Linnéuniversitetet finns i Växjö och Kalmar och vi erbjuder över 150 utbildningsprogram och 1 300 fristående kurser. Här kan du läsa olika ämnen inom konst och humaniora, hälso- och livsmedelsvetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och ekonomi. På Linnéuniversitetet finns även en rad olika uppdragsutbildningar såsom rektorsutbildning och polisutbildning.

Doktorand i nationalekonomi

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet bedriver forskning och utbildning i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik samt rätts- och turismvetenskap. Vår uppgift är att få människor att växa med hjälp av kunskap som forskare, lärare och studenter skapar tillsammans. Vi bidrar med entreprenöriellt tänkande och hållbara lösningar på komplexa organisations- och samhällsproblem. Vi är stolta över vår långa tradition av samverkan med det omgivande samhället. Vi är ackrediterade genom AACSB sedan november 2022.

Verksamheten bedrivs främst på campus i Kalmar och Växjö, samt digitalt.

Ytterligare information om forskarutbildningen finns här: https://lnu.se/medarbetare/organisation/feh/forskarutbildning-pa-ekonomihogskolan/.

Ämnesområde för befattningen: Nationalekonomi.

Placeringsort: Växjö.

Antal tjänster: Flertalet doktorandtjänster.

Tillträde: 1 september 2023.

Anställningens omfattning: Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

Doktorander i nationalekonomi

Forskarutbildningen och avhandlingsarbetet i nationalekonomi bedrivs nära kopplat till temat ”Equality of Opportunity and Big Data Analysis”. Här bedrivs högkvalitativ och spännande forskning med såväl nationell som internationell lyskraft inom framförallt arbetsmarknad, offentlig ekonomi, mikroekonomi och ekonomisk historia och berör ämnen som exempelvis intergenerationell rörlighet, utbildning, hälsa, miljö, policyutvärdering, integration och diskriminering. Exempel på publicerade artiklar de senaste åren: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/ekonomihogskolan/mot-ekonomihogskolan/nationalekonomi/

Kursprogrammet drivs genom ett nationellt samarbete med en rad andra universitet. Programmet innefattar kurser i matematik, mikroekonomi, makroekonomi samt ekonometri. Vi erbjuder handledning av hög internationell klass och en stimulerande och intellektuell arbetsmiljö. Utbildningen förbereder för arbete inom akademin, kvalificerade arbeten inom departement och myndigheter, internationella organisationer och inom den privata sektorn. För mer information om utbildningen se Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi: https://lnu.se/globalassets/feh/organisation/utbildning/forskarutbildning/asp-nationalekonomi-rev-210210-eng.pdf

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som

  • Avlagt examen på avancerad nivå inom respektive ämne.
  • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom Sverige förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som

  • Har minst 90 högskolepoäng i det aktuella ämnet eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet.
  • Har påvisade goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder

Urval görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. I bedömningen tas hänsyn till den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i vetenskapliga arbeten samt kursbetyg. Bedömningen inkluderar även förmågan att samarbeta och att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Anställningsvillkor

Anställning som doktorand är tidsbegränsad enligt HF kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Kontaktpersoner:

Professor Hans Grönqvist (hans.gronqvist@lnu.se),

HR-partner Kristofer Stahl (kristofer.stahl @lnu.se)

Fakultetshandläggare Ivana Tomic-Kokic  (ivana.tomic-kokic@lnu.se)

Fackliga företrädare och studentkåren nås via universitetets växel, tel.: 0772-28 80 00.

Ansökan ska innehålla; (i) en kortfattad beskrivning av dig själv och vad du är intresserad av, en motivering till varför du vill genomgå en forskarutbildning, samt en redogörelse av meriter och erfarenheter av relevans för utbildningen och forskningsuppgiften; (ii) CV/meritförteckning (med telefon och e-post); (iii) vidimerade kopior av betyg; (iv) namn och kontaktuppgifter (inklusive telefon och e-post) till två akademiska referenspersoner; (v) kopia på examensarbete på avancerad nivå (eller motsvarande)  och eventuella publikationer. (vi) ifylld blankett för ansökan till  forskarutbildning:

(https://lnu.se/contentassets/1f6f8e6189bb42f6948ce2fcbab83389/ansokningsblankett_antagning_forskarniva.pdf)

Vi rekommenderar starkt att utländska sökande tar GRE- och TOEFL/IELTS-testen och bifogar resultaten i ansökan.


Välkommen med din ansökan enligt instruktion senast den 15 mars 2023

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

LIKNANDE JOBB

Dag Hammarskjölds...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala

Professor i...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala

Fem doktorander i...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala