Ljungby - kommunen där sagor skrivs och där du får tid att leva. Ljungby är den lilla staden där det är nära till allt, vilket också skapar tid över till familj och fritid. Och när man vill åka iväg finns både E4 och väg 25 precis utanför stadsgränsen. I Ljungby kommun bor drygt 28 500 personer. Största tätorterna är Ljungby, Lagan, Ryssby och Lidhult. Inom kommunen finns 22 mindre orter där cirka hälften av kommuninvånarna är bosatta. På flera av dessa orter finns det skolor och förskolor. Även ett par av kommunens boenden för äldre finns utanför tätorten. Liksom många företag.

Förvaltningschef miljö och bygg

Om arbetsplatsen

Är du intresserad av att arbeta i en kommun med stort framtidsfokus?

Vi erbjuder ett spännande, utvecklande och variationsrikt arbete i en miljö som ger inblick i frågor som är högst aktuella i samhällsdebatten. Som chef för miljö- och byggförvaltningen är du med och skapar framtidens Ljungby kommun!

Miljö- och byggförvaltningen svarar till miljö- och byggnämnden och ansvarar genom det för kommunens myndighetsutövning inom bygg, livsmedel, miljö- och hälsoskydd, naturvård samt övriga områden som ingår i nämndens reglemente.
Förvaltningen har nyligen genomgått en omorganisation. Den nya organisationen tog form fr o m den 1 januari 2023 och vi söker härmed en utvecklingsorienterad förvaltningschef och ledare som kan föra den nya organisationen framåt.
Som chef för miljö- och byggförvaltningen har du kommundirektören som chef och tillsammans med övriga förvaltningschefer och kommunledningsförvaltningens avdelningschefer ingår du i den kommunövergripande ledningsgruppen.

Ljungby kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som t ex friskvårdsbidrag, möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar och möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring.

I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans och vi siktar på att bli 35 000 invånare år 2035. Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Hela kommunorganisationen arbetar utifrån tillitsbaserad styrning och ledning och uppmuntrar till ett aktivt medarbetarskap där varje anställd ges möjlighet och förväntas ta ett stort ansvar för utvecklingen av tilldelade arbetsuppgifter. Varje medarbetare hos oss är med och gör skillnad för alla som bor och lever i vår kommun. Vill du vara med?

Välkommen till oss!
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.

Arbetsuppgifter

Hos oss får du ett självständigt och spännande arbete där du jobbar nära både politik, kommundirektör och verksamhet. Du har det övergripande budget-, personal- och verksamhetsansvaret för förvaltningen. Utöver övergripande ledning och administration kommer förvaltningen från nyår att bestå av en bygglovsavdelning och en miljöavdelning som också inkluderar livsmedelskontrollen, hälsoskydd och naturvård. Totalt är det omkring 30 medarbetare på förvaltningen med stor kompetens inom respektive sakområden. Avdelningarna är organiserade i olika arbetsteam utifrån olika myndighets- och ansvarsområden.

I Ljungby kommun har miljö- och byggförvaltningen en viktig roll i att bidra till ett hållbart samhälle och ökad måluppfyllelse av Agenda 2030 samt att utveckla ett gott näringslivsklimat och att skapa tillväxt. Ditt främsta uppdrag är att skydda och värna miljö, växter, djur och människor genom att utöva en rättssäker myndighetsutövning enligt lagar och förordningar. För mandatperioden 2023 - 2026 har kommunfullmäktige satt som mål att utveckla ett företagsklimat som ligger bland topp 40 och att kommunens service enligt Nöjd Kund Index ska ligga bland de 25% bästa i Sverige. Detta görs genom serviceinriktad och dialogbaserad myndighetsutövning och i nära samarbete med kommunens alla verksamhetsområden.

Förvaltningschefen har en viktig, övergripande roll i att leda och styra det kommunövergripande utvecklingsarbetet inom förvaltningens verksamhetsområden. Du ansvarar för att kvalitetssäkra beslutsunderlag, fungerar som rådgivare och bollplank till handläggare, chefer och förtroendevalda. Kunskap i miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen samt kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen är grundläggande.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har akademisk examen med relevant inriktning och har lång erfarenhet av chefsarbete samt av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du har god kunskap om arbetet i offentlig förvaltning och de lagar som reglerar verksamheten. Du har som chef erfarenhet av arbetsledning där resultatansvar och personalfrågor är givna inslag.

Som person är du lösnings- samt utvecklingsorienterad och har förmåga att se till helheten. Du är en god kommunikatör som kan uttrycka dig tydligt och pedagogiskt i komplexa frågor, i såväl tal som skrift. Du har goda ledaregenskaper som yttrar sig genom ett gott bemötande, integritet, prestigelöshet och förmåga att entusiasmera dina medarbetare.

Du visar tillit och ser medarbetare som den viktigaste resursen och brinner för att motivera dem till ständig utveckling och nytänkande. Att kunna förmedla verksamhetens mål och visioner är en viktig del av arbetet och du har därför en välutvecklad förmåga till helhetssyn och agerande utifrån kommunens förutsättningar och behov.

Du har:
- Akademisk examen inom miljö-, naturvård- eller byggnadsområdet eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Goda kunskaper i miljöbalken, PBL, livsmedelslagen, kommunallagen, förvaltningslagen samt offentlighets- och sekretesslagen.
- Dokumenterad erfarenhet från arbete som chef i kommun eller annan offentlig verksamhet.
- Erfarenhet från arbete inom miljö-, hälsoskydd-, naturvård-, livsmedel-, eller byggnadsområdet.
- God samarbetsförmåga samt bra på att visa medarbetarna tillit och förtroende. Du ska även vara kommunikativ både i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.

Tjänsten kan komma placeras i säkerhetsklass.

Anställningens omfattning

Tillträde enligt överenskommelse.