Riksdagens ombudsmän, eller i dagligt tal Justitieombudsmannen (JO), är en del av riksdagens kontrollmakt. JO har till uppgift att på riksdagens vägnar utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra författningar. Tillsynen omfattar såväl domstolar och andra myndigheter som de anställda befattningshavarna.

JO söker en biträdande enhetschef till Opcat-enheten (tidsbegränsad anställning)

Riksdagens ombudsmän (JO) söker en kvalificerad jurist för arbete som biträdande enhetschef vid myndighetens Opcat-enhet.

Justitieombudsmännen fullgör de uppgifter som ankommer på ett nationellt besöksorgan enligt tilläggsprotokollet till FN:s konvention mot tortyr (Opcat). Uppgifterna enligt Opcat innebär bl.a. att JO regelbundet ska inspektera platser där personer hålls frihetsberövade för att förebygga att dessa personer utsätts för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

För att fullgöra uppdraget bistås ombudsmännen av en särskild enhet, Opcat-enheten. Enheten består av sex fasta medarbetare, en medicinsk expert och en expert i psykologi. Opcat-verksamheten bedrivs huvudsakligen genom inspektioner av platser där människor hålls frihetsberövade. Det rör sig bl.a. om kriminalvårdsanstalter, häkten, polisarrester, särskilda ungdomshem och psykiatriska- och rättspsykiatriska kliniker. Iakttagelser som görs under inspektionerna kan komma att ligga till grund för ombudsmännens uttalanden och rekommendationer till berörda myndigheter för att förbättra behandlingen av frihetsberövade eller till ombudsmännens beslut om inledande av initiativ eller andra undersökningar.

För mer information om Opcat, se här. 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som biträdande enhetschef består bl.a. i att planera och leda inspektioner, säkerställa både den rättsliga och den språkliga kvaliteten i inspektionsprotokoll, ta fram rapporter över verksamheten samt medverka i dialoger med myndigheter m.fl. Uppdraget innefattar styrning, ledning och uppföljning samt utveckling av metodfrågor. Det är enhetschefen som har personal- och arbetsmiljöansvar för alla medarbetare på enheten. I arbetsuppgifterna ingår också att representera JO i internationella sammanhang i frågor som rör Opcat och därmed sammanhängande frågor.

Arbetet är omväxlande och intellektuellt krävande. Samarbete med JO:s tillsynsavdelningar är en viktig del i arbetet.

Den biträdande enhetschefen behöver hålla sig uppdaterad inom Opcats verksamhetsområde i fråga om lagstiftning, rättspraxis och myndighets­organisation, men även allmänt när det gäller grundläggande fri- och rättigheter och allmän förvaltningsrätt. God omvärldsbevakning, även internationell, är en viktig del i arbetet.

Dina kvalifikationer

JO söker en dokumenterat skicklig och erfaren jurist, gärna assessor.

Du som söker har en utpräglad analysförmåga och uttrycker dig mycket väl i tal och skrift. Du är noggrann, tar stort eget ansvar, ser helheten och har ett mycket gott omdöme. Din arbetskapacitet är hög och du kan samarbeta med alla yrkeskategorier. Du har också god problemlösningsförmåga.

För tjänsten är kunskaper i mänskliga rättigheter och de internationella regler m.m. som rör behandlingen av frihetsberövade meriterande liksom erfarenhet från arbete inom något av de områden där frihetsberövanden förekommer. Det är också meriterande med erfarenhet av kvalificerat tillsynsarbete och arbetsledning. Vi kommer att lägga stor vikt  vid personliga egenskaper.

Övrigt

Det är fråga om en tidsbegränsad anställning (vikariat) på heltid, till och med den 1 juli 2022. Vikariatet kan komma att förlängas.

Tillträde enligt överenskommelse. Det är önskvärt med tillträde snarast möjligt. Tjänsten kan komma att omfattas av säkerhetsklassning. Tjänstgöringen innebär regelbundna resor inom landet. Körkort är önskvärt.

JO tillämpar individuell lönesättning. JO:s lokaler är centralt belägna vid Kungsträdgården i Stockholm. JO vill ge lika möjligheter för alla och värdesätter jämlikhet och mångfald i verksamheten.

Upplysningar lämnas av enhetschefen Gunilla Bergerén, tel. 08-786 51 86.
Fackliga företrädare är för SACO Agnes Morin och för ST Peter Karlén. Båda nås via växeln 08-786 51 00.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och de handlingar som åberopas ska snarast, dock senast den 22 augusti 2021 ha kommit in till Riksdagens ombudsmän (JO), e-postadress rekrytering@jo.se, eller per post till Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm. Uppge diarienummer ”ADM 172-2021” i din ansökan.

Här finns information om hur vi behandlar personuppgifter.

LIKNANDE JOBB

Legal Counsel / Labor...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm