Sidas vision är varje människas rätt och möjlighet till ett värdigt liv. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att stimulera hållbar utveckling och rädda liv. Med finansiella resurser, kunskap och ett stort förtroendekapital skapar vi på Sida förutsättningar för de allra fattigaste och mest sårbara människorna att forma sin tillvaro och framtid. Vi är långsiktiga i vårt engagemang, tydliga i våra värderingar och modiga i handling notera att det saknas en punkt i original annonsen efter ordet handling Sida och Sverige är ledande inom internationellt utvecklingssamarbete men världen förändras i snabb takt och utmaningarna i det globala genomförandet av de 17 Globala målen för hållbar utveckling är många. Sida arbetar därför systematiskt med att utveckla den egna verksamheten och befinner sig just nu på en spännande förändringsresa. Genom en breddad roll, digitalisering, utvecklade arbetssätt och ett tillitsbaserat ledarskap lägger vi grunden för framtidens biståndsmyndighet.

Specialist digitalisering i biståndet

Brinner du för biståndsfrågor och har erfarenhet av att arbeta med digitala transformation i en internationell miljö med fokus på utvecklingsländer? Vill du arbeta på en statlig myndighet för att minska fattigdomen i världen och se till att digitalisering bidrar till hållbar och inkluderande utveckling? Då kan det här vara tjänsten för dig!

Om jobbet

Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd (INTEM) genomför sju globala strategier för hållbar utveckling och ökad demokrati samt bidrar till Sidas kunskapsutveckling och expertstöd till regeringen. Avdelningen har drygt 130 medarbetare, hanterar cirka 5 miljarder kronor genom olika program och stöd och står för Sidas verksövergripande tematiska och multilaterala expertstöd.

Nu söker vi en handläggare inom digitalisering i biståndet, dvs hur digitalisering kan bidra till hållbar utveckling i låg-och medelinkomstländer. Tjänsten är placerad på enheten för global hållbar ekonomisk utveckling (GLOBEC). Metod och ämnesföreträdare kommer att delta bl.a. i Sidas digitaliseringsprogram, med fokus på digitalisering i biståndet. Metod och ämnesföreträdare ansvarar för omvärldsbevakning, analys, rapportering och kommunikation om hur digitalisering påverkar samhällsutvecklingen i låg och medelinkomstländer, samt för kunskapsutbyte och kompetensutveckling genom Sidas tematiska nätverk.

Arbetsuppgifter

Befattningen omfattar huvudsakligen tematiskt arbete och stöd inom digitalisering i biståndet som ett tvärsektoriellt område. Arbetet utförs i team tillsammans med den andra metod- och ämnesföreträdare på digitalisering i biståndet, som också är placerad på GLOBEC, samt handläggare inom digitalisering

 • Utveckla och leda arbetet med kunskapsutveckling, kompetensutveckling och lärande genom att utforma och medverka i utbildningar och ta fram olika former av metodstöd.
  Företräda ämnesområdet både internt och externt
 • Medverka i global dialog inom ämnesområdets prioriterade frågor och företräda ämnet i internationella sammanhang t.ex. i dialog med EU och multilaterala organisationer
 • Framtagande av metodstöd inom ansvarsområdet
 • Sammanställa och genomföra analys av utvecklingsresultat inom det egna ämnesområdet samt kommunicera dessa till relevant publik
 • Följa och redogöra för ämnesområdets utveckling genom forsknings- och omvärldsbevakning
 • Bevaka och aktivt öka samarbetet med övriga ämnesområden inom Sidas verksamhet samt bidra till integrering av relevanta perspektiv och prioriteringar inom det egna ämnesområdet
 • Hantera olika ämnesrelaterade uppdrag i form av att skriva underlag eller tematisk rapportering gentemot Sidas ledning, Regeringskansliet, andra myndigheter
 • Koordinera arbetet med utvecklandet av ett internt utskott för digitalisering i bistånd, och agera som rådgivare till andra kollegor både i Sverige och utlandsmyndigheter
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten och avdelningen.

 Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.

Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

Kvalifikationskrav 

Utbildning

 • Dokumenterad akademisk examen motsvarande minst tre års heltidsstudier inom ett för arbetsuppgifterna relevant område

Språk

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Arbetslivserfarenhet och kunskaper

 • Gedigen kunskap om och erfarenhet av digitaliseringens roll i samhällsutveckling i låg- och medelinkomstländer
 • Kunskap om och erfarenhet av utvecklingssamarbete
 • Erfarenhet av analys- och policyarbete inom området
 • Erfarenhet av att driva kunskaps- och metodutveckling inom området
 • Erfarenhet av och förmåga att företräda ämnet och driva policydialog i internationella sammanhang
 • Erfarenhet av leda eller driva förändringsarbete i en stor organisation

Funktionella kompetenser/förmågor:

För den här rollen behöver du:

 • Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
 • Ta initiativ och vara drivande
 • Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
 • Vara bra på att leda och engagera andra
 • Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
 • Kommunicera strategiskt för att påverka, förhandla och mobilisera
 • Kunna bidra med samt ta till dig kunskap och evidens

För denna roll är det meriterande om du

 •  Kunskaper och erfarenheter i skärningen digitalisering och minskad fattigdom, miljö/klimat samt jämställdhet
 • Erfarenhet inom lärande och kompetensutveckling

 Bra att veta

Befattningen avser ett vikariat tills vidare, dock längst t o m 2023-08-31 med möjlighet till förlängning. Tillträde september 2022.

Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 146/22.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av True Schedvin, Nadja Dolata eller Suzanne Krook, 08-698 50 00.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Linus Jarl 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).

Sommaren 2022 flyttar Sidas huvudkontor till Rissne i Sundbyberg

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Ange din epost-adress
  I nästa steg kommer du att skickas vidare till Sida