Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt på utlandsmyndigheter i samarbetsländer. Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vår vision är Alla människors rätt och möjlighet till ett värdigt liv

Kommunikationschef

Är du en driven ledare som vill utveckla Sidas strategiska kommunikation? Vill du ta dig an ett mycket intressant uppdrag där du får leda arbetet med att utveckla Sida till en framgångsrikt kommunikativ organisation i en digital tid. Sida söker nu en kommunikationschef med intresse och engagemang för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling och vars ledarskap är grundat i värderingar så som värdeskapande, helhetssyn, tillit, och mod.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en utmanande och omväxlande ledarskapsroll inom kommunikationsområdet där förmågan att leda i förändring är en viktig del. Sida är en modern myndighet med stort engagemang och kunnande. Vi strävar efter att söka nya innovativa vägar för samarbetsformer och arbetssätt för effektivt och kvalitativt utvecklingssamarbete och vi ser kommunikation som ett viktigt verktyg för att nå verksamhetens mål.

Arbetsuppgifter och rollbeskrivning

Vi söker dig som vill leda ett modernt och strategiskt kommunikationsarbete för ett effektivt internationellt utvecklingssamarbete. Sidas kommunikationsenhet ansvarar för myndighetens interna och externa kommunikation, att myndigheten lever upp till transparensgarantin enligt instruktioner. Vi har bland annat också regeringens uppdrag att öka kunskapen om global utveckling och involvera fler i arbetet med att genomföra Agenda 2030 i syfte att nå de Globala målen för hållbar utveckling. Ditt arbete blir centralt för att vi ska lyckas med det.

Som chef och ledare har du ett övergripande personal- och verksamhetsansvar och leder och styr arbetet på enheten. Du är visionär och engagerad i att utveckla enhetens verksamhetsområden och medarbetare utifrån ett strategiskt förhållningssätt. Du utövar ett tillitsbaserat ledarskap som skapar handlingsutrymme och förutsättningar för enhetens medarbetare att uppnå ett gott självledarskap. Du förväntas även utifrån ett helhetsperspektiv bidra till Sidas övergripande utveckling, och leda förändringsarbete som ligger i linje med vision och verksamhetsmål. Med ditt ledarskap bidrar du till en öppen, modig och tillitsskapande kultur som hela tiden strävar efter resultat och ett högt värdeskapande.

Som enhetschef rapporterar du till avdelningschefen och ingår du tillsammans med övriga enhetschefer i avdelningens ledningsgrupp.

Den här befattningen innebär:

 • Leda och utveckla Sidas strategiska kommunikationsarbete
 • Leda arbetet på kommunikationsenheten, vilket innebär verksamhetsansvar för intern och extern kommunikation, presstjänst, strategisk rådgivning inom kommunikationsområdet samt att driva transparens och öppenhet inom biståndet.
 • Leda, coacha, samordna och skapa förutsättningar för utveckling av enhetens cirka 16 medarbetare.
 • Leda och utveckla arbetet med att öka kunskapen i Sverige om utvecklingssamarbetet och stärka deltagandet i arbetet för en hållbar global utveckling.
 • Delta i att leda myndigheten och bidra till Sidas långsiktiga utveckling och ett effektivt utvecklingssamarbete, bland annat genom att delta i Sidas chefsnätverk och ge råd till verksledningen i kommunikationsfrågor.
 • Representera Sida i relationer med externa samarbetsparter samt vid behov agera talesperson för myndigheten.
 • Vara ansvarig utgivare för Sidas digitala kanaler, webbplatser och tryckta publikationer, samt ingå i Sidas säkerhetsgrupp.

Kvalifikationer

Utbildning

 • Akademisk examen inom relevant område eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt

Erfarenhet

 • Erfarenhet av att leda och driva strategiskt kommunikationsarbete som gett tydliga resultat och genomslag både internt och utanför den egna organisationen.
 • Erfarenhet av att framgångsrikt utveckla kommunikation i digitala och sociala medier samt medierelationer.
 • Gedigen erfarenhet av att arbeta i en ledande roll, exempelvis som chef eller som projektledare för större och omfattande projekt.
 • Dokumenterat god ledarerfarenhet samt intresse och förmåga att delegera och ta tillvara medarbetares kompetens och förmågor.
 • Erfarenhet av att leda och driva förändringsprocesser i komplex verksamhet

Förmågor

 • Du har mycket goda ledaregenskaper och är trygg och tydlig i din ledarroll och trivs med att motivera och engagera medarbetare mot gemensamma mål.
 • Mycket god förmåga att leda och utveckla verksamhet och team samt skapa delaktighet, förståelse och samsyn kring frågor som rör helheten.
 • Du är visionär och strategisk och har god förmåga att framgångsrikt driva utvecklings- och förändringsarbete.
 • Mycket god förmåga att använda kommunikation som ett effektivt verktyg för att skapa tydliga resultat.
 • Mycket god förmåga att skapa, utveckla och vårda tillitsfulla relationer inom och utanför organisationen.
 • Mycket god förmåga att planera, genomföra och följa upp verksamhet
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift och formulera budskap
 • God analytisk förmåga

 Språk  

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande 

 • Tidigare chefserfarenhet
 • Erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation
 • Erfarenhet av att arbete integrerat med kommunikation och HR
 • Förståelse och erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete
 • Erfarenhet av fungerande kriskommunikation
 • Språkkunskaper utöver svenska och engelska

Personliga egenskaper

I bedömningen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och goda ledaregenskaper. Det innebär att du har ett välutvecklat självledarskap, är tydlig, har god självkännedom och medveten om dina drivkrafter och vad som motiverar dig som ledare. Du är också trygg och ansvarsfull och kan hantera dig själv och omgivningen med empati och hög integritet även i pressade situationer. Du är strategisk, resultatinriktad, och har lätt för att prioritera och fatta beslut och vågar tänka i nya banor och omvärdera beslut. Du har också god förståelse för behovet av att bedriva ett aktivt och strategiskt kommunikationsarbete utanför den egna organisationen i syfte att föra ut budskap och nå nya aktörer.

Placering

Tjänsten är placerad på Sidas huvudkontor på Valhallavägen 199 i Stockholm.

Övrigt

Befattningen är säkerhetsklassad varför du måste vara svensk medborgare och också lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen ifall du blir erbjuden befattningen.

Anställningsvillkor och tillträde

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Lön efter överenskommelse. Provanställning tillämpas.

Sida välkomnar alla sökande och värdesätter de dimensioner mångfald tillför verksamheten.

Om avdelningen HRKOM

Avdelningen ansvarar för att samordna myndighetens kompetensförsörjning, arbetsmiljöarbete, intern och extern kommunikation samt organisationsutveckling. Avdelningen ansvarar även för strategigenomförandet inom sitt ansvarsområde.

På avdelningen finns också verksamhetens säkerhetschef, tillika säkerhetsskyddschef, som rapporterar direkt till generaldirektören. Avdelningen är placerad på huvudkontoret i Stockholm.

Om Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten har ca 16 medarbetare och ingår i avdelningen HRKOM. Avdelningen har en viktig roll i Sidas förändrings- och utvecklingsarbete och samlar myndighetens funktioner inom HR, lärande organisation, kommunikation och säkerhet.

Enheten ansvarar för genomförandet av Strategin för informations- och kommunikationsverksamhet. Inom ramen för den här strategin arbetar vi för ett brett deltagande och en folklig förankring för en rättvis och hållbar global utveckling.

Kontakt

Om du vill ha mer information om tjänsten, kontakta Avdelningschef Julia Norinder 08-698 40 06 eller Chefsrekryterare Nicklas Wennblom 08-698 50 27.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson Ulrika Hessling Sjöström 08-698 53 74) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, 08-698 40 19).

Sista ansökningsdag 9 december.

LIKNANDE JOBB

Product Managers


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Kanslichef


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Södertälje

Konsult Business IT...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

DYNAMISK VERKSAMHETSCHEF


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Göteborg

Head of Technical...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm