Myndigheten för kulturanalys är en statlig myndighet som har till uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Detta ska göras med utgångspunkt i de kulturpolitiska målen. Kulturanalys har också i uppdrag att bistå regeringen med underlag och rekommendationer för att utveckla den statliga kulturpolitiken. Kulturanalys ambition är att därmed skapa bättre förutsättningar för verksamma inom kultursektorn. Kulturanalys har 12 anställda som arbetar med statistik, utredningar och analyser samt kommunikation och administration. Våra utredare har lång erfarenhet från kvalificerat utredningsarbete och flera är disputerade forskare inom olika akademiska discipliner. Kulturanalys är en enrådighetsmyndighet, vilket innebär att myndighetschefen är ansvarig för verksamheten. Regeringen har utsett ett insynsråd som ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Myndigheten har själv samlat ett vetenskapligt råd som medverkar i arbetet med kvalitetssäkringen av planerade och genomförda uppdrag. För mer information om Myndigheten för kulturanalys och vårt uppdrag, besök gärna vår webbplats: www.kulturanalys.se

Två utredare/statistiker till Myndigheten för kulturanalys i Göteborg

Innehållet i tjänsten

Som utredare/statistiker vid Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys) deltar du i arbetet med den nationella kulturstatistiken och myndighetens övriga uppdrag. Det kan innebära arbete med någon del av den officiella kulturstatistiken, till exempel musei- och scenkonststatistiken eller statistiken om samhällets utgifter för kultur. Det kan även innebära insamling, sammanställning och analys av publikundersökningar och besöksräkning vid kulturinstitutioner eller andra typer av enkätundersökningar.

Både den officiella statistiken och andra statistikuppdrag innebär många kontakter med uppgiftslämnare och samverkan med myndigheter och intresseorganisationer.

I arbetsuppgifterna ingår

  • olika moment för datainsamling, bearbetning och sammanställning av data, rapportskrivande
  • presentation och kommunikation av resultat, samordning av referensgrupper, kontakt med olika myndigheter, kulturinstitutioner och branschorganisationer
  • att bidra till kvalitetssäkring genom att lämna och ta emot kommentarer på rapporttexter i olika skeden
  • eventuellt deltagande i internationella nätverk.

 Arbetet sker i nära samarbete med övriga utredare/statistiker. I vissa projekt är du projektledare, i andra projektmedarbetare. Viss del av arbetet genomförs inom ramen för Kulturanalys Norden. På Kulturanalys arbetar vi huvudsakligen med statistikprogrammet SAS för analys och databearbetning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har akademisk examen med statistisk inriktning eller samhällsvetenskaplig utbildning med omfattande kvantitativt innehåll från högre utbildning vid universitet eller högskola. Du har god erfarenhet av att arbeta i och leda projekt. Du har god erfarenhet av datainsamling, kvantitativ bearbetning och analys av data samt goda kunskaper i programmering i ett statistikprogram/databasprogram. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.

Meriterande är om du har

  • erfarenhet av arbete i statistikprogrammet SAS, SAS-VA
  • erfarenhet av arbete med officiell statistik
  • erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
  • kännedom om kulturpolitik och kulturområdet.

Personliga egenskaper

För att lyckas i arbete behöver du vara analytisk samt ha en kommunikativ förmåga i både tal och i skrift. Du bör vara ansvarstagande, flexibel och självständigt kunna planera och genomföra dina arbetsuppgifter i rätt tid och med hög kvalitet. God samarbetsförmåga och att ha en öppenhet för olika perspektiv och synsätt värdesätts. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och lämpligheten för arbetet.

Övrigt

Anställningen är på heltid och är en visstidsanställning (vikariat) på ett år med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse. Myndigheten är placerad i Göteborg.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 10 augusti. Vi kommer inte att genomföra intervjuer löpande. Skicka ansökningsbrev och CV via mejl till ansokan@kulturanalys.se
I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Ange diarienummer 2020-69 och ditt namn i ämnesraden. Detta är viktigt då vi utlyser ett flertal tjänster samtidigt.

Myndigheten för kulturanalys verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet.

Kontaktpersoner

För frågor gällande utlysta tjänster kan du fram till och med den 30 juni och
från och med den 3 augusti
kontakta nedanstående personer inom myndigheten. Under perioden 2020-07-01–2020-08-02 besvaras frågor endast per e-post ställd till ansokan@kulturanalys.se 

Sverker Härd, Myndighetschef: 031-395 20 01

Fackliga kontaktpersoner

Mikael Andersson, ST, 070-291 11 84, mikael.andersson@st.org

Linnea Skagerberg, Saco-S/DIK, 08-480 040 06, linnea.skagerberg@dik.se eller anna.lindman@dik.se

 

 

 

LIKNANDE JOBB

En utredare/analytiker...


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Göteborg

Par sökes till unikt...


Mer info
& Ansökan
Östergötlands län