Myndigheten för kulturanalys är en statlig myndighet som har till uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Detta ska göras med utgångspunkt i de kulturpolitiska målen. Kulturanalys har också i uppdrag att bistå regeringen med underlag och rekommendationer för att utveckla den statliga kulturpolitiken. Kulturanalys ambition är att därmed skapa bättre förutsättningar för verksamma inom kultursektorn. Kulturanalys har 12 anställda som arbetar med statistik, utredningar och analyser samt kommunikation och administration. Våra utredare har lång erfarenhet från kvalificerat utredningsarbete och flera är disputerade forskare inom olika akademiska discipliner. Kulturanalys är en enrådighetsmyndighet, vilket innebär att myndighetschefen är ansvarig för verksamheten. Regeringen har utsett ett insynsråd som ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Myndigheten har själv samlat ett vetenskapligt råd som medverkar i arbetet med kvalitetssäkringen av planerade och genomförda uppdrag. För mer information om Myndigheten för kulturanalys och vårt uppdrag, besök gärna vår webbplats: www.kulturanalys.se

En utredare/analytiker till Myndigheten för kulturanalys i Göteborg

Innehållet i tjänsten

Som utredare/analytiker vid Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys) kommer du att arbeta med myndighetens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av olika åtgärder inom det kulturpolitiska området. Det innebär att designa och genomföra utvärderingar och studier och att vara delaktig i myndighetens övergripande planering av utredningar.

Möjliga arbetsuppgifter för tjänsten är utvärdering och analys gällande måluppfyllelse och resultatredovisning inom det kulturpolitiska området. En möjlig arbetsuppgift är även att bidra till myndighetens årliga övergripande bedömning av läget inom kulturområdet i förhållande till de nationella kulturpolitiska målen.

I arbetsuppgifterna ingår

  • olika moment av undersökningsdesign
  • genomförande av undersökningar, såsom intervjustudier, dokumentstudier, datastudier
  • att göra analyser och omvandla till rapporttext
  • att bidra till kvalitetssäkring genom att lämna och ta emot kommentarer på rapporttexter i olika skeden
  • muntlig presentation och kommunikation av resultat, kontakt med olika branschorganisationer. 

Arbetet sker i nära samarbete med övriga utredare/statistiker. I vissa projekt är du projektledare, i andra projektmedarbetare. Viss del av arbetet genomförs inom ramen för Kulturanalys Norden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har akademisk examen från samhällsvetenskaplig utbildning vid universitet eller högskola. Du har minst två års erfarenhet av arbete med utvärdering, gärna policyanalys. Du har goda kunskaper om att designa studier och utvärderingar samt erfarenheter från såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Du har även god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Meriterande är om du har

  • forskarutbildning och har disputerat
  • kännedom om Regeringskansliets beslutsprocesser
  • erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
  • god kunskap om kulturpolitik och kulturområdet
  • erfarenhet av projektledning och budgetansvar.

Personliga egenskaper

För att lyckas i arbetet behöver du vara analytisk samt ha en kommunikativ förmåga i både tal och i skrift. Du bör vara ansvarstagande, flexibel och självständigt kunna planera och genomföra dina arbetsuppgifter i rätt tid och med hög kvalitet. God samarbetsförmåga och att ha en öppenhet för olika perspektiv och synsätt värdesätts. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och lämpligheten för arbetet.

Övrigt

Anställningen omfattar heltid och är en visstidsanställning (vikariat) på ett år med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse. Anställningen är placerad i Göteborg.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 10 augusti. Vi kommer inte att genomföra intervjuer löpande. Skicka ansökningsbrev och CV via mejl till ansokan@kulturanalys.se
I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Ange diarienummer 2020-68 och ditt namn i ämnesraden. Detta är viktigt då vi utlyser ett flertal tjänster samtidigt.

Myndigheten för kulturanalys verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet.

Kontaktpersoner

För frågor gällande utlysta tjänster kan du fram till och med den 30 juni och
från och med den 3 augusti
kontakta nedanstående personer inom myndigheten. Under perioden 2020-07-01–2020-08-02 besvaras frågor endast per e-post ställd till ansokan@kulturanalys.se

Jenny Johannisson, utredare: 031-395 20 18

Sverker Härd, Myndighetschef: 031-395 20 01

Fackliga kontaktpersoner

Mikael Andersson, ST, 070-291 11 84, mikael.andersson@st.org

Linnea Skagerberg, Saco-S/DIK, 08-480 040 06, linnea.skagerberg@dik.se eller anna.lindman@dik.se

 

LIKNANDE JOBB

Två...


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Göteborg

Par sökes till unikt...


Mer info
& Ansökan
Östergötlands län