Vi erbjuder dig en arbetsplats med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på den svenska finansmarknaden. Vi bidrar till att statens pengar och finansiering hanteras effektivt och att det finansiella systemet är stabilt. I uppdraget ingår att vara statens internbank, förvalta statsskulden och ge statliga garantier och lån. Riksgälden ansvarar också för statens bankkrishantering och insättningsgarantin.

Avdelningschef till Garanti och finansiering

Vill du ha central roll på en av landets viktigaste myndigheter och leda och driva utveckling inom en verksamhet med ett samhällsviktigt uppdrag?

Vi erbjuder dig
Du kommer kommer att leda en avdelning med 22 medarbetare och där du har två direktrapporterande enhetschefer. Enheten för Garanti och Utlåning jobbar med viktiga uppdrag för Staten, som att ge ut lån och garantier för projekt som Öresundsbron och Arlandabanan. Enheten för Kärnavfallsfinansiering har uppdraget att säkra finansiering av kärnavfall och där motpart är kärnkraftsindustrin. Du ansvarar för att driva förändrings- och utvecklingsarbete i en verksamhet som ligger i framkant i Sverige och internationellt. Genom samverkan och kommunikation företräder du Riksgälden i olika nätverk kopplat till företag och myndigheter nationellt och internationellt. Du rapporterar till riksgäldsdirektören och bidrar i den övergripande ledningen och styrningen av Riksgälden då du ingår i myndighetens ledningsgrupp som består av riksgäldsdirektör och samtliga avdelningschefer på myndigheten.

Din profil
Du har gedigen erfarenhet av att leda och driva utvecklings- och analysarbete i komplexa verksamheter i en finansiell kontext. Vi söker dig med lång chefserfarenhet, en stabil person som är van vid att leda och fatta beslut även i svåra situationer. Du är en skicklig kommunikatör som behärskar både svenska och engelska i tal och skrift. Denna roll kräver förmåga att effektivt planera och strukturera arbetet för verksamheten med ett lösningsorienterat förhållningsätt och hög integritet.

Du har:

  • erfarenhet av att arbeta på eller i nära samarbete med myndigheter
  • erfarenhet av interaktion med företag och olika intressenter
  • högskoleexamen inom nationalekonomi, företagsekonomi eller liknade som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
  • erfarenhet av att verka i en internationell miljö kopplat till liknande uppdrag

Vi kommer att lägga stor vikt vid lämplighet för tjänsten samt dina personliga egenskaper.

Om Riksgälden och verksamheten
Riksgälden arbetar för att statens finanser hanteras säkert och effektivt samt att det finansiella systemet är stabilt. Vi har många samhällsviktiga uppdrag, till exempel att förvalta statsskulden och hantera banker i kris. Avdelningen Garanti och finansiering tillhandahåller garantier och lån till organisationer och projekt efter beslut från riksdag och regering. Uppdraget omfattar att värdera de ekonomiska riskerna, sätta avgifter och bestämma villkor. Riksgälden ska bidra till att statens risk begränsas och att statens rätt tryggas. En stor del av utlåningen finansierar infrastrukturprojekt såsom Arlandabanan och landanslutningarna till Öresundsbron. Avdelningen bedömer också storleken på de ekonomiska avsättningar som måste göras för den framtida hanteringen av radioaktivt avfall.

Övrig information
Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket kräver svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning. Som anställd vid Riksgälden kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Arbetspsykologiska tester kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen.
Vi tillämpar normalt sex månaders provanställning.

Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta stabschef på Riksgälden, Jörgen Eklund, på 08-613 45 95 alternativt rekryteringskonsult Gabriella Hedlund på Chefspoolen, som kan besvara frågor om processen, på 070-995 58 88.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti 2019.  
Vi tar emot din ansökan via Riksgäldens hemsida HÄR

LIKNANDE JOBB

Kvalificerad...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Kvalificerad...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Riskexpert till...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm