Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. I uppgiften ingår att analysera utvecklingen både inom detta område och inom andra samhällsområden som har betydelse för kulturlivet. Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde bistå regeringen med underlag och rekommendationer som kan ligga till grund för utveckling och omprövning av politiken. Myndigheten ska särskilt bedriva omvärldsbevakning inom kulturområdet och andra relevanta samhällsområden, såväl nationellt som internationellt, analysera kulturområdets samlade finansiering, bedöma effekterna av den statliga verksamhetsstyrningen och bidragen inom kulturpolitiken, följa forskningen inom kulturområdet, såväl nationellt som internationellt, bedöma utvecklingen när det gäller mångfald, tillgänglighet och jämställdhet inom kulturområdet, löpande utvärdera den modell för samverkan som följer av förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet och analysera modellens långsiktiga effekter, och ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Myndigheten får utföra uppdrag inom sitt verksamhetsområde under förutsättning att det inte påverkar förtroendet för myndighetens självständiga ställning. Myndigheten ska sprida kunskap, erfarenheter och resultat från sin verksamhet till andra myndigheter och intressenter. Vidare ska myndigheten främja utvecklingen av utvärderings- och analysmetoder inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten är lokaliserad till Göteborg och har ca 13 anställda.

Regeringen söker direktör och chef till Myndigheten för kulturanalys

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med

 • Erfarenhet av att leda och utveckla en kunskapsintensiv verksamhet.
 • Goda kunskaper om och erfarenhet av utvärdering och relevanta analysmetoder.
 • Kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
 • Förståelse för den politiska struktur myndigheten verkar inom.
 • Utöver svenska, goda kunskaper i engelska.
 • Akademisk utbildning eller motsvarande.

Du ska också ha förmåga att

 • Utifrån fastställda mål och givna ekonomiska ramar utveckla verksamheten på kort och lång sikt.
 • Prioritera i ett komplext uppdrag.
 • Etablera, vidmakthålla och utveckla relationer och samverkan med myndigheter, forskare och andra aktörer inom myndighetens verksamhetsområde.
 • Skapa engagemang och motivation hos personalen.
 • Med hög integritet kommunicera och företräda myndigheten på ett tydligt och förtroendeingivande sätt internt och externt, även internationellt.
 • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
 • Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
 • Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

 • Erfarenhet av avancerat utvärderings- och analytiskt arbete.
 • Högre akademisk examen (disputerad) inom relevant område.
 • God kännedom om kulturlivet.
 • Erfarenhet från och/eller kunskap om verksamhet inom kommuner och regioner.

Mer information
Mer information lämnas av Rani Kasapi, enhetschef för enheten för konstarterna och Helene Öberg, statssekreterare. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg, kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00 efter den 3 augusti.

Sekretess gäller om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 31 augusti 2020.

LIKNANDE JOBB

Tullverket söker...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Tullverket söker...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Chef Försäljning &...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Huddinge

Tullverket söker...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Ekonomi- och...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Nacka

Tullverket söker...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Tullverket söker...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Vi söker en...


Mer info
& Ansökan
Jämtlands län, Östersund

Kulturchef till...


Mer info
& Ansökan
Skåne län, Lund