Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Universitetslektor i praktisk filosofi

Lunds universitet, Humaniora och teologi, Filosofiska institutionen 

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter. 


Filosofiska institutionen har c:a 70 anställda. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i tre ämnen: kognitionsvetenskap, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Ämnena är till stor del självständiga med avseende på forsknings- och utbildningsinriktningar men det finns också täta samarbeten mellan dem. Se institutionens hemsida för information om aktuell verksamhet.

Om ämnet

Forskningen inom praktisk filosofi vid Lunds universitet har under en längre tid uppmärksammats internationellt för sina bidrag inom i synnerhet värdeteori, handlingsfilosofi och social ontologi, rättighetsteori samt moraliskt ansvar. Utbildningsmässigt ligger fokus på moral (moralfilosofi, metaetik, tillämpad etik, rättighetsteori), politik (politisk filosofi), praktisk rationalitet (handlingsteori, beslutsteori) samt estetik och religionsfilosofi. Inom praktisk filosofi ges kurser på avancerad nivå som ger möjlighet till fördjupning inom huvudområdet för magister- respektive masterexamen. Sedan 2014 erbjuder även ämnet i samarbete med Statsvetenskapliga respektive Nationalekonomiska institutionen ett kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE).

Arbetsuppgifter

Anställningens innehavare ska bedriva undervisning, forskning och handledning i praktisk filosofi samt sträva efter att i samverkan med institutionens övriga medarbetare vidareutveckla utbildnings- och forskningsmiljön. Anställning som universitetslektor innefattar undervisning inom grundutbildning, avancerad nivå och forskarutbildning, samt handledning av studenter på avancerad nivå och doktorander i praktisk filosofi. I anställningen kan även ingå att vara ansvarig för PPE programmet samt ha interna och/eller externa förtroendeuppdrag. Även andra arbetsuppgifter såsom administrativt arbete kan komma att ingå. Vidare skall innehavaren aktivt söka externa forskningsmedel.

Om den som anställs saknar fem veckors högskolepedagogisk utbildning ingår det i arbetsuppgifterna att genomföra sådan utbildning under anställningens två första år.

Om den som anställs inte kan undervisa på svenska, danska eller norska vid anställningens början förväntas att innehavaren inom två år kan undervisa på svenska. Inom två år ska innehavaren även kunna ta sig an administrativa och andra pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter färdigheter i svenska.

Krav för behörighet

 • Avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Visad pedagogisk skicklighet.
 • Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.
 • Mycket goda kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder

 • Graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
 • God nationell och internationell nivå som forskare.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda 
  undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande 
  undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Särskilt meriterande

Meriterande vad vetenskaplig skicklighet beträffar är väldokumenterad erfarenhet av forskning inom minst ett av den praktiska filosofins kärnämnen (moralfilosofi, metaetik, tillämpad etik, rättighetsteori, politisk filosofi, handlingsteori, beslutsteori, estetik, filosofins historia samt religionsfilosofi), särskilt erfarenhet av forskning inom ett av följande områden: värdeteori, handlingsfilosofi och social ontologi, rättighetsteori samt moraliskt ansvar.

Meriterande vad pedagogisk skicklighet beträffar är:

 • Ämnesbred undervisningserfarenhet på samtliga undervisningsnivåer.
 • Erfarenhet av handledning på grund- och avancerad nivå samt på doktorandnivå som lett till examen.
 • Högskolepedagogisk vidareutbildning utöver de fem veckor som krävs för behörighet.
 • Förmåga att undervisa på svenska.

Meriterande är också administrativ skicklighet, visad förmåga till samarbete samt ledarskapserfarenhet.

Ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstexten och anvisningar samt att allt är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande som skickas vidare för extern sakkunnigbedömning. I samband med detta beslut kan lärarförslagsnämnden anmoda dessa sökande att inkomma med fysiska exemplar av de åberopade skrifterna inom 14 dagar.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 1 April 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1717
Kontakt

Tomas Persson, prefekt, https://www.fil.lu.se/person/TomasPersson/
Toni Rønnow-Rasmussen, professor, https://www.fil.lu.se/person/ToniRonnowRasmussen
Sofia Kvarnbo, fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/SofiaKvarnbo/ 

Facklig företrädare

OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64

Publicerat 2021-06-28
Sista ansökningsdag 2021-08-31
LIKNANDE JOBB

Professor i...


Mer info
& Ansökan
Skåne län, Lund

Professor i...


Mer info
& Ansökan
Skåne län, Lund

Kanslichef


Mer info
& Ansökan
Skåne län, Lund

Professor i antik och...


Mer info
& Ansökan
Skåne län, Lund

Universitetslektor i...


Mer info
& Ansökan
Skåne län, Lund

Professor i Ekonomisk...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala