Linnéuniversitetet finns i Växjö och Kalmar och vi erbjuder över 150 utbildningsprogram och 1 300 fristående kurser. Här kan du läsa olika ämnen inom konst och humaniora, hälso- och livsmedelsvetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och ekonomi. På Linnéuniversitetet finns även en rad olika uppdragsutbildningar såsom rektorsutbildning och polisutbildning.

Universitetslektor i företagsekonomi med uppdrag som prefekt

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Ekonomihögskolan, en av Linnéuniversitetets fem fakulteter, erbjuder flera ekonomprogram på kandidatnivå, civilekonomprogram och ett stort antal fristående kurser. Dessutom finns utbildningsprogram på magister- och masternivå samt forskarutbildning. Våra utbildningar ges i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och turismvetenskap. Verksamheten bedrivs på campus i Kalmar och Växjö, samt via en digital lärplattform.

Ekonomihögskolan befinner sig i ett mycket expansivt skede och rekryterar nu flera medarbetare för att bygga och utveckla vår forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle. Vi behöver nu prefekter som vill vara med och leda detta!

Uppdraget som prefekt

Inom ramen för en anställning om universitetslektor kommer du att ha det övergripande ansvaret att leda och utveckla din institutions verksamhet. Ditt arbete sker i nära samarbete med fakultetsledningen, då rollen som prefekt även innebär att se till fakultetens verksamhet i sin helhet. Du har arbetsgivaransvaret för medarbetarna med där det ingår att driva ett aktivt arbetsmiljöarbete.

Du kommer få ett intressant, ansvarsfullt och utvecklande arbete som kräver gedigen akademisk erfarenhet, visad god ledarskaps- och organisationsförmåga, samt erfarenhet av samverkan. Du bör ha erfarenhet av samarbete inom en ledningsfunktion, av forskningsledning och utbildning på alla nivåer liksom erfarenhet av ledningsuppdrag, till exempel som prefekt. Din personliga lämplighet för ledningsuppdraget är av mycket stor vikt.

Anställning som universitetslektor

Ämnesområde för anställningen: Företagsekonomi företrädesvis med inriktning mot entreprenörskap, ledarskap, marknadsföring eller organisation.

Placeringsort: Anställningen är placerad vid Ekonomihögskolan, Institutionen för organisation och entreprenörskap eller Institutionen för marknadsföring i Kalmar eller Växjö.

Anställningens omfattning: Heltid, tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter 

Anställningens första tre år inkluderar att vara prefekt för Institutionen för organisation och entreprenörskap eller Institutionen för marknadsföring. Prefektuppdraget är 60 - 80% under denna period. Resterande tid kan bestå av forskning och/eller undervisning beroende på dina önskemål. Efter avslutad prefektperiod fortsätter anställningen som universitetslektor på 100% i den forskningsmiljö där du har din sakkompetens.

Som universitetslektorlektor kommer du att planera, undervisa och examinera inom utbildningsprogram och fristående kurser. Undervisningen sker på svenska och engelska, både på campus och via lärplattform.

Du förutsätts initiera och bedriva forskning av relevans inom ditt ämnesområde och att aktivt ansöka om externa forskningsmedel. Vi förväntar oss att du samverkar med andra forskare, inom och utom Ekonomihögskolan, och med det omgivande samhället nationellt och internationellt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Då tjänsten inkluderar ett prefektuppdrag läggs stor vikt vid ledarerfarenhet i allmänhet, samt inom akademin i synnerhet.

Särskilt meriterande är: Dokumenterad ledningsskicklighet och framgångsrik erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet och personal inom akademin.

Meriterande i övrigt är: 

  • Visad vetenskaplig skicklighet i företags-ekonomi; företrädesvis entreprenörskap, ledarskap, marknadsföring eller organisation
  • Visad förmåga att ansöka och erhålla externa forskningsmedel
  • Dokumenterad erfarenhet av undervisning i företagsekonomi på både grund- och avancerad nivå
  • Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället samt praktisk yrkeserfarenhet inom för tjänsten relevant område.
  • Goda kunskaper i svenska och engelska
  • Genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s nationella riktlinjer

Sista ansökningsdag är 2021-12-14. Meddela i din ansökan vid vilken institution du ansöker om uppdraget som prefekt. 

Kontakt

För frågor om prefektuppdraget kan en kontakt tas med:
Dekan, Susanne Ackum, susanne.ackum@lnu.se, 0480-44 63 90, (för information om uppdraget som prefekt)

För anställningen som universitetslektor kan en första kontakt tas med:
HR-Partner, Kristofer Stahl, kristofer.stahl@lnu.se0703-87 80 36.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer - Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

LIKNANDE JOBB

Högskolelektor i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Professor i geriatrik...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala