i samhällsbyggandet i fred och krig.

Som chef för enheten för Investeringsstöd och Kulturmiljö leder du ca 20 medarbetare. Enhetens målsättning är att utifrån ett helhetsperspektiv bidra med enhetens samlade kompetens med ett särskilt ansvar inom investeringsstöd och kulturmiljö.

Investeringsstöden är en del av enhetens uppdrag. Det är ett flertal investeringsstöd som enheten handlägger bland annat:

 • Statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande
 • Statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer

Inom kulturmiljöområdet ingår bland annat att hantera kulturmiljöfrågor i översikts- och detaljplaner samt att ge tillstånd och utföra tillsyn utifrån kulturmiljölagen. Dessutom hanteras statliga stöd för kulturmiljövård, byggnadsminnen och arkeologiska frågor. För samtliga enheter gäller att bidra till att förstärka bilden av Stockholms län som attraktivt för människor och företag.

Som enhetschef rapporterar du till avdelningschefen. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du kommer att få vara med och ta ett helhetsansvar för avdelningens verksamhet i samspel med Länsstyrelsens övriga verksamheter. Du ska även leda, samordna och utveckla enhetens verksamhet i samspel med dina medarbetare. Att se, förstå och kunna agera utifrån samband är en nyckelkompetens i tjänsten som enhetschef.

Vi vill att du främst är en bra ledare med vilja och förmåga att utöva ett närvarande ledarskap. Det innebär att du är närvarande i verksamhetens vardag och coachar dina medarbetare löpande och stämmer av deras arbetssituation och förutsättningar regelbundet. Du är dessutom medlem av myndighetens chefskollegium och bärare av Länsstyrelsens varumärke såväl internt som externt.

Du ska ha

 • högskoleutbildning, som är relevant, på minst fil kand-nivå
 • flerårig erfarenhet av chefsroll
 • god förståelse för helheter och samband
 • erfarenhet av att arbeta med planering och uppföljning av verksamhet
 • erfarenhet av att leda experter och självgående medarbetare
 • god samarbetsförmåga och förmåga att skapa och bibehålla goda relationer
 • vana vid, och förmåga att, göra avvägningar och prioriteringar
 • erfarenhet av myndighetsutövning
 • god pedagogisk förmåga och förmåga att engagera
 • stort intresse för att leda verksamhet och arbeta med människor
 • vilja och förmåga att bidra till bra arbetsmiljö

Det är meriterande om du har

 • erfarenhet från liknande roll
 • erfarenhet av arbetsområdena/sakfrågorna
 • genomgått någon form av ledarutveckling
 • erfarenhet från statlig verksamhet

Vi fäster avgörande vikt vid personliga egenskaper.

Enheten ingår i avdelningen för Samhällsbyggnad som har ett brett ansvarsområde och en bred samlad kompetens. Avdelningen verkar för länets långsiktigt hållbara samhällsbyggnadsutveckling genom bland annat rådgivning, tillsyn och samverkan med länets kommuner och andra aktörer. Myndighetsutövning är ett betydande inslag i avdelningens verksamhet.

På avdelningen finns enheterna för:

 • Bostäder och Fysiskt planering
 • Klimat och Risk
 • Samhällsskydd och Beredskap samt
 • Investeringsstöd och Kulturmiljö 

Länsstyrelsens lokaler ligger centralt i Stockholm.

Övrigt

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Snarast
Sista ansökningsdag: 2020-08-26

Referensnummer: 112-30315-2020
Länsstyrelsen Stockholm tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden.  

Välkommen med din ansökan!

Länsstyrelsen samarbetar i denna rekrytering med Experis Manpower Group. Vid frågor kan du kontakta Experis rekryteringskonsulter Anna Arborelius, tel 072-537 50 11 eller Katarina Thomasson, tel 070-231 28 05. 

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i regionen. Vi driver utveckling för ett hållbart samhälle i en växande huvudstadsregion.

Bredden i vårt uppdrag ger våra 480 medarbetare intressanta arbetsuppgifter, goda möjligheter att utvecklas samt möjligheten att bidra till en god samhällsutveckling. Läs mer på
www.lansstyrelsen.se/stockholm

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Länsstyrelsens värdeord ansvar, respekt, balans och engagemang vägleder oss i arbetet och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.

Kontaktpersoner

Åsa Ryding
Avdelningschef
070-920 65 94 

Mia Lindström
SACO
010-223 15 01

Susanne Sass-Jonsson
SACO
010-223 15 50

Lisa Palmér
ST
010-2231698

LIKNANDE JOBB

Chef Försäljning &...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Huddinge

Ekonomi- och...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Nacka

Tullverket söker...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Tullverket söker...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Tullverket söker...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Tullverket söker...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Chef för internrevisionen


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Är du vår nästa...


Mer info
& Ansökan
Östergötlands län, Linköping

KANSLICHEF TILL...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Enköping