Läkemedelsverket är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör läkemedel och medicintekniska produkter. Myndigheten ska verka för säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och för god läkemedelsanvändning samt för att medicintekniska produkter är säkra och lämpliga för sin användning. Myndigheten ska bistå regeringen med expertkunskap, underlag och information i frågor som rör myndighetens verksamhet. Läkemedelsverket ansvarar bland annat för kontroll och tillsyn av läkemedel, narkotika och vissa andra produkter samt för tillsyn av medicintekniska produkter, kosmetiska produkter, tatueringsfärger och vissa andra produkter. Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bidra med kunskap som stöder utvecklingen av hälso- och sjukvården, arbeta för ökad kunskap om barn och läkemedel samt verka för en effektivare och säkrare läkemedelsanvändning samt för ökad tillgänglighet av läkemedel för barn.

Regeringen söker generaldirektör och chef till Läkemedelsverket

I uppdraget ingår att inom ramen för sitt verksamhetsområde främja innovation och livsvetenskap (life science) genom att arbeta för god tillgång till och adekvat användning av nya effektiva produkter. Myndigheten ska även svara för forskning på områden av betydelse för den verksamhet som myndigheten ska bedriva.
Läkemedelsverket ska fortlöpande svara för att sprida information om försäljningsuppehåll för läkemedel samt tillhandahålla producentobunden läkemedelsinformation till allmänheten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården.
 
Läkemedelsverket ska svara för stöd till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i deras arbete med beredskapsplanering på läkemedelsområdet samt följa och medverka i EU-arbetet och annat internationellt samarbete inom myndighetens verksamhetsområde, i förekommande fall på instruktion från Regeringskansliet.
 
Läkemedelsverket leds av en styrelse. Myndigheten har 860 medarbetare och huvudkontoret är lokaliserat i Uppsala.
 
Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare och som har
• Ledarerfarenheter från en större organisation.
• Erfarenheter av att leda genom andra chefer.
• Kunskap om statsförvaltningen, dess beslutsprocesser och den politiska struktur myndigheten verkar inom.
• Erfarenhet av arbete inom statsförvaltningen.
• Akademisk examen eller motsvarande.
• Utöver svenska, goda kunskaper i engelska.
 
Du ska också ha förmåga att
• Operationalisera politiska målsättningar och beslut.
• Förstå den komplexa verksamhet som myndigheten verkar inom.
• Etablera nätverk, skapa goda relationer och samverka med myndigheter, regioner och andra aktörer.
• Företräda myndigheten och kommunicera myndighetens uppgifter på ett tydligt och förtroendeingivande sätt såväl internt och externt, som nationellt och  internationellt.
• Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
• Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
• Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.
 
Det är meriterande om du har
• Statlig chefs- och ledarerfarenhet.
• Erfarenhet av att leda och utveckla en offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av att arbeta med och kunskap om hälso- och sjukvårdsfrågor och läkemedelsfrågor.
• Erfarenhet av att driva internt förändringsarbete.
 
Övrigt
Endast den som är svensk medborgare kan anställas som generaldirektör i Läkemedelsverket. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning.

Mer information
Mer information lämnas av Maja Fjaestad, statssekreterare och Torkel Nyman, enhetschef. Frågor om anställningsvillkor och rekryteringsprocessen besvaras av Michael Östervall och Jan Lindberg, kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via regeringskansliets växel 08-4051000. 

Intresseanmälan
Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 7 september 2020. Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.
LIKNANDE JOBB

Vi söker en...


Mer info
& Ansökan
Jämtlands län, Östersund

Chef Försäljning &...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Huddinge

Tullverket söker...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Tullverket söker...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Tullverket söker...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

KANSLICHEF TILL...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Enköping

Chef för internrevisionen


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Tullverket söker...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Kulturchef till...


Mer info
& Ansökan
Skåne län, Lund