Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Länsstyrelsen är en statlig myndighet.

Kanslichef

Vill du vara med och samordna och leda det civila försvaret i huvudstadsregionen? Vi söker nu en kanslichef som ska leda beredskapskansliet för Östra civilområdet med placering vid Länsstyrelsen i Stockholm. 

Regeringen har beslutat att Sverige ska delas in i 6 större geografiska områden för civil ledning och samordning, civilområden. I sex län kommer det att finnas civilområdesansvariga länsstyrelser. Landshövdingen i dessa län blir civilområdeschef för respektive civilområde.
Länsstyrelsen i Stockholm utses till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det Östra civilområdet bestående av Stockholms och Gotlands län.
Landshövdingen, i egenskap av civilområdeschef, ska leda civilområdets arbete och har till sitt stöd ett beredskapskansli. Beredskapskansliet leds av en kanslichef.

Arbetsbeskrivning

Beredskapskansliet ska stödja civilområdeschefen i uppgiften att leda och samordna det civila försvaret i Östra civilområdet. I uppgiften som civilområdesansvarig länsstyrelse ingår planering och förberedelser för fredstida krissituationer och att ha förmåga att utgöra en gemensam funktion för stöd till länsstyrelsernas hantering av krisen. Vidare ingår att inför höjd beredskap verka för att totalförsvaret har en enhetlig inriktning och som högsta civila totalförsvarsmyndighet inom civilområdet vid höjd beredskap, verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås.
Civilområdesansvariga länsstyrelser ansvara även för nödvändig samverkan mellan civilområdena och har uppgifter avseende skydd mot olyckor.
Vi söker dig som har ett stort intresse för samhällsfrågor och utvecklingen av totalförsvaret och som med helhetssyn och ett lösningsfokus kan bidra till att etablera och bygga upp den verksamhet som ska leda det civila försvaret i Östra civilområdet. Kanslichefen ska leda kansliets arbete mot uppsatta mål och genomföra de uppgifter som åläggs beredskapskansliet. Uppgiften som kanslichef innebär personal-, verksamhets-, budget- och arbetsmiljöansvar för verksamheten och dess medarbetare.
Genom ett närvarande och tillgängligt ledarskap stödjer, utvecklar och engagerar du beredskapskansliets medarbetare. Du tydliggör övergripande mål och ser till helheten för civilområdet och myndigheten. Du har en förmåga att skapa goda relationer och bidra till att utveckla samverkan med aktörer inom civilområdet samt andra för verksamheten relevanta aktörer. Du har ett intresse för ekonomi, planering och uppföljning. Du är strukturerad och analytisk med en förståelse för komplexa frågor och sammanhang samt har förmåga att organisera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt.

Du ska ha;

 • Akademisk examen inom för tjänsten relevant område eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 • B-körkort
 • Gedigen ledarerfarenhet från statlig myndighet eller annan offentlig förvaltning
 • Flerårig erfarenhet av att leda kvalificerade medarbetare
 • God kunskap om tillämplig lagstiftning och kunskap av säkerhetsskyddsarbete
 • Erfarenhet av samverkan mellan myndigheter och regioner, kommuner, näringsliv och civilsamhälle
 • Erfarenhet av att bygga upp och utveckla verksamheter, arbetssätt och metoder
 • Goda kunskaper kring strukturer och metoder för samverkan och ledning

Det är meriterande om du har

 • Erfarenheter från verksamheter inom samhällets krisberedskap, civilt försvar eller Försvarsmakten
 • Erfarenhet av att företräda verksamhet i mediala sammanhang
 • Erfarenhet av att etablerat nätverk inom de verksamhetsområden som enheten ansvarar för

Som person är du positiv och drivande med förmåga att samarbeta prestigelöst och effektivt med andra. I ditt ledarskap är du lyhörd, har god pedagogisk förmåga och skapar delaktighet. Vi ser gärna att du har ett genuint intresse för människor och en vilja att få andra att växa. Du har en god analytisk förmåga och förståelse för komplexa frågor. Du har också ett intresse för ekonomi, planering och uppföljning och en förmåga att organisera och strukturera verksamheten som skapar tydlighet och ändamålsenliga arbetssätt. Du har en god analytisk, pedagogisk och kommunikativ förmåga.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift såväl på svenska som på engelska. Du ska arbeta obehindrat i Officepaketets olika delar och vara en van användare av digitala lösningar.
Det är en självklarhet att ha kunskap om den statliga förvaltningen och den värdegrund den baserar sig på.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass vilket kräver svenskt medborgarskap
Anställningen innebär krigsplacering vid myndigheten.
Tjänsteresor kan förekomma.

Samtliga chefer på Länsstyrelsen Stockholm har förtroendearbetstid
Anställningen är tillsvidare med ett tidsbegränsat chefsförordnande. Provtjänstgöring sex månader är en möjlighet.
Sista ansökningsdag 14 augusti. I denna rekrytering samarbetar vi med Adecco. Är du intresserad och vill veta mer kontakta Åsa Andersson, Adeco,
46 (0)21 470 29 03 eller asa.andersson@adecco.se .


Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten, hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.

Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag bidrar vi också till att nationella mål får genomslag i vårt län.

Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag!

Genom en trygg arbetsmiljö, ständigt lärande och förståelse för olika perspektiv rustar vi oss inför morgondagen. Vår styrka är vår förmåga att ställa om när förutsättningarna förändras – alltid med ansvar för helheten och länets bästa.

Läs mer på www.lansstyrelsen.se/stockholm.

LIKNANDE JOBB

Infrastruktur- och...


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Göteborg

Myndighetschef vid...


Mer info
& Ansökan
Åland

Kanslichef till...


Mer info
& Ansökan
Östergötlands län, Linköping

Enhetschef till...


Mer info
& Ansökan
Östergötlands län, Linköping

Museichef till...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala

Byråchef vid...


Mer info
& Ansökan
Åland